SCP-173-JP

วัตถุ# SCP-173-JP

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้เก็บ SCP-173-JP ไว้ในห้องเก็บเสียงหลังจากที่ได้ทำการลดขนาดของมันลงให้เล็กที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้ว ในขณะนี้สามารถยืนยันได้ว่าสามารถลดขนาดของ SCP-173-JP ได้ถึงประมาณ 30 ซ.ม. ทั้งนี้ พึงจำไว้ว่าลักษณะผิดปกติของมันจะยังคงทำงานอยู่โดยที่ไม่เกี่ยวกับขนาด

ห้ามมิให้บุคลากรเข้าไปในห้องกักกันนอกจาก D-คลาสซึ่งใช้ในการทดลองเท่านั้น การเฝ้าระวัง ดูแล และสังเกตการณ์ระหว่างการทดลองจะต้องใช้อุปกรณ์อัตโนมัติหรือบังคับจากระยะไกล

รายละเอียด: SCP-173-JP ประกอบขึ้นจากของเล่น[ข้อมูลปกปิด]จำนวนมากซึ่งคาดว่าผลิตในญี่ปุ่น วัตถุนั้นจะมีรูปร่างแบบไดโนเสาร์ตัวการ์ตูนเสมอไม่ว่าจะมีขนาดใด มีการตั้งข้อสังเกตถึงการเกี่ยวพันกับ[ข้อมูลปกปิด] แต่ในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน

SCP-173-JP นั้นเคลื่อนไหวได้เอง มันจะเดินพร้อมกับส่งเสียงเหมือนของเล่นเสียดสีหรือกระทบกัน และบางครั้งก็[ข้อมูลปกปิด] ถ้ามีมนุษย์ได้ยินเสียงนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งก็จะสูญเสียการรู้ตัวและเข้าไปหา SCP-173-JP

เมื่อไปถึงตัว SCP-173-JP แล้ว ผู้ถูกผลกระทบจะเริ่มดันของเล่นที่เป็นส่วนประกอบของ SCP-173-JP ไปข้างๆ ในช่วงนี้นั้นของเล่นเหล่านี้จะผลักได้ง่าย (แต่ดึงออกมาไม่ได้) ผู้ถูกผลกระทบจะพยายามดันหรือเบียดตัวเองเข้าไปในกองของเล่นนั้นลึกเข้าไปในตัว SCP-173-JP เรื่อยๆโดยไม่สนใจอาการบาดเจ็บของตนเองซึ่งเกิดจากของเล่นที่กดทับโดยรอบ ในที่สุดแล้วไม่ว่าเดิมทีนั้น SCP-173-JP จะมีขนาดเท่าใด ผู้ถูกผลกระทบก็จะจมเข้าไปใน SCP-173-JP ทั้งตัวเสมอ และ SCP-173-JP ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามมวลของผู้ถูกผลกระทบ

ต้นกำเนิดของ SCP-173-JP นั้นมาจาก[ข้อมูลปกปิด] โชคดีที่มันสร้างความเสียหายให้หมู่บ้านเพียงแห่งเดียวเท่านั้นก่อนจะถูกกักกัน ค่าใช้จ่ายในการลบความทรงจำและกลบเกลื่อนเรื่องในแถบ[ข้อมูลปกปิด]นั้นนับได้ว่าน้อย อย่างไรก็ตาม ในตอนที่ทำการกักกันมันในครั้งแรกนั้นขนาดโดยประมาณของมันได้ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งบันทึกไว้คือ 75 เมตร

สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าเสียงที่ถ่ายทอดหรือบันทึกไว้ของ SCP-173-JP นั้นไม่มีผลกระทบ ระหว่างการทดลองนั้นบุคลากร D-คลาสมักจะบอกว่าตนพบของเล่นที่สำคัญหรือผูกพันธ์ด้วยอย่างมาก ของเล่นที่เคยทำหายไป ของเล่นจากสมัยก่อน หรือของเล่นที่เคยอยากได้ ก่อนจะเข้าไปใน SCP-173-JP ในกรณีที่เกิดน้อยครั้งนั้น D-คลาสจะเข้าไปใน SCP-173-JP พร้อมกับพูดว่า "อยากเห็นอีก มีของสนุกๆเยอะแยะเลย"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License