SCP-1689

วัตถุ# SCP-1689

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ในขณะนี้ SCP-1689 ถูกเก็บไว้โดยจำกัดการเข้าถึงที่แอเรีย-██ ในโรงเก็บวัตถุขนาดกลาง ส่วน ██ SCP-1689 จะต้องถูกเก็บไว้ในสภาพที่มัดปิดปากให้แน่นและตั้งให้ส่วนปากหงายขึ้นบนตลอดเวลา การเข้าถึงวัตถุนั้นให้จำกัดเพียงบุคลากรระดับ3เท่านั้น เว้นแต่จะเป็นพนักงานโรงครัวของศูนย์

การเข้าสำรวจ SCP-1689-A ต้องได้รับการอนุมัติจากบุคลากรระดับ 4 การเข้าสำรวจทุกครั้งจะต้องทำการบันทึกเรื่องอุปกรณ์และทีมงานให้ชัดเจน ในตอนนี้นั้นได้มีการพัฒนาส่วนผสมเอนไซม์ 13 เพื่อช่วยในการสำรวจ SCP-1689-A แล้ว

ข้อเสนอให้ตั้งศูนย์เคลื่อนที่ใน SCP-1689-A นั้นกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา

รายละเอียด: SCP-1689 เป็นกระสอบใส่มันฝรั่ง ในสภาพที่เสถียรนั้น SCP-1689 มีน้ำหนัก 40-50 ก.ก. และบรรจุมันฝรั่งธรรมดา (ส่วนหัวของ Solanum tuberosum) เอาไว้ประมาณสองร้อยหัว SCP-1689 นั้นทำจากปอที่สานเข้าด้วยกันอย่างหยาบๆ

ภายในของ SCP-1689 มีขนาดใหญ่กว่าภายนอกอย่างมาก ซึ่งได้เรียกว่า SCP-1689-A , SCP-1689-A เป็นพื้นที่มิติพิเศษซึ่งยังไม่ทราบปริมาตร (ประมาณการขั้นต่ำไว้ว่าอย่างน้อย 10,000 ลูกบาศก์เมตร แต่เชื่อว่าใหญ่โตกว่านั้นมาก) ซึ่งมีหัวมันฝรั่งอยู่เต็ม การสำรวจใน SCP-1689-A ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากมีอุปสรรคมาก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ข้อมูลเพิ่มเติม 1 และ ปูมการสำรวจ 1689-I

เมื่อส่วนหนึ่งของ SCP-1689-A ว่างลง มันฝรั่งที่อยู่ใกล้ๆก็จะเกิดการงอกอย่างผิดปกติซึ่งเป็นก้อนที่มีลักษณะคล้ายกับเนื้องอก ซึ่งในที่สุดแล้วก็จะแยกออกมาเป็นหัวมันฝรั่งอีกหัวเต็มตัว อัตราการงอกนั้นประมาณได้ว่าเลขยกกำลังในเวลาประมาณสองชั่วโมง ผลกระทบนี้จะเกิดกับมันฝรั่งธรรมดาที่นำเข้าไปใน SCP-1689 เช่นเดียวกับหัวหรือรากที่กินได้ที่คล้ายๆกันอย่างมันเทศ (แต่ไม่เคยพบว่าเกิดขึ้นเองใน SCP-1689)

ภาคผนวก 1689-1: SCP-1689 ถูกเก็บมาจากไครโซโว หมู่บ้านขนาดเล็กซึ่งมีประชากรประมาณสองร้อยคนในไซบีเรียตอนเหนือ ตามรายงานของทางการรัสเซียในวันที่ 2 มิถุนายน 201█ ระบุว่าไครโซโวไม่มีการติดต่อกับภายนอกมาสี่ทศวรรษแล้วและไม่มีพื้นที่ไร่นาโดยรอบเลย รายงานฉบับนี้ถูกยึดไว้และสถาบันก็ได้เข้าตรวจสอบ ซึ่งได้พบว่าหมู่บ้านนี้ใช้ SCP-1689 เป็นแหล่งอาหารมานานกว่าหนึ่งศตวรรษแล้ว ทำให้ชาวบ้านมีอาการขาดแคลเซียมและธาตุเหล็กอย่างรุนแรง ไม่มีใครในหมู่บ้านจำได้ว่าพวกตนได้ SCP-1689 มาได้อย่างไร นอกจากที่ว่ามันอยู่ที่นั่นมา "ก่อนพวกสีแเดงสียอีก" และมันเป็น "ของขวัญแด่การทำงานหนัก" ต่อมานั้น SCP-1689 ก็ถูกขนย้ายมายังแอเรีย-██ ซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบัน

ภาคผนวก 1689-2: ในขณะนี้ ได้มีการทำการสำรวจ SCP-1689-A อย่างเต็มรูปแบบเพียงครั้งเดียว บุคลากรที่ได้รับอนุญาตอาจดูรายงานของผู้กองคาเมรอน เวลส์ได้ใน: ปูมการสำรวจ1689-I

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License