SCP-171

วัตถุ# SCP-171

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-171 ถูกกักกันอยู่สระที่บรรจุน้ำทะเลขนาด 4500 ลิตร ได้ตั้งอยู่ที่ศูนย์การวิจัยทางชีววิทยาในเอเรีย-12 ถึงจะไม่ได้อันตรายฉับพลัน แต่การสัมผัสทางกายภาพระหว่างของเหลวของ SCP-171 และผู้สัมผัสจะต้องถูกตรวจสอบ การสัมภาษณ์ระหว่างผู้ที่สัมผัสและนักวิจัยจะต้องได้รับการบันทึกและทำสำเนาไว้ ผู้สัมผัสที่เป็นมนุษย์จะต้องได้รับอาหารมังสวิรัต ตามความต้องการของพวกเขา ส่วนสัตว์ที่สัมผัสจะต้องได้รับอาหารอย่างเหมาะสม และแท๊งก์น้ำของ SCP-171 จะต้องได้รับการเปลี่ยนน้ำทะเลบริสุทธิ์ตามตารางเวลาที่กำหนดไว้

รายละเอียด: ตามปกติ SCP-171 อาจถูกคิดว่าเป็นอาณานิคมของจุลินทรีย์คล้ายกับ SCP-968 หรือ SCP-165 แต่ว่าจากการตรวจสอบเพิ่มเติม เผยให้เห็นว่า SCP-171 จะเป็นองค์ประกอบเดียวมีระยะ 300 ตารางเมตรในตอนค้นพบครั้งแรก SCP-171 เป็นโครงข่ายใยคล้ายกับเมทริกซ์ที่ประกอบด้วย ก้านจำนวนมากของเซลล์ประสาท, ต่อมเมือก, และเส้นใยกล้ามเนื้อ ขนาดเล็ก ลอยตัวอยู่บนโฟมที่มีฟองที่ถูกสร้างขึ้นมา ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง และไม่มีประสงค์ที่จะทำร้ายหรือบริโภคสิ่งมีชีวิตตัวอื่น แต่จะพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางชีวภาพกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่มันสัมผัส

แฟลกเจลล่าของกล้ามเนื้อที่อยู่รอบ ๆ กิ่งก้านเส้นประสาททำงานกับ เสมหะและน้ำมูก, น้ำทะเล, และการหลั่งเป็นฟองแบบอื่นๆ ก่อให้เกิดชั้นรองรับโฟมขนาดใหญ่ สิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่ใช้เวลาสัมผัสกับเมทริกซ์ของ SCP-171 ในระยะเวลาพอสมควร จะเสี่ยงต่อการรวมตัวเป็นจิตสำนึกส่วนรวมที่ถูกค้ำจุนโดยตัวมัน ผู้คนที่ถูกปกคลุมเข้าไปใน SCP-171 โฟมได้บรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ 'รู้สึกเสียวซ่า' ที่ประสบมา ซึ่งนักวิจัยได้สังเกตการณ์ในฐานะภัยคุกคามของ SCP-171 ที่ได้เจาะผ่านผิวหนังเพื่อที่จะไปรวมตัวกับระบบประสาทของผู้ทดลอง ภายในระยะเวลาต่อมา Motor neuron (ส่วนหนึ่งของสมอง) ของผู้ทดลองได้ถูกขยายออกไป เกิดการสื่อสารระบบสองทางของส่วนที่เชื่อมต่อ ส่งผลให้สมองของผู้ทดลองเกิดการติดต่อกับองค์ประกอบของ SCP-171 ผ่านไประยะหนึ่ง ความเป็นเอกเทศของผู้ทดลองจะรวมเข้ากันและแบ่งปันกับส่วนอื่น ๆ ในเมทริกซ์ของ SCP-171 ส่งผลให้เกิดจิตสำนึกส่วนรวมซึ่งเป็นบุคลิกจำเพาะซึ่งไม่มีอยู่จริง

ขณะนี้มีผู้ทดลองที่เป็นมนุษย์ 19 คนที่เชื่อมต่อกับ SCP-171 (พลเรือน 11, บุคลากร D-class 8) ผู้ทดลองสามารถที่จะเดินทางภายในโฟมโดยไม่สูญเสียการติดต่อของสติสัมปชัญญะที่ถูกเก็บไว้ในรูปแบบของ neuroreceptors ที่โฟมบนผิวหนังของผู้ทดลอง ทำให้เกิดการติดต่อผ่านทางสารเคมีระหว่างผู้ทดลองกับ SCP-171 มากจนคล้ายกับการติดต่อระหว่างแอกซอนกับเดนไดรต์ในสมอง ตัวรับเหล่านี้ดูเหมือนไฝสีขาวหรือสีใสขนาดเล็กบนผิวหนังที่ขึ้นประปรายและอ่อนไหวง่ายต่อการสัมผัส ผู้ทดลองบางคนได้สูญหายเข้าไปในโฟมของ SCP-171 และไม่เห็นตัวอีกเลยจนหลายเดือนต่อมา ซึ่งยังไม่ทราบว่าพวกเขาสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้ยังไงโดยไม่มีน้ำและอาหารในการยังชีพ

สัตว์ทดลองอื่นรวมทั้ง: ปลาโลมาออสเตรเลีย 2 ตัว (จากเดิม 4), นกนางนวล 4 ตัว​ (3 ตัวถูกการุณยฆาต), ปลาหลากหลายสายพันธุ์ 41 ตัว (ถูกการุณยฆาตเพื่อการศึกษา), ปูชายหาด 27 ตัว (ถูกการุณยฆาตเพื่อการศึกษา), และสุนัข 1 ตัว ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง สัตว์ทดลองส่วนใหญ่จะเกิดตัวรับเซลล์ประสาทขึ้นบนผิวหนัง และได้รับการติดต่อทางประสาทกับ SCP-171 หลังจากนั้น 3 ชั่วโมง จะเกิดความผูกพันทางจิตวิทยาโดยรวมระหว่างผู้ทดลองกับตัวรับ หลังจากนั้น 6 ชั่วโมง จะเกิดการรวมตัวกันอย่างสมบูรณ์และเกิดความเป็นเอกเทศของตัวรับได้พัฒนาขึ้น ถึงจุดนี้การนำตัวทดลองออกจากการติดต่อกับ SCP-171 ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมแสดงถึงการคลั่งไคล้และความรุนแรง จนในที่สุดเกิดความผิดปกติทางจิตวิทยาจนอยู่ในสภาพเจ้าชาย-เจ้าหญิงนิทรา ( 4 คนได้เสียชีวิตไปจากสภาพจิตใจในลักษณะนี้)

ในขณะที่สัมภาษณ์ ผู้ทดลองทั้งหมดได้พูดด้วยหลักจิตสำนึกร่วมกันคล้ายกับว่าพวกเขาเป็นองค์ประกอบที่มีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ตัวของมันได้ตระหนักถึงตัวเอง สติของบุคคลอื่นที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย หรือแม้กระทั่งความเศร้าโศกจากการสูญเสียบุคคลที่ถูกเชื่อมต่อไป SCP-171 ได้บอกนักวิจัยว่ามันเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไร แต่ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมาจากไหน อธิบายจากสติปัญญาของมันและสติปัญญาของโฮสท์ที่ถูกเชื่อมต่อมันง่ายเกินที่จะเข้าใจหรือจำจุดกำเนิดของสิ่งเหล่านั้น นักวิจัยได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพของ SCP-171 หลังจากที่ได้รวมตัวกับบุคลากรคลาส D และเลือกที่จะไม่อนุญาตให้ใช้ ความรุนแรง, ความป่วย, และความรู้สึกคิดร้าย จากนี้ไป SCP-171 แสดงให้เห็นผ่านการทำสมาธิและการทำความเข้าใจ มันเลือกที่จะพยายามหลีกเลี่ยงการรวมตัวกับสัตว์อื่น ๆ ถ้าเป็นไปได้

ภาคผนวก 171-1: SCP-171 ถูกค้นพบครั้งแรกโดยเหล่าผู้คนที่ชื่นชอบไปชายหาดและนักโต้คลื่นในวันที่ 12 สิงหาคม 2007 แถวชายฝั่งออสเตรเลียใกล้กับแยมบ้า รัฐนิวเซาท์เวลส์ ในขณะที่พลเรือนกำลังประสบกับสภาพผิวที่ผิดปกติ ทางหน่วยงาน CDC ได้ติดต่อกับบุคลากร SCP ในขณะที่พวกเขาไม่สามารถที่จะอธิบายความผิดปกตินี้ได้

ภาคผนวก 171-2: บุคลากรที่ต้องการจะอาสาไปรวมตัวกับ SCP-171 จะต้องถูกทดสอบการประเมินทางจิตวิทยาก่อนเพื่อให้มั่นใจว่ามีสุขภาพจิตที่ดี ด้วยการให้ความสำคัญโดยเน้นการตัดการเชื่อมต่อที่เป็นไปได้จากมนุษยชาติและแนวโน้มการฆ่าตัวตายที่อาจเกิดขึ้น พวกเขาจะได้รับการเตือนซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าการรวมตัวนั้นจะเกิดขึ้นอย่างถาวร และไม่มีหลักฐานว่า SCP-171 จะแสดงถึง ‘จิตสำนึกที่สูงขึ้น’ ไม่ว่าทางใดก็ตาม หรือว่าสติของมันแตกต่างจากของพวกเรา ถ้าเกิดผู้ทดลองยืนกรานที่จะต้องการรวมตัวและมีสภาวะที่เหมาะสมระหว่างการตัดสินใจ พวกเขาก็จะได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License