SCP-178
SCP-178.jpg

SCP-178 ที่พับเก็บเอาไว้

วัตถุ# SCP-178

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-178 ถูกจัดเก็บเอาไว้ในห้องกักกันสำหรับวัตถุแปลกปลอมระดับ 3 โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ติดอาวุธระดับ 3 เฝ้าอยู่ไม่น้อยกว่าสอง (2) คน หากไม่มีการใช้งานวัตถุ การนำวัตถุออกจากการกักกันใดๆนั้นจะต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคลากรระดับ 4 ขึ้นไปเท่านั้น จากเหตุการณ์ #178-14-Alpha การทดสอบทั้งหมดนั้นจะต้องถูกสังเกตการณ์จากระยะไกลและห้ามไม่ให้บุคลากรคนอื่นที่นอกเหนือจากกลุ่มผู้ทดสอบเข้าไปในพื้นที่การทดสอบ

รายละเอียด: SCP-178 เป็นแว่นสามมิติ (3-D) ที่มีกรอบแข็งสีขาว มีเลนส์พลาสติกสีน้ำเงินและแดง (ซ้ายขวาสลับกัน) วัตถุนี้ไม่ได้แสดงถึงความผิดปกติทางกายภาพใดๆนอกจากสีของแว่นที่เปลี่ยนไปตามเวลา เมื่อสวมใส่แล้วผู้ทดสอบจะรับรู้ได้ถึงการมองเห็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่เดินด้วยสองเท้าที่อยู่นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ สิ่งมีชีวิตนี้ดูจะเชื่องและมีพฤติกรรมอยากรู้อยากเห็นอยู่บ่อยครั้ง (มีรายงานว่าสิ่งนี้ได้เข้ามาพิงไหล่และมองดูด้วยความสนใจ) เว้นแต่ว่าความพยายามใดๆของผู้ทดสอบหรือบุคลากรคนอื่นๆ (ดูเหตุการณ์ #178-14-Alpha) ที่โต้ตอบโดยตรงกับสิ่งนั้นจะทำให้เกิดบาดแผลที่รุนแรงขึ้นบนตัวของผู้ที่เกี่ยวข้อง รอยแผลปรากฏขึ้นอย่างรวจเร็วและต่อเนื่องจนกว่าจะถอดวัตถุออก ลักษณะของแผลจะเหมือนโดนเฉือนออกเป็นรูปสามเหลี่ยมขนานกันระหว่าง 14.2 - 27.4 ซม. และลึก 2.9 - 8.1 ซม. พวกอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่เอามาใช้ตรวจจับนั้นตรวจไม่พบความผิดปกติใดๆรวมทั้งบาดแปลที่ปรากฏขึ้นด้วย ผู้ทดสอบไม่ได้รายงานถึงเสียงใดๆที่ออกมาจากสิ่งนั้นเลย การสังเกตการณ์ระยะยาวกับผู้ทดสอบที่สวมใส่วัตถุนั้นแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีผลกระทบระยะยาวแต่อย่างใด ภาพที่เห็นนั้นจะปรากฏกับผู้ที่สวมใส่แว่นนี้เท่านั้น

ภาคผนวก #1: บันทึกการเก็บกู้วัตถุในวันที่ ██/██/19██ ณ ███████ รัฐเทนเนสซี โดยเอเย่น[ข้อมูลถูกลบ] ที่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ลับในสหรัฐฯ, Fish and Wildlife Service ที่มาตามรายงานว่ามีการพบศพของเด็กอายุ █ ปีที่เสียชีวิตอยู่ในห้องนอนชั้นสองของเธอจากการถูกกัดอย่างรุนแรง เอเย่น[ข้อมูลถูกลบ]สังเกตเห็นภาพสามมิติของชิงช้าสวรรค์ที่อยู่ใกล้ๆที่พบเด็ก หลังจากการค้นพบนั้นก็ได้เจอกับวัตถุตกอยู่ใต้เตียงเด็ก เห็นชัดว่ามีการโยนมันไปตรงนั้น เอเย่น[ข้อมูลถูกลบ]จึงได้ทำการเรียกทีมเก็บกู้ไปยังตำแหน่งที่เขาอยู่โดยทันที หลังการมาถึงของทีมเก็บกู้ เอเย่น[ข้อมูลถูกลบ]จึงได้สวมใส่วัตถุนั้นและมองภาพสามมิติดังเหล่าที่ไม่มีความผิดปกติจนกระทั่งเขาได้หันหัวไปข้างๆและสังเกตเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตกำลังพิงไหล่ห่างจากหน้าของเขาไปเพียง "นิ้วเดียว" และจ้องมองภาพที่เขาถืออยู่ เอเย่น[ข้อมูลถูกลบ]ได้บอกว่ามีตัวอื่นๆอยู่ในห้องด้วยก่อนที่เขาจะถอดแว่นออกโดยไม่มีการโต้ตอบสิ่งนั้น

ภาคผนวก #2: ดูเหตุการณ์ทั้งหมดได้ใน ไฟล์#178-E

ภาคผนวก #3: ให้บุคลากรระดับ 4 หรือสูงกว่าหรือผู้อนุมัติการทดสอบอ่านเอกสาร #178-14-Alpha
คำเตือน: ความผิดพลาดในการปฏิบัติการใดๆตามข้อตกลงใน #3 จะเป็นผลให้ถูกลงโทษทางวินัย

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License