SCP-180
SCP-180.jpg

รูปของเจ้าหน้าที่ [EXPUNGED] ที่กำลังโพสท่าให้กล้อง ถึงแม้ว่ารูปลักษณ์นั้นจะได้รับความผิดปกติ รูปลักษณ์ที่แแท้จริงนั้นคือมนุษย์เพศชายอายุ 33 ปี ผมสีดำและตาสีฟ้า "ตัวตน" ที่ถูกขโมยก่อนหน้านี้คือ สุนัขพันธุ์ดัชชุน

วัตถุ#: SCP-180

ระดับ: Euclid

มาตรการจัดเก็บพิเศษ: ห้ามนำเครื่องประดับแบบสวมหัวทุกชนิด (รวมไปถึงคลิปหนีบผมและโบว์ผูกหัว) เข้ามาในส่วนเก็บของและส่วนกักกันในไซต์-76 โดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนกฎจะถูกนำตัวไปตรวจสอบร่างกาย,รูปร่างลักษณะ,เสียงและดีเอ็นเอทันที ว่าตรงกับบุคคลากรคนใดบ้าง

ห้ามนำ SCP-180 ออกจากห้องทดลองเด็ดขาด ให้รายงานรูปลักษณะของวัตถุในทุกวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หากบุคคลากรผู้ใดพบปะกับบุคคลากรของสถาบันที่ไม่คุ้นหน้าตาให้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทันที (เพราะผู้นั้นอาจจะอยู่ในความผิดปกติของ SCP-180)

รายละเอียด: SCP-180 คือวัตถุที่มีลักษณะเป็นหมวกหรือเครื่องประดับสวมหัวหรือเครื่องป้องกันแบบสวมหัว ความผิดปกติจะแสดงขึ้นเมื่อนำ SCP-180 สวมลงบนหัวของบุคคลใดก็ตาม บุคคลนั้นจะถูก "ขโมยตัวตน" โดย SCP-180 ความผิดปกตินี้จะทำให้บุคคลอื่นไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ที่ถูกขโมยตัวตนได้ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะมีความสนิทสนมกับผู้ที่ถูกขโมยตัวตนก็ตาม ผู้ที่ถูกขโมยตัวตนนั้นจะไม่สามารถกล่าวถึงรูปร่างลักษณะของตนก่อนที่จะถูกขโมยให้กับผู้อื่นได้ ในทางกลับกัน ผู้ที่คุ้นเคยกับผู้ที่ถูกขโมยตัวตนนั้นสามารถระบุได้เพียง สีตา,สีผิวและเสื้อผ้าเท่านั้น ลักษณะอื่นๆนั้นไม่สามารถระบุได้เลย ความผิดปกติจะหายไปเมื่อ SCP-180 ขโมยตัวตนของบุคคลอีกคนหนึ่ง

เมื่อ SCP-180 ได้ขโมยตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หากนำ SCP-180 ไปสวมให้อีกบุคคลหนึ่งจะทำให้ตัวตนที่ถูกขโมยนั้น "ทับ" กับตัวตนของผู้ที่ถูกสวม จะทำให้ผู้ที่สวมนั้นมีรูปร่างลักษณะแบบเดียวกันกับคนที่ถูกขโมยก่อนหน้านี้ ซึ่งความผิดปกตินี้สามารถเกิดขึ้นได้กับสัตว์และสิ่งไม่มีชีวิต ยกตัวอย่างเช่นผู้ที่คุ้นเคยกับผู้ที่ถูกขโมยตัวตน เข้าใจผิดว่า สุนัข,รูปปั้นและโต๊ะกาแฟเป็นผู้ที่ถูกขโมยตัวตน เมื่อนำ SCP-180 วางไว้ข้างบน

SCP-180-1.jpg

ตัวตนที่แท้จริงนี้คือลิงอุรังอุตังสายพันธุ์บอร์เนียอายุ 4 ปี ที่ภายนอกดูเหมือนมนุษย์วัยรุ่นเพศหญิง

รูปร่างของ SCP-180 นั้นจะเปลี่ยนทุกครั้งเมื่อวัตถุเปลี่ยนเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม วัตถุนั้นจะเปลี่ยนแค่เฉพาะรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น วัตถุมักจะเปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นหมวกทรงสูง,หมวกแก๊ป,หมวกไหมพรม,ผ้าปิดหน้า,คลิปหนีบผม,ฮิญาบและหมวกกันน็อค แต่จากการแสกน MRI และการฉายอัลตราโซนิค 3 มิตินั้น แสดงให้เห็นว่ารูปลักษณ์ที่แท้จริงนั้นเป็นเพียงผ้าลินินที่มีลักษณะเหมือนผ้าปิดหน้าหรือผ้าห่อศพ เมื่อสวม SCP-180 วัตถุนั้นจะปิดหน้าของผู้ที่สวม สถาบันยังคงไม่ทราบว่าวัตถุเปลี่ยนรูปลักษณ์เหล่านั้นได้อย่างไร

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License