SCP-1699

วัตถุ# SCP-1699

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: เนื่องจาก SCP-1699 นั้นอยู่ในที่สาธารณะ มาตรการควบคุมมันจึงเป็นการป้องกันไม่ให้ใครเข้าไปหามันได้มากกว่า ให้ยามอย่างน้อย8คนคอยลาดตะเวณด้วยพาหนะวิบากตลอดเวลาและเปลี่ยนเวรทุกสี่ชั่วโมง หากพบใครก็ตามที่รู้เรื่องลักษณะผิดปกติของ SCP-1699 ให้กักตัวไว้สอบสวนและค้นตัวหาเอกสารบันทึกที่เกี่ยวข้องกับ SCP-1699 ก่อนปล่อยไปหลังทำการลบความทรงจำระดับ C

รายละเอียด: SCP-1699 เป็นภูเขาไฟที่สงบแล้วในอุทยานแห่งชาติ [ข้อมูลปกปิด] SCP-1699 นั้นสงบนิ่งเป็นเวลา 67 ปีแล้ว โดยระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อปี 1945 มันมีสติปัญญา และสามารถพูดสื่อสารได้โดยใช้ไอน้ำเลียนเสียง

บทสนทนากับ SCP-1699 ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่มันอยากเป็น "ภัยธรรมชาติที่อันตรายกว่านี้" และสารพัดวิธีที่มันพยายามใช้ คนที่สนทนากับมันมักบอกว่า SCP-1699 นั้น "หดหู่" และ "มืดมน" แต่ก็ไม่เคยละความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายเลย มันเคยพูดถึงความปราถนาเรื่องนี้ของมันเป็นเวลานานมาก และขอความช่วยเหลือให้มันเป็นอันตรายมากขึ้นบ่อยๆด้วย ซึ่งถ้าตกลงกับมันแล้ว มันจะขอให้ช่วยทำสิ่งต่างๆที่ทำให้มันคล้ายกับภัยธรรมชาติอื่นมากขึ้น

การทำตามคำแนะนำของมันนั้นน้อยครั้งจะทำให้เกิดอะไรผิดปกติ แต่หลายครั้งก็จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างในบริเวณใกล้เคียง อย่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจากการพยายามสร้างเฮอริเคน หรือน้ำวนเล็กๆในทะเลสาบจากการพยายามสร้างสึนามิ ความผิดปกติที่เกิดจาก SCP-1699 ที่ผ่านมายังไม่เป็นปัญหาในการกักกันและมักเป็นเรื่องเล็กน้อยเสียด้วย บุคลากรอาจจะทำตามคำแนะนำของมันได้เสมอ แต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องทำ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License