SCP-1797
kitten.jpg

ตัวอย่างของ SCP-1797-A

วัตถุ#: SCP-1797

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ตัวอย่างเชื้อที่เก็บได้จาก SCP-1797 จะถูกเก็บไว้ที่ไซต์-197 ภายใต้ขั้นตอนมาตรฐานในการเก็บไวรัสทั่วไป

ให้เก็บ SCP-1797-A เพื่อใช้ในการทดสอบในห้องเก็บตัวอย่างตลอดเวลา หากจำเป็นจะต้องทำการสัมผัสเพื่อทดลองกับ SCP-1797 โดยตรง ผู้สัมผัสจะต้องไม่ทำให้ SCP-1797-A ตกใจและให้อยู่ในสภาวะที่ไม่ตื่นตระหนกอยู่ตลอดเวลา และบุคลากรใดที่เข้ามาในห้องกักกันของ SCP-1797 จะปฎิบัติตามหลักการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2

วัตถุใดที่เหลือจากการทดลอง เมื่อทดลิงสำเร็จแล้ว ให้ทำการกำจัดโดยการเผาทันที

รายละเอียด: SCP-1797 คือไข้หวัดสายพันธ์ุหนึ่งที่มีความผิดปกติ สามารถติดต่อได้จากการการสัมผัส SCP-1797-A

นอกเหนือจากความผิดปกติแล้ว SCP-1797 มีความคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์อื่นๆ เช่นทำให้เกิดอาการเป็นไข้ ไอ และเมื่อยล้า สามารถรักษาได้ด้วยยาต้านไวรัส หรือ รักษาโดยวิธีการธรรมชาติด้วยระบบภูมิคุ้มกันของผู้ที่ติดเชื้อ

ความผิดปกติจะเกิดขึ้น 2 วันหลังจากการติดเชื้อ ผู้ที่รับเชื้อจะมีเนื้องอกขนาดใหญ่เจริญเติบโตบนร่างกายของผู้ติดเชื้อจำนวน 5-8 ตำแหน่งและมีการเติบโตตลอดเวลาและยังคงเติบโตไปเรื่อยๆ โดยมีขนาดถึง 12-20 ซม. และเมื่อครบเวลา เนื้องอกนั้นจะสลัดตัวเองออกจากผู้ติดเชื้อและเติบโตเป็นรูปร่างของ SCP-1797-A

เมื่อเนื้องอกโตเต็มที่ SCP-1797-A จะสลัดออกไปจากร่างกายของผู้ติดเชื้อและจะเติบโตใหม่และสลัดออกซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆ ตราบใดที่เชื้อ SCP-1797 ยังคงอยู่ในร่างกายของผู้ทดลอง

SCP-1797-A มีรูปร่างลักษณะเป็นลูกแมว 3-8 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับตัวอย่างที่เกิดขึ้น ทางด้านพันธุกรรม ตัวอย่างจาก SCP-1797-A คาดว่าน่าจะมาจาก SCP-1797. SCP-1797-A ไม่แสดงการเติบโตตามอายุเมื่อสลัดออกจากร่างของผู้ติดเชื้อและและ SCP-1797-A ไม่จำเป็นต้องสืบพันธ์ ซึ่งอายุของ SCP-1797-A นั้นมีอายุประมาณ 2 ปี

SCP-1797 ถูกค้นพบในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคในนิซนีร์วาตอฟสก์ ประเทศรัสเซีย เมื่อได้ทำการตรวจสอบพบว่า นาย วสีย์โวลอฟ นิโคลาเยวิช เชอร์โนดูบอฟ พลเมืองท้องถิ่นอายุ 92 ปีของนิซนีร์วาตอฟสก์เป็นผู้นำเชื้อเข้ามาแพร่ระบาด โดยพยานหลายคนยืนยันว่า นายเชอร์โนดูบอฟ ได้ทำการขายลูกแมวเป็นแหล่งรายได้หลักและแจกลูกแมว มาเป็นเวลา 7 ปี จากการตรวจสอบอพาร์ทเม้นต์ของนายเชอร์โนดูบอฟ พบว่ามีลูกแมวจำนวน 23 ตัวเป็น SCP-1797-A อีกประมาณ 60 ตัวที่เหลือเป็นซากชิ้นส่วนของ SCP-1797 พร้อมกับเครื่องมือจำนวนหลายชิ้น เมื่อตรวจสอบโต๊ะอาหารและเฟอร์นิเจอร์จึงค้นพ้บว่าทำมาจากชิ้นส่วนของ SCP-1797-A นายเชอร์โนดูบอฟ ถูกนำตัวเข้าห้องขังของสถาบัน หลังจากนั้น 2 สัปดาห์ เขาได้เสียชีวิตลง เนื่องจากอาการภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการขาดอาหารเป็นเวลานาน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License