SCP-1795
decelhe222art.jpg
ภาพของ SCP-1795-D ที่ถูกบันทึกโดย SCP-███ ที่แสดงให้เห็นดาวเคราะห์ก่อนเกิดได้ก่อตัวขึ้นบริเวณด้านซ้าย

วัตถุ# SCP-1795

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1795 ทั้งหมดนั้นอยู่ในอวกาศที่ห่างไกลไปมาก และมีขนาดที่ใหญ่กว่าโลก ขณะนี้จึงไม่มีทางกักกัน SCP-1795 ได้ ให้ติดตามการเคลื่อนไหวของ SCP-1795 และจับตาดูวงจรการสร้างในกรณีที่มีอะไรใหม่ บุคลากรของสถาบันที่อยู่ใน NASA ESA และหอดูดาวระยะไกลยืนยันว่าไม่มี SCP-1795 ในระยะยี่สิบปีแสงจากโลก การวิเคราะห์สภาพของอวกาศในระยะสามสิบปีแสงนั้นกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ให้ทำการระงับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดใดๆ (อย่างเช่น การค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ) จากดาวที่มีชื่ออยู่ใน เอกสาร B1795 โดยกลุ่มอื่นนอกจากสถาบันทันที เนื่องจากดาวทั้งหมดในนั้นล้วนแต่มี SCP-1795 ในระยะการสร้างต่างๆอยู่ ให้จับตาดูการตรวจสอบดาวเกิดใหม่ใดๆทั้งของสาธารณะชนหรือรัฐบาลซึ่งยังไม่ถูกสถาบันตรวจสอบ เพื่อคอยระวังข้อมูลที่จะบ่งชี้ถึงการคงอยู่ในจักรวาลนี้ของ SCP-1795 ในกรณีที่เกิดเรื่องขึ้นจริง ก็ให้ใช้การลบความจำแบบ A กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคน และอายัติข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้สถาบันได้นำไปวิเคราะห์และลบออกจากข้อมูลสาธารณะ

ตอนนี้ได้ค้นพบว่าความหนาแน่นของประชากร SCP-1795 นั้นแตกต่างกันไปตามบริเวณของกาแล็กซี พื้นที่ใกล้กับโลกนั้นมีน้อย ในระยะ 1,000 ปีแสงนั้น มีดาวเพียง 1 ใน 1,000,000 ดวงเท่านั้นที่มี SCP-1975 ในพื้นที่ที่มีดาวหนาแน่นอย่างคลัสเตอร์ทรงกลมหรือเนบิวลานั้น จำนวนของมันก็อาจเพิ่มขึ้นได้ถึง 1 ใน 1,000 จำนวนโดยประมาณของ SCP-1795 ในกาแล็กซีนี้อยู่ระหว่าง หนึ่งพันล้านตัว จนถึง มากกว่าห้าหมื่นล้านตัว

รายละเอียด: เนื่องจากพวกมันอยู่ห่างจากโลกมาก จึงไม่สามารถทำการสังเกตการโดยตรงได้ด้วยเทคโนโลยีของกล้องโทรทัศน์ในปัจจุบัน แต่จากการใช้ SCP-███ จึงสามารถทำการสังเกตการณ์ทางอ้อมได้อย่างละเอียดทีเดียว และการใช้ลักษณะพิเศษของ SCP-███ ยังสามารถสังเกตพฤติกรรมของ SCP-1795 ในช่วงสิบห้าล้านปีที่ผ่านมาได้ด้วย SCP-1795 นั้นเป็นสิ่งที่มีรูปทรงแบบคล้ายทรงกลม ในบางมุมแล้วเหมือนกับหัวใจมนุษย์ โดยมีช่องกลมขนาดใหญ่เปิดอยู่ด้านบนสามช่องและภายในจะกลวง แม้ว่าดูภายนอกแล้วมันเหมือนจะประกอบจากวัตถุชีวภาพ การสังเกตอย่างใกล้ชิดก็พบว่ามันไม่อาจเทียบเคียงได้กับวัตถุชีวภาพอื่นๆ และโครงสร้างบางส่วนก็น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นเป็นอย่างน้อย ตัวอย่างของ SCP-1795 นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดที่สถาบันรู้จัก ส่วนใหญ่แล้วมีขนาดใหญ่กว่า 50,000 กิโลเมตร

ไม่ทราบว่า SCP-1795 มีสติปัญญาหรือไม่ แม้มันจะสามารถทำงานที่ซับซ้อนได้ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดด้านล่าง ก็ไม่ทราบว่ามันมีสำนึกรู้ตัวและกระทำการเหล่านั้นด้วยความตั้งใจเอง หรือว่ามันทำงานด้วยสัญชาตญาณแบบสัตว์ ไม่ปรากฏว่าพวกมันใช้วิทยาการใดๆ และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เร็วกว่าที่เทคโนโลยีด้านจรวดในปัจจุบันทำได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น พวกมันจึงใช้เวลานับล้านหรือพันล้านปีในการเดินทางระหว่างดวงดาว ตามแต่เป้าหมาย หากพวกในไม่เป็นอมตะแล้ว อายุขัยของพวกมันก็ต้องยาวมากเช่นกัน เป็นที่น่าสังเกตว่าที่สถาบันได้ทำการสังเกตการตลอดเวลา ████ ███████ปีนั้น ไม่มีกรณีที่ SCP-1795 ตายหรือถูกทำลายเลย และก็ไม่มีกรณีของการขยายพันธุ์ สร้างตัวเองใหม่ หรือพบกับ SCP-1795 ตัวอื่นด้วย

SCP-1795 มีลักษณะผิดปกติอยู่สองประการ ซึ่งเป็นพฤติกรรมธรรมชาติที่เรารู้ทั้งหมดของมัน ข้อแรกก็คือ SCP-1795 จะตามหาดวงดาวเกิดใหม่และเข้าไปในวงโคจรของมันเสมอ แต่จากข้อเท็จจริงที่ว่า SCP-1795 ใช้เวลาเป็นพันล้านปีในการเดินทางระหว่างดวงดาว SCP-1795 จึงต้องเริ่มเดินทางนับล้านปีก่อนที่ดาวนั้นจะก่อตัว คำอธิบายข้อหนึ่งของ SCP-1795 เจ็ดตัวที่อยู่ในสภาพสงบ (ไม่มีการเคลื่อนไหว) นั้นก็คือ พวกมันเพียงแต่รอเวลาที่ดาวเป้าหมายก่อตัว

ลักษณะที่สองนั้นสังเกตเห็นได้ง่ายกว่าและเป็นที่เข้าใจมากกว่าด้วย เมื่อ SCP-1795 ไปถึงดาวเกิดใหม่ มันก็จะเข้าไปในวงโคจรบริเวณที่อำนวยต่อสิ่งมีชีวิต หรือ ”เขตอาศัยได้” ซึ่งมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตตามความเข้าใจของโลก จากนั้นมันก็จะสร้างดาวเคราะห์ วิธีการที่มันใช้สร้างดาวเคราะห์นั้นยังไม่เป็นที่เข้าใจนัก แต่สามารถแบ่งได้เป็นแปดระยะอย่างชัดเจน ตามที่ระบุในเอกสารด้านล่าง ดาวเคราะห์ทั้งหมดที่พวกมันสร้างเป็นดาวหินขนาดพอๆกับโลก มีชั้นบรรยากาศที่หายใจได้ มีขั้วแม่เหล็ก มีดวงจันทร์ที่สมบูรณ์ และเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่างมากเสมอ จากการใช้ SCP-███ อย่างหนักเพื่อศึกษาปรากฏการนี้ และการที่สถาบันพบ SCP-1795 เกือบห้าร้อยล้านตัวแล้ว วงจรการสร้างของมันจึงได้รับกรศึกษาอย่างมาก

แม้ว่าดาวทั้งหมดที่ SCP-1795 จะมีสภาพเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่างมาก และมีสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่แน่ชัดว่ามีไว้ให้สิ่งมีชีวิตที่ทรงปัญญาอาศัยหรือใช้งาน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก เอกสาร A1795) ก็ไม่เคยมีชีวิตเกิดขึ้นบนดาวที่ SCP-1795 สร้างเลย และไม่เคยพบสิ่งใดอาศัยหรือใช้งานอาคารที่ SCP-1795 สร้างทิ้งไว้ด้วย สถาบันค่อนข้างกังขาว่าจะมีอะไรไปถึงในเวลาต่อมา เพราะจากกรณี SCP-1795-███ อาคารที่ไม่ได้รับการดูแลเหล่านั้นจะทรุดโทรมและกลายเป็นซากปรักหักพังไปหลังจากหลายสิบปีที่ SCP-1795 ไปจากดาวนั้น

ได้มีการพบเห็น SCP-1795 สร้างดาวจนสมบูรณ์ในวันที่ 22/03/██ โดย SCP-1795-██████ ได้เปิดช่องด้านบนออกแล้วเคลื่อนออกไปจากดาวเคราะห์ SCP-1795-█ เริ่มเดินทางไปยังแถบ ████████ ทันที ดูเหมือนว่ามันจะเคลื่อนที่โดยการปล่อยก๊าซออกจากภายในตัวที่กลวง ระหว่างทางที่มันเคลื่อนที่ไปจึงมีส่วนตัวที่ยืดยาวขึ้นเพราะแฟบลงช้าๆจากการปล่อยก๊าซ

ขณะนี้ยังไม่ทราบว่า SCP-1795 สร้างดาวเคราะห์เพื่ออะไร หรือพวกมันมีจุดประสงค์ใด และก็ยังไม่ทราบเช่นกันว่าพวกมันมีแผนการร่วมกันหรือแยกกันทำงานอย่างเป็นอิสระ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License