SCP-1678
volgunpolice.png

รูปของ SCP-1678 ที่อยู่ในเขตกักกัน

วัตถุ: SCP-1678

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1678 นั้นถูกกักกันแค่บางส่วนเท่านั้น ซึ่งกองกำลังเคลื่อนที่พิเศษ(MTF) Tau-4 และ Apsilon-6 ได้สร้างเขตกั้นที่สามารถป้องกันได้รอบย่านไฮด์ปาร์คของ SCP-1678 เพื่อป้องกันและหยุดการโจมตีขนานใหญ่ของ SCP-1678-A ศูนย์วิจัยระยะยาวของสถาบันขณะนี้กำลังถูกสร้างอยู่ ให้้ัหัวหน้ากองกำลังเคลื่อนที่พิเศษได้ทำการเตรียมกำลังพลเข้าจู่โจมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและเข้ายึดครองและผลักดันจุดบัญชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโดยตรง เป้าหมายระยะสั้นปัจจุบันคือทำการเข้ายึดและขยายพื้นที่ที่สามารถป้องกันได้ของสถาบันและเข้ายึดพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของ SCP-1678 เพื่อทำการศึกษาความเป็นมา,วิธีีการสร้างและจุดอ่อนของ SCP-1678-A ส่วนเป้าหมายระยะยาวนั้นคือทำการหยุด,ขัดขวางหรือควบคุมการผลิต SCP-1678-A และเข้าจู่โจมรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อเข้าเก็บข้อมูลทั้งหมดของ SCP-1678-A ซึ่งคาดว่าเป็นแหล่งเก็บข้อมูลการผลิต,วิธีการผลิตหรือข้อมูลใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับ SCP-1678-A

รายละเอียด SCP-1678 คือเมืองลอนดอนขนาดเท่ากับของจริงแต่มีสภาพที่ "ตรงกันข้าม" อย่างสิ้นเชิงกับเมืองลอนดอนราวกับว่าเป็นรูปในกระจกของเมืองลอนดอนซึ่งเมืองนี้ใช้ชื่อว่า "อันลอนดอน"(UnLondon) เมืองถูกตั้งอยู่ลึกลงไปเป็นระยะ 1 กิโลเมตรใต้เมืิองลอนดอนเดิมซึ่งตอนนี้ ย่านไฮด์ปาร์คคือย่านเดียวที่สำรวจแล้ว ปัจจุบันได้ทำการตรวจสอบตึกทุกหลังในเขตที่สำรวจสามารถได้ ซึ่งตึกทุกหลังนั้นถูกสร้างโดยที่ตั้งอยู่ ณ ตำแหน่งเดียวกันกับตึกของเมืองลอนดอนต้นฉบับรวมไปถึงขนาดห้องและรูปร่างของตึก แต่ทว่าการออกแบบวัสดุก่อสร้างและการออกแบบภายในที่จะไม่ตรงกับรูปแบบการสร้างในปัจจุบัน สภาพและบรรยากาศในเมืองนั้นคล้ายกับยุควิคตอเรียโดยมีตะเกียงแก๊สตั้งอยู่ตามถนนทั่วไป ตึกส่วนใหญ่นั้นรูปแบบการออกแบบจะเป็นการสร้างในยุควิคตอเรียซึ่งส่วนที่เห็นได้ชัดคือย่านธุรกิจและตืกสูงต่างๆ เป็นที่ไม่ทราบว่า SCP-1678 นั้นรับออกซิเจนและแก๊สต่างๆพร้อมกับปรับให้สมดุลได้อย่างไร

SCP-1678 นั้นคาดว่าว่าถูกสร้างขึ้นแบบทันทีทันใดโดยไม่ทราบเหตุผล ตึกรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรนั้นถูกใช้เป็น"ส่วนกลาง"สำหรับการก่อสร้างต่างๆซึ่งสิ่งที่สามารถยืนยันได้คือพื้นที่ที่ห่างออกไปจากตึกรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรนเริ่มมีการก่อสร้างที่ผิดประหลาดไปจากปกติเช่นบ้านทั้งหลังถูกสร้างด้วยท่อทองแดงทั้งหลังหรือวัสดุที่ผิดเพี้ยน ,ตะเกียงแก๊สถูกเปลี่ยนเล็กน้อยแทนที่จะเป็นเพียงแท่งเหล็กและมีลูกไฟลอยอยู่,ตึกถูกสร้างแต่ไม่มีพื้นและบ้านที่อยู่พี้นที่ที่ห่างที่สุดของรัฐสภานั้น ไม่มีหน้าต่างและประตู นอกเหนือจาก SCP-1678-A,-B,-C ทีี่อยู่ในเมืองนั้น เชื่อได้ว่าเมืองนี้ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่

STREET-WEB-READY%281%29.jpg

สี่แยก ██████ ในรูปแบบของ SCP-1678 ซึ่งมีส่วนที่ผิดเพี้ยนคือการวางท่อภายนอก

เป็นทัี่อณุมานกันว่าเมืองนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์วันสิ้นโลกระดับ XK ซึ่งสามารถยืนยันได้ด้วยข้อความบันทึกต่อไปนี้

ตึกส่วนใหญ่ของ SCP-1768 ที่สำรวจแล้วนั้นส่วนใหญ่มักจะสร้างขึ้นเพื่ออยู่อาศัยแต่มีความหนาแน่นมากซึ่งดูได้จากเตียงสองชั้นที่อยู่ติดกันมาก ตึกที่สำรวจส่วนใหญ่นั้นไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยมนุษย์เนื่องมาจากมีความชื้นและเชื้อราสูง ประกอบกับการสร้างนั้นไม่ได้มารตฐาน มีเพียงบางตึกเท่านั้นที่ใช้ในจุดประสงค์อื่น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือตึกพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการ 'เมื่อมนุษยชาติล่มสลาย' ซึ่งนิทรรศการนี้มี SCP ที่ทางสถาบันรู้จักกันหลายๆตัว รูปแบบงานศิลปะนั้นอยู่ในธีมของวันสิ้นโลกทั้งหมด

ในเสียงบันทึกทั้งหมดนั้นมีบางส่วนที่มีคำว่า 'บ็อบบี้' (คำว่า บ๊อบบี้ คือคำแสลงในสมัยยุควิกตอเรียซึ่งหมายถึง'ตำรวจ') ซึ่งสถาบันขึ้นทะเบียนว่าเป็น 'SCP-1678-A'

SCP-1678-A นั้นคือสิ่งที่ถูกประกอบจากชิ้นส่วนของมนุษย์ที่ถูกแยกออกอย่างหยาบๆ ซึ่งประกอบไปด้วย หัว,ข้อมือ,เข่า,และศอก ซึ่งถูกนำมาประกอบใหม่โดยใช้ลวดและสกรูที่ใช้ในอุตสาหกรรม ส่วนหัวจะถูกผ้าพันไว้ตลอดและพวกมันจะแต่งชุดตำรวจของยุควิคตอเรีย SCP-1678-A นั้นมีความอันตรายสูงและเป็นภัยต่อเจ้าหน้าที่สถาบัน เมื่อ SCP-1678-A จะเข้าโจมตี มันจะเปล่งเสียงที่คล้ายกับเสียงนกหวีดของตำรวจและลำโพงที่ที่อยู่ในรัศมี 100 เมตรจะเริ่มเล่นเสียงบันทึกว่า 'หยุด! นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจ!' SCP-1678-A นั้นทนต่อความเสียหายอย่างมากซึ่งมีเพียงกระสุนประสิทธิภาพสูงและวัตถุระเบิดเท่านั้นที่ยืนยันว่าทำลายพวกมันได้ SCP-1678-A นั้นคาดว่าถูกสร้างขึ้นที่ ''บ้านเอื้ออาทรของไบสัน' ซึ่งสามารถยืนยันได้โดยชุดที่ SCP-1678 ใส่ใต้ชุดเครื่องนั้นเป็นรูปแบบของชุดนักโทษ

ปัจจุบันนั้นยังคงไม่ทราบว่าขอบเขตของ SCP-1678 นั้นกว้างเท่าไหร่

เรายังไม่ทราบว่าสิ่งใดหรือใครเป็นผู้สร้างหรือเป็นผู้บำรุงรักษา SCP-1678 และเรายังคงไม่ทราบว่า SCP-1678 นั้นสร้างขึ้นเพื่อรองรับเหตุการณ์ใด

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License