SCP-1788
Enhancile.jpg

SCP-1788-1-347 ที่ถูกจับขังไว้ที่เอเรีย-223

วัตถุ# SCP-1788

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: ในขณะนี้ยังไม่สามารถทำการกักกัน SCP-1788 ได้ เจ้าหน้าที่แฝงตัวในภาครัฐต่างๆซึ่งรวมถึง███████, ██████, และ ███ ██████ ██████ ██ ███████ นั้นกำลังทำงานเพื่อออกกฏหมายบังคับการถ่ายเอกซเรย์เพื่อใช้ระบุตัว SCP-1788-1 โดยปิดบังว่าเป็นนโยบายกำจัดวัณโรค เมื่อพบผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็น SCP-1788-1 ใดๆจะต้องรายงานไปยังศูนย์บัญชาการแอเรียชีวภาพติดอาวุธ 223 โดยทันที บุคลากรไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตัวอย่างต้องสงสัยและควรจะถอนตัวออกมาในทันที

ในขณะนี้ สถาบันมี SCP-1788-1 ที่ขังไว้ในแอเรียชีวภาพติดอาวุธ 223 อยู่ 7 ตัวอย่าง ห้ามมิให้ติดต่อกับตัวอย่างเหล่านี้นอกเหนือไปจากการทดลองที่อนุมัติแล้วโดยเด็ดขาด ตัวอย่างแต่ละตัวนั้นให้ขังไว้ในห้องกักกันมนุษย์แยกกันไป การให้อาหารและทำความสะอาดตามความจำเป็นนั้นอยู่ใน เอกสาร 1788-CF

การวิจัยในขณะนี้ไม่ต้องการตัวอย่างของ SCP-1788-1 เพิ่มอีกแล้ว ตัวอย่าง SCP-1788-1 ใดๆที่ค้นพบใหม่นั้นมีคำสั่งล่วงหน้าจากกองบัญชาการ O5 ให้หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ติดอาวุธ เทา-4 ("ทุกสิ่งสว่างไสวและมีหน้าที่")ทำการกำจัดทิ้งในทันที

รายละเอียด: SCP-1788 เป็นกระบวนการ การปฏิบัติ หรือการแปลงสภาพทางชีววิทยาในรูปแบบอื่นๆ มนุษย์ในวัยก่อนเจริญพันธุ์ซึ่งผ่าน SCP-1788 นั้นจะกลายเป็น SCP-1788-1 ในขณะนี้ยังไม่ทราบตัวผู้คิดค้นหรือค้นพบ SCP-1788 ขณะนี้กำลังทำการสืบสวนกลุ่มต่างๆอยู่ การค้นหาต้นกำเนิดของ SCP-1788 นั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในระดับ Sindri

เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ SCP-1788-1 ก็จะแสดงพฤติกรรมแบบนักล่ากับมนุษย์วัยก่อนเจริญพันธุ์ โดยปกติแล้วพวกมันจะตั้งรกรากในใจกลางเมืองใหญ่ หางานทำจำพวกใช้ความคิด1 จากนั้นก็เริ่มตามร่องรอยของเด็กวัยก่อนเจริญพันธุ์ในพื้นที่นั้น ประมาณหนึ่งครั้งต่อทุกหกเดือน SCP-1788-1 จะพยายามลักพาเด็กวัยก่อนเจริญพันธุ์คนหนึ่งจากที่มันติดตามร่องรอยแล้วพาตัวไปยังพื้นที่ห่างไกลหรือไม่ก็อยู่นอกเหนือการพบเห็น ซึ่งมันจะผ่านกระบวนการ SCP-1788 และกลายเป็น SCP-1788-1 ไป

ข้อมูลที่รวบรวมมาจากตัวอย่างของ SCP-1788-1 ที่จับไว้นั้นมีน้อยมาก ตัวอย่างมีสติปัญญาสูงกว่าโดยเฉลี่ย2 และมีความทนทานต่อการโน้มน้าว การข่มขู่ การทรมาน [ข้อมูลปกปิด] และการรีดข้อมูลในรูปแบบอื่นๆได้สูงมาก ตัวอย่างทั้งหมดถึงขณะนี้แสดงลักษณะของการหลงตัวเองและโรคทางจิตเวชอย่างร้ายกาจ โดยทั่วไปแล้วพวกมันจะไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นโดยสิ้นเชิงขณะที่แสดงออกว่ามีความรู้ด้านจิตวิทยาเชิงลึกอย่างดีเยี่ยม ด้วยเหตุผลเหล่านั้นและอื่นๆอีก การติดต่อกับตัวอย่างของ SCP-1788-1 โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นจึงถูกห้ามโดยเด็ดขาด

โดยทั่วไปแล้วตัวอย่างแต่ละตัวจะไม่สมัครใจจับกลุ่มหรือมีปฏิสัมพันธ์กันเว้นแต่เพื่อการผสมพันธุ์ ที่จริงแล้ว เมื่อตัวอย่างสองตัวขึ้นไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันแล้วพวกมันก็มักจะต่อสู้กันเพื่อชิงความเป็นใหญ่ พฤติกรรมนี้ไม่มีความเชื่อมโยงกับเพศ ตัวเมียกับตัวผู้จะต่อสู้กันเช่นเดียวกับเพศเดียวกับตน และในกลุ่มคละเพศก็จะมีตัวที่เป็นใหญ่เพียงตัวเดียวซึ่งอาจเป็นเพศผู้หรือเพศเมียก็ได้ ตัวอย่างที่จับได้นั้นถูกเก็บแยกกันไว้เพื่อลดความเสียหายให้น้อยที่สุด เคยมีการพบเห็นตัวอย่างหลายๆตัวอยู่ในพื้นที่เมืองเดียวกัน แต่ก็ไม่เคยมีมากกว่าในอัตรา 1:100,000 ต่อมนุษย์ธรรมดา3

ดูเหมือนว่าฤดูกาลผสมพันธุ์นั้นจะมีเป็นประจำทุกปีแต่ไม่มีความเชื่อมโยงกับฤดูกาล จากการสังเกตการนั้นตัวอย่างในสภาพแวดล้อมบางแบบนั้นผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อน ขณะที่พบว่าตัวอย่างอื่นผสมพันธุ์ในช่วงฤดูหนาว SCP-1788-1 นั้นจะผสมพันธุ์กันเองเท่านั้น ดูเหมือนว่าพวกมันจะไม่มีแรงดึงดูดทางเพศจากมนุษย์ธรรมดา ช่วงเวลาตั้งครรภ์ของ SCP-1788-1 นั้นอยู่ที่ประมาณ 40 สัปดาห์ซึ่งนับว่าเท่ากับมนุษย์ ลูกที่เกิดมาของพวกมันนั้นมีพันธุกรรมที่ไม่แตกต่างจากมนุษย์ปกติและถือว่าไม่ใช่สิ่งผิดปกติ แต่เนื่องจากพวกมันเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่จะผ่านกระบวนการ SCP-1788 การจับตัวหรือกำจัดพวกมันทิ้งจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในระดับสูงรองลงมาจากการกำจัดตัวอย่าง SCP-1788-1 เท่านั้น


ต้องการระดับบุคลากรระดับ 4

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License