SCP-1760
caskets.jpg
SCP-1760 ช่วงการกักกันขึ้นแรก วันที่ 11/15/1961

วัตถุ# SCP-1760

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้เก็บ SCP-1760 ทั้งหมดไว้ในศูนย์-84 พื้นที่สี่ตารางกิโลเมตรโดยรอบนั้นล้อมรั้วโซ่และเสริมด้วยลวดหนามไว้ ให้กันประชาชนออกไปโดยกลบเกลื่อนว่าเป็นการวิจัยเกี่ยวกับโบราณวัตถุ เมื่อพวกมันปรากฏตัว ให้เปิด SCP-1760 ทั้งหมดแล้วลงรายการของที่อยู่ข้างในเอาไว้ จากนั้นจึงติดเครื่องส่งสัญญาณตามตัวและปิดพวกมันก่อนระยะการปรากฏตัวจะสิ้นสุด

จากการเปิด SCP-1760-16 ในวันที่ 11/15/2006 และของข้างในที่เป็นอันตรายขึ้นเรื่อยๆ จึงให้ปิดชิ้นนี้ไว้ตลอดเวลาการปรากฏตัว (ดู เหตุการณ์ 1760-1)

รายละเอียด: SCP-1760-1 ถึง 15 นั้น เป็นชุดโลงศพไม้ไพน์ ซึ่งจะผุดขึ้นมาบนดินทุกเที่ยงของวันที่ 15 พฤศจิกายน ในป่านอกเมืองมินสก์ ประเทศเบลารุส โลงแต่ละโลงจะมีไม้กางเขนสีขาวอยู่ ไม่พบสัญลักษณ์อื่นๆ นอกจากนั้น

เมื่อมันผุดขึ้นมาบนดินแล้ว SCP-1760-1 ถึง 15จะอยู่ในสภาพปิดเสมอและข้างในจะมีศพมนุษย์เต็มตัวซึ่งจะต่างกันไปในการปรากฏตัวแต่ละครั้ง ศพพวกนี้เป็นเชื้อสายคอเคเซียนและแต่งกายด้วยชุดที่ใช้ในพิธีศพแถบนั้นเสมอ การชันสูตรทำให้ทราบว่าศพพวกนี้เพิ่งจะถูกดองมาใหม่ๆ ระหว่างการปรากฏตัวทุกครั้ง

ในเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 20 พฤศจิกายน SCP-1760 ก็จะจมกลับเข้าไปในดินไม่ว่าจะถูกรบกวนหรือไม่ การขุดเพื่อหา SCP-1760 หลังจากจมดินได้แสดงว่ามันจะหยุดอยู่ที่ความลึกสามเมตรตลอดเวลาที่เหลือของปี ตัวอย่างที่เปิดหลังจมดินไปแล้วจะว่างเปล่า

การนำตัวอย่างออกจากพื้นที่จะทำให้มันไม่จมดินได้ แต่ก็จะมีโลงศพแบบเดียวกันมาแทนที่ในการปรากฏตัวครั้งต่อไป และโลงดั้งเดิมก็จะเสียลักษณะผิดปกติไป ดูเหมือนว่าโลงทดแทนพวกนี้จะมาจากระดับที่ลึกลงไปอีก การพยายามขุดหาที่มาของพวกมันนั้นล้มเหลวจนถึงตอนนี้

ศพที่อยู่นอก SCP-1760 หลังวันที่ 20 พฤศจิกายนนั้นจะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วภายใน 3 ชั่วโมงหลังสิ้นสุดระยะการปรากฏตัว การเสื่อมสภาพนี้ต่างกันไปตามแต่ศพ ซึ่งมีตั้งแต่เน่าเล็กน้อยจนถึงกลายเป็นเถ้า

ศพที่อยู่ใน SCP-1760 นั้นสามารถติดตามหลังระยะการปรากฏตัวได้ด้วยเครื่องส่งสัญญาณตามตัว ตอนไปเก็บมานั้น เครื่องส่งสัญญาณพวกนี้ถูกฝังอยู่ในโลงศพ อยู่ในหลุมศพ และที่พบบ่อยขึ้นเรื่อยก็คือในโถเก็บเถ้า ซึ่งล้วนแต่อยู่ในพื้นที่ของชาวเบลารุส ศพที่เก็บมาด้วยวิธีนี้จะไม่มีเสื้อผ้าหรือการดองศพแบบที่พบระหว่างช่วงระยะการปรากฏตัวของ SCP-1760 ยังไม่ทราบว่า SCP-1760 สามารถเข้าถึง สร้างใหม่ และ แต่งกายให้ศพเหล่านี้ได้อย่างไร

ทุกหกปี จะมี SCP-1760 ชิ้นเดียวปรากฏตัวในวันที่ 15 พฤศจิกายน นอกจากชื่อ ปิเอโตร █████████แล้ว โลงนี้ก็เหมือนกับโลงอื่นๆและได้รับหมายเลข SCP-1760-16 ของที่อยู่ในโลงนี้ที่ผ่านมานั้นต่างกันไปตั้งแต่ดินอัดจนถึงศพที่เคลื่อนไหวได้ การพยายามหาที่มาของของเหล่านี้ล้มเหลวเพราะเครื่องติดตามจะหยุดทำงานหลังจากที่ SCP-1760-16 จมดินหมดแล้ว

การสืบสวนเรื่องตัวตนของปิเอโตร █████████ ทำให้ทราบว่าเป็นสัปเหร่อและนักวิทยาศาสตร์ของเมืองมินสก์ซึ่งได้ร่วมในโครงการของโซเวียตหลายโครงการในช่วงปี 1950 บันทึกระบุว่าเขาเสียชีวิตในวันที่ 15 พฤศจิกายน 1959 บันทึกการทดลองส่วนใหญ่ของ█████████ นั้นถูกรัฐบาลเบลารุสทำลายก่อนหน้าปี 1960 มีประวัติหลักฐานว่ามีการทดลองสารเคมีเพื่อรักษาสภาพศพมนุษย์เป็นเวลานาน และสารเคมีที่เกี่ยวกับการคืนชีพและการรักษาตัวเอง ตัวตนของนักวิทยาศาสตร์ที่ร่วมในการทดลองนั้นก็ไม่ทราบ เนื่องจากข้อมูลถูกลบไปจากบันทึกที่มีอยู่ ทีมวิจัยได้ทำการขุดศพของปิเอโตร █████████ และยืนยันว่าไม่มีอะไรผิดปกติทั้งศพและหลุมฝัง

สถาบันได้เข้าสืบสวน SCP-1760 ในปี 1961 หลังจากที่มีรายงานจากชาวบ้านเรื่อง “สวนโลงศพ” นอกเมืองมินสก์ ในช่วงที่ทำการกักกันนั้นได้พบแผ่นจารึกที่มีข้อความต่อไปนี้

ขอให้เรามารวมกันวันนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่ชีวิตและความทรงจำของคนที่เรารักผู้จากไป เพื่อที่พวกเขาจะได้รับความเป็นอมตะใต้ผืนพิภพนี้

ภาคผนวก 1760-A:

ภาคผนวก 1760-B:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License