SCP-1746
lam6M.jpg
ตัวอย่างของ SCP-1746

วัตถุ# SCP-1746

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: สำนักงานดาราศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาของสถาบันจะทำการพยากรณ์รูปแบบของการเกิด SCP-1746 โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของภูมิอากาศต่างๆจากสถาบันพยากรณ์อากาศต่างๆทั้งในระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มตรวจตราออโรราแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งภาคพื้นดินและอวกาศ แล้วก็แหล่งข้อมูลของสถาบันเอง ซึ่งรูปแบบการพยากรณ์ที่ใช้ในตอนนี้นั้นสามารถคาดการการเกิดรูปแบบของ SCP-1746 ได้ล่วงหน้าเพียงสามสิบสามนาทีเท่านั้น และการคาดการเส้นทางขของมันก็จะมีความแม่นยำถึง 55% ก็ต่อเมื่อมันก่อตัวแล้ว ซึ่งทำให้มีเวลาเตรียมทรัพยากรสำหรับดำเนินการมาตรการ 1746-Aleph น้อยมาก (ดู เอกสาร HG-1746-Aleph)

หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่สามสิบหกหน่วย (ใช้รหัสตั้งแต่ MTF-1746-Aleph/A ถึง MTF-1746-Aleph/AJ) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการดำเนินมาตรการ1746-Alephแต่ละหน่วยจะประจำการในพื้นที่ที่สามารถบินไปยังตำแหน่งภูมิศาสตร์ที่เสี่ยงต่อ SCP-1746 ได้ภายใน 12 นาที หน่วยปฏิบัติการแต่ละหน่วยนั้นจะมีอุปกรณ์คือ เฮลิคอปเตอร์บรรทุกรุ่นหนัก โบอิง CH-46 (หรือเทียบเท่า) ที่ปรับแต่งแล้ว สองลำ, ตู้ลำเลียงเสริมเหล็กกล้าขนาด 12 เมตร สี่ตู้ (ซึ่งใช้บรรทุกอุปกรณ์สำหรับมาตรการ), และอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร HG-1746-Aleph

สมาชิกของหน่วยปฏิบัติการแต่ละหน่วยจะประกอบด้วยบุคลากรต่อไปนี้พร้อมกับตัวสำรองในจำนวนที่เหมาะสม:

 • นักบินเฮลิคอปเตอร์ที่มีใบอนุญาต สองคน
 • วิศวกรก่อสร้าง สี่คน กับ ผู้ตรวจสอบที่มีใบอนุญาต สองคน
 • นักแสดงที่ผ่านการฝึกมาแล้ว เจ็ดคน (ประกอบด้วยผู้ชายสี่คน และผู้หญิงอีกสามคน) ซึ่งมีคุณสมบัติจำเพาะดังต่อไปนี้
  • นักแสดง M1: ผู้ชาย น้ำหนักอย่างน้อย 66 ก.ก.
  • นักแสดง M2: ผู้ชาย น้ำหนักอย่างน้อย 50 ก.ก. โครโมโซม Y เป็นกลุ่มพันธุกรรม O3
  • นักแสดง M3: ผู้ชาย น้ำหนักอย่างน้อย 105 ก.ก. ขาข้างซ้ายถูกตัดออกเหนือเข่า และมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดอย่างน้อย 0.25% ในขณะดำเนินมาตรการ 1746-Aleph
  • นักแสดง M4: ผู้ชาย น้ำหนักอย่างน้อย 56 ก.ก. อายุไม่เกิน 34 ปี โครโมโซม Y เป็นกลุ่มพันธุกรรม R1a
  • นักแสดง F1: ผู้หญิง (น้ำหนักไม่สำคัญ) ซึ่งมีกระเพาะปัสสาวะที่เต็ม
  • นักแสดง F2: ผู้หญิง น้ำหนักตั้งแต่ 58 ถึง 62 ก.ก. ตั้งครรภ์ (ระยะที่หนึ่ง) ใช้เครื่องสำอางตามที่ระบุไว้ในเอกสาร HG-1746-Aleph ภาคผนวก F2-A
  • นักแสดง F3: ผู้หญิง น้ำหนักไม่เกิน 24.5 ก.ก. ซึ่งเป็นผู้สืบสายเลือดโดยตรงของนักแสดง M4 ในการดำเนินมาตรการนี้
 • คนคุมกระรอก หนึ่งคน
 • กระรอกตะวันออกสีเทา (Sciurus carolinensis) เพศเมียที่โตแล้ว สองตัว

ไม่ควรให้นักแสดงหรือคนคุมในหน่วยปฏิบัติการรับ"หน้าที่ควบ"เป็นนักบิน, วิศวกร หรือ ผู้ตรวจสอบ ด้วย เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บจากการแกะห่อและจัดวางอุปกรณ์อย่างเร่งรีบ ซึ่งจะทำให้นักแสดงหรือคนคุมไม่สามารถรับบทบาทตามที่ระบุไว้ในหน้าที่ที่กำหนดได้

หลังจากที่สามารถพยากรณ์เส้นทางของ SCP-1746 ได้แล้ว หน่วยปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ในตำแหน่งที่เหมาะสมภายในเส้นทางการบิน วิศวกรกับผู้ตรวจสอบจะต้องจัดวางและติดตั้งอุปกรณ์อย่างแม่นยำ และนักแสดงก็ต้องดำเนินมาตรการตามที่ระบุไว้โดยเฉพาะ เอกสาร HG-1746-Aleph พร้อมกับรายการประกอบและตารางเวลาของมันนั้นได้บรรยายขั้นตอนที่ต้องกระทำในการดำเนินมาตรการแล้ว การกระทำทุกอย่างในเอกสารนั้นจะต้องทำการจับเวลา ตำแหน่ง และเวคเตอร์อย่างแม่นยำ โดยมีความสอดคล้องกับความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร โดยขั้นตอนต่อไปนี้จะต้องได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษ:

 • เครื่องใช้และพาหนะที่ต้องรวมอยู่ในอุปกรร์ของมาตรการนั้นต้องได้รับการรักษาสภาพและเติมเชื้อเพลิงอย่างเอาใจใส่ เพราะถ้าเครื่องใช้ไม่ทำงานก็อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินมาตรการตามที่กำหนดจำเพาะไว้ได้
 • น้ำมันของรถบูอิคไวลด์แค็ทจะต้องเป็นน้ำมันผสมสารตะกั่วและไม่มีส่วนผสมอื่นๆนอกจากที่ระบุไว้ในมาตรการ รถคันนี้ต้องทาสีแดง
 • ควรใช้ระบบความเย็นหลายๆชั้นเพื่อไม่ให้ลูกกวาดแช่แข็งรสนมละลายก่อนเวลาที่กำหนดไว้
 • ตำแหน่งและความสูงของไฟสัญญาณจราจรจะต้องปรับตามเวลาที่ดำเนินมาตรการเทียบกับเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
 • นักแสดง M1 จะต้องแต่งกายแบบบาทหลวงระดับพระราชาคณะ (ไม่ว่าจริงๆแล้วนักแสดง M1 จะนับถือศาสนาใดก็ตาม ซึ่งดูเหมือนจะไม่สำคัญอะไร) บุหรี่ของเขาต้องเป็นรสเมนทอล
 • หญ้าเคนตักกีบลู (Poa pratensis) นั้นต้องตัดให้มีความสูงตั้งแต่ 7 ถึง 9 ซม. ต้นวิลโลว์ (Salix alba) นั้นต้องเป็นเพศเมีย
 • ถ้วยใส่เศษเงินของนักแสดง M3 (คนเร่ร่อน) จะต้องมีแต่เหรียญที่ผ่านมาตรฐานการหลอมเหล็กก่อนหน้ากฏหมายเหรียญกษาปณ์ปี 1965 เท่านั้น
 • พาหนะ 2 คัน (รถดอดจ์ดาร์ท สีไม่สำคัญ) จะต้องขับด้วยความเร็วคงที่ที่ 10.72 เมตรต่อวินาที ±0.04 เมตรต่อวินาทีตามเวคเตอร์ที่กำหนดเฉพาะ โดยขณะที่เข้าไปในพื้นที่ดำเนินมาตรการนั้นจะต้องเปิดเพลง "Till There Was You" (เสียงนักร้องดั้งเดิม) ผ่านวิทยุโดยมีเสียงโฆษกออกความเห็นตอน 36 วินาที
 • ทันทีที่ทิ้งลูกกวาดแช่แข็งรสนมลงแล้ว นักแสดง F3 จะต้องแสดงท่าทางหงุดหงิดที่เสียขนมไป
 • หัวผักกาดหอมที่อยู่ในถุงจ่ายตลาดนั้นจะต้องเป็น Lactuca sativa var. longifolia ห้ามใช้ผักกาดหอมอื่นๆโดยเด็ดขาด

รายละเอียด: SCP-1746 เป็นพายุที่มีรูปแบบผิดธรรมชาติและรุนแรงมาก การเกิดของ SCP-1746 นั้นจะมีลักษณะที่จำแนกได้จาก "คลื่นจังหวะ" ของฟ้าผ่าอย่างต่อเนื่องจำนวนนับสิบหรือนับร้อยครั้ง ซึ่งจะเกิดคู่ไปกับลูกไฟฟ้าจำนวนหนึ่ง ลมกรรโชกระดับพายุเฮอริเคนที่กระจัดกระจายและไม่สม่ำเสมอ และปรากฏการแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งทำให้มันรุนแรงและสร้างความเสียหายได้มากกว่าพายุธรรมดาที่มีกำลังพอๆกันมาก ซึ่งองค์กรเกี่ยวกับสภาพอากาศซึ่งไม่ขึ้นกับสถาบันได้เปรียบเทียบการเกิด SCP-1746 กับพายุระดับ F5 ที่เกิดพร้อมๆกันจำนวนหลายลูก

การเกิดขึ้นแต่ละครั้งของ SCP-1746 นั้นความเหมือนและสอดคล้องกันอย่างเห็นได้ชัดทั้งด้านรูปร่าง ความเร็ว ขนาด การเคลื่อนไหวของลม การกรรโชกกับความกดอากาศ โครงสร้างของเมฆ และความถี่ของฟ้าผ่า ความเหมือนกันของ SCP-1746 นี้ทำให้สามารถออกแบบมาตรการที่ทำให้ SCP-1746 สลายตัวและหลีกเลี่ยงความเสียหายใหญ่หลวงที่จะเกิดขึ้นได้ แม้ว่าเหตุผลที่ทำให้มาตรการ 1746-Aleph นั้นใช้ได้ผลจะยังไม่เป็นที่เข้าใจดีนัก ก็มีทฤษฏีอยู่ว่ามาตรการ 1746-Alephนั้น เมื่อดำเนินการตามเวลาและขั้นตอนที่แม่นยำก็จะทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศขนาดเล็กมากและสภาพของแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาและทำให้พายุสลายตัวไป

การพัฒนามาตรการ 1746-Aleph นั้นมีขึ้นหลังจากที่ SCP-1746 ซึ่งก่อตัวในเท็กซัสเมื่อวันที่ ██ พฤษภาคม 1966 แต่จู่ๆก็สลายตัวไป นักอุตุนิยมวิทยาของสถาบันซึ่งได้ศึกษา SCP-1746 ก่อนหน้านั้นได้ตั้งสมมุติฐานว่าเป็นไปได้ที่จะรบกวนการเกิด SCP-1746 ได้โดยการสร้างสภาพอากาศและการกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เหมาะสม ซึ่งการสลายตัวในครั้งนั้นดูเหมือนจะยืนยันสมมุติฐานนี้ และทำให้มีการตั้งคำถามว่าในกรณีนี้ อะไรที่บังเอิญทำให้เกิดการกระตุ้นที่ว่าขึ้น โชคดีที่เจ้าหน้าที่รายงานข่าวของโทรทัศน์ซึ่งกำลังถ่ายภาพยนตร์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบจากเมือง████ (ซึ่งอยู่ในเส้นทางที่คาดการไว้ของ SCP-1746) ได้บันทึกภาพของลำดับเหตุการณ์ที่นักอุตุนิยมวิทยา นักสถิติ และนักคณิตศาสตร์ ของสถาบัน สามารถยืนยันได้ว่าทำให้เกิดการกระตุ้นที่ต้องการ สถาบันจึงสามารถพัฒนามาตรการ 1746-Aleph โดยการศึกษาภาพยนตร์นั้นและกระทำเหตุการณ์ที่จำเป็นต่อการกระตุ้น มาตรการ 1746-Aleph นั้นจึงเป็นการจงใจกระทำลำดับเหตุการณ์ในปี 1966 ซ้ำอย่างจงใจและแม่นยำเพื่อให้เกิดการกระตุ้น

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License