SCP-1790
mug1.jpg

SCP-1790 และตัวอย่างก่อนหน้านี้สามรุ่น เรียงลำดับตามเข็มนาฬิกาจากซ้ายบน

วัตถุ# SCP-1790

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้ขังเดี่ยว SCP-1790 ไว้ในห้องกักกันมนุษย์แบบมาตรฐานที่ดัดแปลงแล้ว SCP-1790จะต้องถูกปิดตาไว้ตลอดเวลาและต้องสวมอุปกรณ์กันเสียงพูดเมื่อออกมาจากห้องขัง เว้นเสียแต่เพื่อการทดลองหรือมีเหตุจำเป็นทางการแพทย์ ห้ามมิให้พนักงานสื่อสารโดยตรงกับ SCP-1790 เว้นเสียแต่เพื่อออกคำสั่งและกำกับดูแล ให้เฝ้าระวัง SCP-1790 จากการพยายามทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย ซึ่งความพยายามดังกล่าวจะต้องได้รับการตอบสนองทางการแพทย์อย่างรวดเร็วและถี่ถ้วน การสื่อสารใดๆกับ SCP-1790 จะต้องกระทำผ่านสื่อแบบข้อความแบบไม่พร้อมเพรียงกัน และการสื่อสารจาก SCP-1790 ทั้งหมดนั้นจะต้องถูกตรวจสอบโดยพนักงานระดับ 4 อย่างน้อยสามคนพร้อมๆกัน บุคลากรทั้งหมดซึ่งรับผิดชอบในการดูแล SCP-1790 นั้นจะต้องรับการตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์อิืธิพลจาก SCP-1790 เป็นประจำและให้ย้ายไปที่อื่นตามความจำเป็น

หากว่าเมื่อใดก็ตามที่ SCP-1790 เสียชีวิต สถาบันจะทำการตรวจสอบโรงพยาบาลและนางผดุงครรภ์ซึ่งมีใบอนุญาตทั้งหมดในรัศมี 500 ก.ม. จากตำแหน่งที่เสียชีวิต และจะทำการระบุตัวตนบุคคลทั้งหมดซึ่งเกิดในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนหรือหลังจากที่ระบุการเสียชีวิต บุคคลทั้งหมดซึ่งถูกระบุตัวจะถูกจับตามองอย่างลับๆจนกว่าจะสามารถระบุตัวอย่างใหม่ของ SCP-1790 ได้ ซึ่งมันจะถูกควบคุมตัวไว้ในทันทีและทำการกักกันตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าแรก

ในกรณีที่บุคคลซึ่งถูกจับตามองเสียชีวิตจากเหตุรุนแรงหรือทำร้ายตนเองก่อนจะระบุตัว SCP-1790 ได้ ให้ทำการตรวจสอบและระบุตัวผู้ที่อาจเป็นวัตถุขั้นที่สอง หากว่าการเสียชีวิตของ SCP-1790 เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งการค้นหาและระบุตัวเด็กแรกเกิดไม่สามารถกระทำได้ หรือมีจำนวนผู้ที่เข้าข่ายอาจเป็นวัตถุมากเกินกว่าที่สถาบันจะสามารถติดตามได้แล้ว สามารถดำเนินมาตรการ Antipas ได้ตามการพิจารณาของ O5

รายละเอียด: SCP-1790 เป็นความทรงจำและบุคลิกที่สะสมกันของมนุษย์ซึ่งสามารถคงอยู่หลังการเวียชีวิตได้โดยถ่ายทอดตนเองไปยังจิตของเด็กเกิดใหม่ ในขณะนี้นั้น SCP-1790 อยู่ในร่างของสตรีเชื้อสายฮิสแปนิกอายุ 33 ปี สภาพปัจจุบันขอ SCP-1790 นั้นเป็นตัวอย่างที่เจ็ดซึ่งถูกระบุตัวตนได้จนถึงตอนนี้ จากการสัมภาษณ์นั้นมันอ้างว่ามันเคยคงอยู่เป็นบุคคลที่แตกต่างกันอย่างน้อย ██ คนหลังจากชาติภพแรกใน [ข้อมูลปกปิด] ผลการสัมภาษณ์และทดลองนั้นระบุว่าตัวอย่างทั้งหมดของ SCP-1790 มีความทรงจำระลึกได้ถึงตัวอย่างก่อนๆแต่ละคนอย่างเต็มรูปแบบและมีบุคลิกคล้ายๆกัน

จนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบวิธีการที่ SCP-1790 ถ่ายทอดไปสู่ตัวอย่างใหม่ในขณะที่เสียชีวิต การพยายามปิดกั้นการถ่ายทอดทั้งหมดก็ล้มเหลว ดูเหมือนว่าการถ่ายทอดจิตสำนึกนั้นจะเกิดขึ้นในขณะที่สมองของตัวอย่างปัจจุบันหยุดทำงาน และการใช้การแพทย์ทำให้ตัวอย่างมีชีวิตอยู่หลังจากที่สมองตายแล้วก็ไม่อาจหยุดยั้งได้ จากการถ่ายทอดที่มีบันทึกไว้ทั้งหมด ตัวอย่างใหม่นั้นจะเป็นบุคคลซึ่งเอกสารระบุเวลาการเกิดไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหลังจากเวลาที่คาดว่าสมองตายแล้ว และเกิดในรัศมี 500 ก.ม. ของตำแหน่งซึ่งตัวอย่างก่อนหน้าเสียชีวิต เท่าที่พบนั้น SCP-1790 ไม่ได้แสดงแนวโน้มว่าจะเป็นเด็กทารกเพศใดเพศหนึ่งหรือเชื้อชาติใดเป็นพิเศษ

ตัวอย่างทั้งหมดของ SCP-1790 นั้นสังเกตได้ว่ามีเสน่ห์ตามธรรมชาติและทักษะการใช้ถ้อยคำที่สูงมาก และมีความสามารถระดับสูงในการโน้มน้าวให้ผู้อื่นทำตามการชี้นำของตน ทั้งยังพบว่า SCP-1790 มีความสามารถอย่างเชี่ยวชาญในการ"อ่าน"บุคคลอื่นภายในไม่กี่วินาทีหลังจากที่สนทนากันและประเมินว่าจะเจรจาให้บุคคลนั้นยอมต่อข้อตกลงได้อย่างไร ไม่มีสิ่งใดบ่งชื้ถึงผลกระทบแบบมีมหรือการสะกดจิตของความสามารถนี้ เหล่าบุคคลซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับ SCP-1790 รายงานว่าไม่มีความรู้สึกถูกบังคับหรือแรงกระตุ้นที่ไม่เต็มใจให้เชื่อฟังหรือตกลงกับ SCP-1790 เลย นอกเหนือจากที่รู้สึกว่าถ้อยคำของมันน่าเห็นด้วยอย่างมากเท่านั้น ความสามารถในการเกลี้ยกล่อมของ SCP-1790 นั้นจะมีผลสูงสุดเมื่อมันสามารถสนทนากับผู้อื่นได้แบบซึ่งๆหน้า การปิดตาของSCP-1790 แยกคู่สนทนาออกไปไม่ให้อยู่ด้วย หรือกระทำการสนทนาผ่านการเขียนแทนคำพูดนั้นสามารถป้องกันความสามารถในการอ่านและเกลี้ยกล่อมผู้อื่นได้

จากตัวอย่างทั้งหมดของ SCP-1790 ซึ่งได้อยู่นอกการกักกันเป็นเวลาพอสมควรนั้น มันจะใช้ประโยชน์จากเสน่ห์ระดับสูงของมันในการตั้งตนเป็นผู้นำของกลุ่มเคลื่อนไหวทางศาสนาซึ่งเป็นเอกเทศน์ ไม่ว่าจะตั้งขึ้นเองหรือสืบทอดตำแหน่งผู้นำของกลุ่มที่มีอยู่ก่อนแล้วก็ตาม เมื่อมันได้เป็นผู้นำแล้ว SCP-1790 ก็จะทำการปฏิรูปพิธีกรรมในลัทธินั้นเพื่อเทิดทูนการสังหารหมู่และบูชายัญมนุษย์ และหากว่ามิได้ถูกกักกันเสียก่อนแล้วในที่สุดก็จะดำเนินการรณรงค์การเปลี่ยนศาสนาครั้งใหญ่โดยการฆาตกรรมซึ่งมีเป้าหมายที่ประชากรทั่วไปในพื้นที่อิทธิพลของมัน การรณรงค์นี้จะดำเนินไปจนกว่า SCP-1790 จะถูกฆ่าหรือจับกุม ลัทธินั้นล่มสลายจากที่สาวกถูกจับกุมหริอสังหาร หรือประชากรท้องถิ่นในพื้นที่ซึงลัทธิมีอิทธิพลลดจำนวนลงไปหมด ซึ่งถึงตอนนั้น SCP-1790 จะทิ้งลัทธิไปแล้วเริ่มทำการเคลื่อนไหวใหม่ในพื้นที่อื่น จากตัวอย่างการเคลื่อนไหวของ SCP-1790 ที่บันทึกไว้ทั้งหมดนั้น สตรีมีครรภ์และเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี จะได้รับการละเว้นจากเป้าหมายเสมอ เช่นเดียวกับสาวกของลัทธิเอง

SCP-1790 นั้นสามารถระบุตัวได้เป็นตัวอย่างแรกในปี 1868 เมื่อ█████ ██████ ผู้นำกลุ่มลัทธิถักกีซึ่งปฏิบัติการในพื้นที่ราชมาฮาล ประเทศอินเดีย ถูกรัฐบาลอังกฤษจับกุมและตัดสินประหารชีวิต ก่อนจะถูกประหารนั้น ██████อ้างว่าตนเป็นชาติปัจจุบันของ████████ █████████ ผู้นำถักกีซึ่งถูกประหารชีวิตในการปราบปรามถักกีรอบแรกของอังกฤษในปี 1832 ในตอนนั้นคำพูดของ██████ไม่ได้รับความสนใจแต่อย่างใด ในปี 1893 หลังจากที่รัฐบาลอังกฤษประกาศว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มถักกีสูญสิ้นไปแล้วได้ 22 ปี ก็มีการพบกลุ่มถักกีปฏิบัติการอยู่ใกล้กับเมืองเดลีซึ่งนำโดย██████ █████ ผู้อ้างว่าตนเป็น█████████และ██████กลับชาติมาเกิดด้วยเช่นกัน █████ถูก่งตัวไปยังสหราชอาณาจักรและถูกคุมขังไว้ที่นั่นจนกระทั่งเสียชีวิตตามธรรมชาติในปี 1899 ในปี 1916 เกิดการฆาตกรรมต่อเนื่องในลอนดอนด้วยวิธีการคล้ายกับที่พวกถักกีใช้ ซึ่งสามารถสืบสาวไปได้ถึงสตรีเชื้อสายไอริช ██████ ███ ผู้บอกตำรวจในตอนที่ถูกจับกุมว่า "ข้ามีชีวิตมาหนึ่งพันปีแล้วและจะกลับมาฆ่าอีก จนกว่าข้าจะได้ฆ่ามัจนุนของข้า แล้วเขาก็จะคืนชีพใหม่จากผู้สังหารเขาอีกครั้ง" หลังจากที่พบการเชื่อมโยงระหว่าง███กับวัตถุก่อนหน้า เธอจึงถูกส่งตัวมาให้สถาบันควบคุม

ชื่อ"มัจนุน"ซึ่ง SCP-1790 กล่าวถึงนั้น นักประวัติศาสตร์ของสถาบันระบุว่าหมายถึง คายส์ อิบน์ อัล-มูลัลวาห์ ซึ่เป็นบุคคลจากนิทานเปอร์เซียเกี่ยวกับรักต้องห้ามกับเลย์ลา ลูกสาวของชายผู้ไม่ยอมให้ทั้งสองสมรสกัน ยังไม่ทราบว่า SCP-1790 เชื่อมโยงกับตัวตนนี้ในระดับใด

หมายเหตุจากดร. ซาเมช: ผมมีความกังวลว่า SCP-1790 จะรู้จักการซ่อนตัวจากสถาบันได้ดีขึ้นในทีครั้งที่มันเกิดใหม่ เราไม่สามารถจับกุมร่างล่าสุดของมันได้จนกระทั่งมันอายุเกือบ 30 ปีและฆ่าคนไปเป็นสิบแล้ว SCP-1790 ใช้เวลาเกือบศตวรรษเรียนรู้วิธีที่สถาบันทำงานและสิ่งที่พวกเรามองหาในตอนที่มันเกิดใหม่ แล้วเสน่ห์ตามธรรมชาติของมันก็มีส่วนอย่างมากในการทำให้พ่อแม่และครอบครัวของมันไม่สงสัยว่ามีอะไรผิดปกติไป ผมขอเสนอให้เราย้าย SCP-1790 ไปยังพื้นที่ที่โดดเดี่ยวกว่านี้และจัดทำมาตรการ Antipas ที่เข้มงวดกว่านี้เพื่อให้สามารถระบุตัวมันในช่วงที่เป็นทารกได้

รับคำร้องไว้แล้ว: กำลังรอการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม -O5-12

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License