SCP-1734
10381965-large%281%29.jpg

ภาพถ่ายทางอากาศของศูนย์หน้าด่าน-1734

วัตถุ# SCP-1734

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: เนื่องจากไม่สามารถขนย้ายได้ จึงได้ทำการกักกัน SCP-1734 ในที่ตั้งที่ศูนย์หน้าด่าน-1734 ซึ่งอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งในทะเลแคลิเบียน ประมาณ 450 กิโลเมตร ทางตะวันออกของ████████ เกาะนี้ไม่ได้อยู่ใกล้เส้นทางทางเดินเรือตามปกติใดๆ ฉะนั้น จึงให้ถือว่าพลเรือนใดๆซึ่งเข้ามาในระยะ 500 เมตรของชายฝั่งเป็นผู้ต้องสงสัย ให้ทำการคุมตัว สืบสวน และพาตัวพลเรือนดังกล่าวจากศูนย์หน้าด่านไปยังท่าเรือที่ใกล้และเหมาะสมที่สุดพร้อมกับทำการลบความทรงจำแบบ A

อนุญาตให้บุคลากรขึ้นไปหรือเข้าไปในตัวเรือเพื่อการวิจัยเท่านั้น และจะต้องได้รับอนุญาตจากนักวิจัยระดับ 3 ขึ้นไปแล้วเท่านั้น หลังจากเหตุการ-1734-1E ห้ามมิให้บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์กับส่วนที่ยื่นออกมาจาก SCP-1734-1 อีก ในขณะนี้ให้ระงับการสำรวจภายใน SCP-1734-1 ไว้ก่อน

รายละเอียด: SCP-1734 เป็นเรือรบขนาดกลางของอังกฤษสมัยศตวรรษที่ 18 ซึ่งเกยตื้นอยู่ โครงสร้างของมันนั้นนับว่าเสียหายพอสมควรแต่ก็มีร่องรอยของการผุพังน้อยมาก แต่ว่าสิ่งที่เก็บมาจากเรือนั้นมีสภาพทรุดโทรมและใช้วัสดุซึ่งบ่งชี้ว่ามันเกยตื้นมาเกือบ 300 ปีแล้ว ดูเหมือนว่าการสัมผัสกับตัวโครงสร้างของเรือนั้นจะไม่สามารถกระทำได้ สสารนั้นจะไม่สามารถเข้าไปถึงผนัง พื้น เพดาน และเสา ได้ใกล้กว่า 1 เซนติเมตร ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดๆของตัวเรือได้ (มันไม่โอนเอนไปตามแรงคลื่น และใบเรือก็นิ่งสนิทแม้จะมีลมแรง) แต่สิ่งของซึ่งไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวโครงสร้างนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้และไมีมีลักษณะผิดปกติ มีความเข้าใจถึงลักษณะของความผิดปกตินี้น้อยมาก แต่ตัวเรือทั้งหมดนั้นดูเหมือนจะแปลกแยกจากสสารภายนอกโดยสิ้นเชิง ดูเหมือนว่าปรากฏการณ์นี้จะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งที่มันผลักออกมา

SCP-1734-1เป็นความผิดปกติทางมิติเวลาซึ่งอยู่ที่บริเวณโดยรอบของรอยแตกบนดาดฟ้าเรือ รอยแตกนี้มีขนาดประมาณ 1 เมตรและเป็นรูปร่างที่ไม่สม่ำเสมอ เมื่อมองจากดาดฟ้านั้นรอยแตกนี้จะดูเหมือนลงไปในตัวเรือซึ่งถูกน้ำท่วมอยู่ สิ่งนี้ขัดแย้งกับการสำรวจในตัวเรือจำนวนหลายครั้งซึ่งสรุปได้ว่าแม้ตัวเรือจะเสียหายมากห้องที่อยู่ใต้ดาดฟ้าก็แห้งอยู่ รอยแตกนี้สามารถมองเห็นจากในเรือได้ แต่มันไปสู่พื้นที่ไร้แสงซึ่งไม่อาจคาดคะเนขนาดได้ การพยายามตรวจสอบหรือทำให้พื้นที่นี้สว่างที่ผ่านมานั้นล้มเหลว แม้จะสามารถเข้าถึงด้านนอกของความผิดปกตินี้ได้ ก็ไม่สามารถเข้าไปภายในได้เนื่องจากปรากฏการณ์เดียวกับที่ทำให้ไม่สามารถสัมผัสตัวเรือได้

ด้านนอกของความผิดปกตินี้มีหนวดระยางซึ่งเหมือนกับของ Architeuthis dux แต่มีขนาดที่ผิดปกติ (ส่วนที่มองเห็นได้นั้นยาว 7 เมตร และหนา 35 เซนติเมตร) สิ่งนี้จะเคลื่อนไหวเล็กน้อยอยู่ตลอดเวลา แต่จะสงบอยู่เว้นเสียแต่จะถูกโจมตี ซึ่งในกรณีนั้นมันจะเหวี่ยงไปมาจนกระทั่งมันจับสิ่งมีชีวิตได้ (ยังไม่ชัดเจนว่าตัวตนนี้ตรวจจับเหยื่อได้อย่างไร แต่หนวดนั้นจะไม่จับวัตถุที่ไม่เคลื่อนไหว) จากนั้นมันจะดึงเหยื่อผ่านความผิดปกติและลงไปในน้ำ ซึ่งจะทำให้เสียชีวิตใน 5-10 นาที หากว่าไม่ใช่เพราะจมน้ำแล้วก็จะเป็นเพราะ[ข้อมูลปกปิด] (ดู เอกสาร SCP-1734-E5) หนวดนี้จะกลับมาหลังจากที่ผ่านไป 20-30 นาที ความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับหนวดนั้น(ซึ่งรวมถึงการถูกทำลายโดยสิ้นเชิง)จะคืนสภาพในเวลาไม่เกิน 140 นาที

ภาคผนวก [1734-002]: หมายเหตุนักวิจัย

มีเกาะอีกเกาะอยู่ห่างไปจากที่นี่ประมาณ 100 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ค่อนใต้ ระหว่างเกาะทั้งสองนี้เป็นส่วนที่น้ำนิ่งยาว เกาะนั้นมีขนาดเล็กกว่าที่นี่อยู่เล็กน้อย และมีสิ่งมีชีวิตอยู่แบบเดียวกัน หลังการเก็บและวิเคราะห์สิ่งของจาก SCP-1734 เราก็ตกลงไปค้นที่นั่น หลังจากการตรวจค้นอย่างถี่ถ้วนถึงห้าครั้งก็ไม่พบหลักฐานของสิ่งผิดปกติอะไรเลย ผมตัดสินใจบันทึกการค้นหาครั้งสุดท้ายเพื่อให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ หลังจากที่ดูบันทึกแล้วก็มีบางอย่างที่รวบกวนใจผมนิดหน่อย ในบันทึกนั่นเสียงของมหาสมุทรมันโดดเด่นมาก แต่ผมแทบจำไม่ได้ว่าได้ยินมันเลยในตอนที่อยู่ที่นั่น

-ดร. แอดเลอร์

บันทึกการสำรวจครั้งสุดท้าย (ต้องการระดับบุคลากร 3/1734)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License