SCP-1698

วัตถุ# SCP-1698

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้คงการเผยแพร่ข้อมูลลวงไว้ในทุกเมืองที่มี SCP-1698 อยู่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นหรือภาครัฐเชื่อว่าพื้นที่นั้นๆถูกทิ้งร้าง ปิดเพื่อทำการปรับปรุง หรือไม่อาจเข้าไปด้วยเหตุผลอื่นๆ สถานที่มั้งหมดจะได้รับเครื่องปั่นไฟแบบเคลื่อนย้ายได้และเชื้อเพลิงพอสำหรับใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน รวมทั้งเสบียงข้าวของสำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้คน 20 คนในระยะเวลาที่เท่ากัน

บุคลากรหรือประชาชนที่ติดอยู่ภายในจากเหตุการณ์ขยายตัวนั้นจะได้รับข้อเสนอให้กำจัดโดยการการุณยฆาต

รายละเอียด: SCP-1698 เป็นปรากฏการที่เกิดกับอาคารสามแห่ง คือ โรงแรม 12 ชั้น ใน████, ██ สหรัฐอเมริกา บ้านพักค้างแรม 2 ชั้น ใน████ ฝรั่งเศส และตึกสำนักงาน 5 ชั้น ใน███ █████ บราซิล ปรากฏการมีผลกับอาคารเหล่านี้ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงมันจากทางภาคพื้นดินได้ แม้ว่าจะสามารถมองเห็นมันได้ แต่การพยายามไปให้ถึงมันด้วยการเดินเท้าหรือพาหนะภาคพื้นดินนั้นจะพบกับอุปสรรค เช่น อาคารอื่นที่มาขวางอยู่ ถนนที่เสียหายอย่างหนักซึ่งอยู่ระหว่างการซ่อมแซม การจราจรติดขัด ทางตัน และพืชพรรณที่ขึ้นมาหนามากจนผ่านไปไม่ได้ ทั้งนี้ การเข้าไปในพื้นที่ที่อยู่ติดกันนั้นสามารถกระทำได้ แต่จะมีอะไรบางอย่างที่ขัดขวางการเข้าไปในอาคารเหล่านั้นเองเสมอ

อาคารทั้ง3นั้นสามารถเข้าถึงได้ทางอากาศ เจ้าหน้าที่ MTF ที่โดยสารไปกับเฮลิคอปเตอร์นั้นได้พบว่าภายในอาคารไม่มีอะไรผิดปกติแต่อย่างใด นอกจากสภาพทรุดโทรมไม่ได้รับการดูแลมานานเพราะไม่มีมนุษย์อยู่ ซึ่งเป็นที่คาดการไว้อยู่แล้ว พวกเขายังรายงานว่าสามารถออกจากอาคารเหล่านี้ที่ระดับพื้นดินได้ แต่เมื่อออกมาจนไม่สามารถมองเห็นชั้นแรกของอาคารได้โดยตรงแล้วก็จะไม่สามารถเข้าไปได้อีก

คณะนักวิจัยซึ่งเข้าประจำในพื้นที่ไม่สามารถตรวจจับความผิดปกติด้านพื้นที่มิติหรือการบิดเบือนการรับรู้ได้ และ O5 ก็ได้มีคำสั่งอย่างไม่เป็นทางการให้ใช้พื้นที่เหล่านี้ในการเก็บเอกสารการเงินและระเบียบขั้นตอนการดำเนินการซึ่งไม่ค่อยได้ใช้งานเป็นระยะยาวได้

SCP-1698 ถูกค้นพบในเดือนสิงหาคม ปี 2010 เมื่อสำนักงานข่าวสารได้ตรวจพบคำร้องทุกข์ออนไลน์จำนวนมากจากลูกค้า ลูกจ้าง และผู้อยู่อาศัยของอาคารเหล่านั้น ซึ่งทั้งหมดนั้นได้รายงานถึงผลของ SCP-1698 ทางสถาบันได้ยืนยันเรื่องในรายงานเหล่านี้ และก็ได้ซื้ออาคารทั้งสามและพื้นที่ใกล้เคียงในเวลา 5 เดือนต่อมาผ่านทางบริษัทหน้าฉาก

ภาคผนวก: ในวันที่ 2012-04-17 พื้นที่ที่ถูกผลกระทบของ SCP-1698 ได้ขยายตัวออกไป ทำให้ในขณะนี้ไม่สามารถเข้าถึงตำแหน่งใดๆ ภายในรัศมี 37 เมตรของอาคารที่ได้รับผลกระทบดั้งเดิมได้ นอกจากนั้นยังสามารถตรวจพบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มอีกสองที่ คือ บริเวณกลางสวนเทศบาล████████ ออสเตรเลีย และโกดังร้างใน█████ ███████ สเปน

ระหว่างเหตุการณ์ขยายตัวนั้น มีบุคคลนอกสถาบันจำนวน 131 คนอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบใหม่ ประกอบด้วยพวกที่เดินอยู่ตามทางเท้า 37 คน อยู่ในอาคาร 78 คน และอยู่ในยานพาหนะอีก 16 คน ทั้งหมดนั้นไม่สามารถออกไปจากพื้นที่ที่ตนอยู่ได้ โดยไม่สามารถไปยังพื้นที่ใดก็ตามที่นับได้ว่าเป็นคนละพื้นที่กัน เช่น คนที่อยู่บนถนนนั้นไม่สามารถไปยังทางเข้าของลานจอดรถได้ พวกที่เดินตามทางเท้าสามารถเดินไปตามทางเท้าทั้งหมดได้ แต่ไม่สามารถเข้าไปในอาคารหรือลงจากทางเท้าได้ และคนที่อยู่ในอาคารก็ไม่สามารถใช้ประตูออกไปนอกอาคารได้ การพยายามใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือคนที่ติดอยู่นั้นล้มเหลวทั้งหมดโดยจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บุคคลไม่สามารถไปถึงบันไดราวได้ อย่างเช่นสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันและรุนแรง หรือบันไดไปพันอยู่กับต้นไม้หริอสายไฟฟ้า

ให้ยกระดับการกักกันSCP-1698 ขึ้นเป็น Keter จนกว่าจะสามารถคาดการ ป้องกัน บรรเทา หรือย้อนผลการขยายตัวของ SCP-1698 ได้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License