SCP-1675

วัตถุ# SCP-1675

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1675 ถูกเก็บไว้ในห้องกักกันเสริมความแข็งแกร่งที่ศูนย์-15, SCP-1675 จะได้รับน้ำมันเครื่อง 10W-30 ปริมาณ 1 ลิตรทุก 90 วัน แต่นอกจากนั้นแล้วก็ไม่ต้องการน้ำมันหรือการดูแลรักษาอย่างใด

การทดลองกับ SCP-1675 นั้นจะกระทำได้เมื่อได้รับการอนุญาตเป็นรายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากนักวิจัยอาวุโสระดับ 3 อย่างน้อยสองคนขึ้นไปแล้วเท่านั้น การทดลองที่ต้องใช้กระสุนปืนจะต้องได้รับการอนุญาตเพิ่มเติมจากผู้อำนวยการศูนย์ระดับ 4 หนึ่งคนและแจ้งให้พนักงานฝ่ายความปลอดภัยของศูนย์-15 รับทราบล่วงหน้า การทดลองตามนี้นั้นต้องกระทำในห้องทดลองติดเกราะที่แยกออกมาต่างหาก

รายละเอียด: SCP-1675 เป็นเครื่องกลอัตโนมัติสองขาแบบมีนิ้วเท้าโดยไม่ทราบผู้ผลิต ซึ่งดูเหมือนจะสามารถทำงานได้เป็นเวลาไม่จำกัดโดยไม่มีแหล่งพลังงานภายนอกหรือความต้องการเชื้อเพลิง SCP-1675 ยืนสูงประมาณ 1 เมตรและดูเหมือนจะถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการรักษากฏหมายหรือการทหาร เพราะมันมีแขนมือกลที่มีกำลังมาก แผ่นเกราะซึ่งสามารถทนอาวุธปืนเบาได้ และปืนกลติดไหล่สองกระบอกซึ่งใช้กระสุนที่ป้อนจากช่องที่อยู่หลังมันอยู่ด้วย

ในสถานการณ์ปกติแล้ว SCP-1675 ก็สงบและไม่เป็นภัย ถ้าปล่อยไว้เฉยๆ มันก็จะเทียวไปมาอยู่ในพื้นที่กักกันของมันและไม่เป็นอันตรายต่อบุคลากรแต่อย่างใด SCP-1675 จะขัดขืนการพยายามปิดการทำงานหรือแยกชิ้นส่วนมันโดยไม่ใช้ความรุนแรง แต่นอกจากนั้นแล้วก็ไม่ได้ขัดขืนการตรวจสอบหรือสังเกตการมันแต่อย่างใด ถึงตอนนี้ การพยายามตรวจดูภายในของมันนั้นยังไม่ประสพความสำเร็จ

เมื่อใดก็ตามที่ SCP-1675 พบกับตัวอย่างในสกุล Anser, Branta, หรือ Chen แล้ว มันก็จะกลายเป็นก้าวร้าวมากและจะพยายามฆ่าตัวอย่างด้วยทุกวิธีการที่เป็นไปได้ SCP-1675 นั้นจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียว มีประสิทธิภาพ และแสดงลักษณะว่าอาจจะมีสติปัญญาด้วยการกระทำตามแบบยุทธศาสตร์ตามที่จำเป็นได้

SCP-1675นั้นจะส่งเสียงพูดที่สามารถได้ยินได้ออกมาทางลำโพงใกล้กับส่วนหัวออกมาเป็นระยะและในขณะที่โจมตีตัวอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านสัตว์ปีกภาษาฝรั่งเศส ถึงตอนนี้ SCP-1675 ยังไม่เคยตอบสนองต่อการพยายามสื่อสารใดๆ

SCP-1675 นั้นค้นพบโดยคณะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในป่าอุทยานแห่งชาติ█████ เมื่อวันที่ ██/██/██ ในตอนที่เจอมันนั้น SCP-1675 ได้ฆ่าตัวอย่างไปกว่า ███ ตัวในพื้นที่มากกว่า 27 เฮกตาร์ ทีมเก็บกู้ของสถาบันที่รับทราบเรื่องได้เก็บ SCP-1675 มาโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น และผู้รู้เห็นเหตุการณ์ทุกคนได้รับการลบความทรงจำระดับ A

ภาคผนวก 1675-01: ปูมการทดลองที่สำคัญ

วันที่: █/██/██
ตัวอย่าง: Anser anser domesticus (ห่านบ้าน) หนึ่งตัว
เครื่องมือที่ให้ไป: ไม่มี
ผลลัพธ์: SCP-1675 วิ่งไล่และใช้มือกลบีบคอตัวอย่างด้วยความรวดเร็ว
เสียงพูดที่ออกมา: "ห่านที่ดีมีแต่ห่านที่ตายแล้ว"

วันที่: ██/█/██
ตัวอย่าง: A. anser domesticus หนึ่งตัว
เครื่องมือที่ให้ไป: มีดทหารแบบคมเดียว
ผลลัพธ์: SCP-1675 ใช้มีดที่ให้ไปเป็นอาวุธขว้างให้ตัวอย่างบาดเจ็บ เก็บมีดกลับมา แล้วฆ่าตัวอย่างโดยการเชือดด้านข้างคอในครั้งเดียว SCP-1675 เก็บมีดไว้ แต่ก็ยอมคืนให้ผู้วิจัยมาโดยไม่ขัดขืน
เสียงพูดที่ออกมา: "สันติภาพจักมีไม่ จนกว่าตราบใดที่เหล่าห่านจะตายสิ้น"

วันที่: ██/██/██
ตัวอย่าง: A. anser domesticus หนึ่งตัว
เครื่องมือที่ให้ไป: กระสุนปืน 5.56 ม.ม. สิบนัด
ผลลัพธ์: SCP-1675 บรรจุกระสุนที่ให้ไปลงในช่องเก็บ จากนั้นก็ฆ่าตัวอย่างโดยการยิงรัวสามนัดในครั้งเดียวที่ระยะประชิดอย่างแม่นยำ ผู้ทดลองไม่สามารถถอดกระสุนที่บรรจุไว้แล้วออกมาได้
เสียงพูดที่ออกมา: "ห่านคือโรคภัยร้าย ที่จักต้องปัดเป่าไป"

วันที่: ██/█/██
ตัวอย่าง: Branta canadensis (ห่านแคนาดา) สามตัว
เครื่องมือที่ให้ไป: ไม่มี
ผลลัพธ์: SCP-1675 ยืนนิ่งอยู่จนกระทั่งตัวอย่างเข้าไปใกล้ แล้วก็บุกจู่โจมและบีบคอตัวอย่างหนึ่งด้วยมือกลพร้อมกับใช้กระสุนที่เหลืออยู่ยิงใส่ตัวอย่างที่เหลือซึ่งกำลังหลบหนี
เสียงพูดที่ออกมา: "ห่านทั้งมวลต้องถูกย่างด้วยเปลวไฟแห่งความเที่ยงธรรม"

วันที่: ██/██/██
ตัวอย่าง: Cygnus olor (หงส์ขาว) หนึ่งตัว
เครื่องมือที่ให้ไป: ไม่มี
ผลลัพธ์: SCP-1675 ไม่มีการตอบสนองในทันทีต่อตัวอย่าง ในตอนที่ตัวอย่างเข้าไปในระยะ 1 เมตรจาก SCP-1675 เพื่อตรวจดูนั้น มันก็ถูกผลักออกมาเบาๆ
เสียงพูดที่ออกมา: "ไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกนะ ไปต่อเถอะ"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License