SCP-167

วัตถุ# SCP-167

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ขณะนี้ SCP-167 ถูกเก็บไว้ในห้อง ██ ของศูนย์วิจัย-06 ประตูจะถูกใส่กุญแจไว้ตลอดเวลาเมื่อไม่ได้ใช้งาน ใครก็ตามที่ต้องการกุญแจเพื่อทำการสำรวจหรือศึกษา SCP-167 ที่ไม่ได้อยู่ในตารางงานจะต้องได้รับอนุญาตจากบุคลากรระดับที่ได้รับมอบหมายงานเกี่ยวกับ SCP ตัวนี้เท่านั้น

รายละเอียด: SCP-167 เป็นลูกบาศก์ที่มีแต่ละด้านยาว 10 เมตร สร้างจากพลาสติกสีขาวมันวาวที่ไม่ทราบชนิด ที่ด้านหนึ่งของมันมีประตูเหล็กขนาดใหญ่ติดอยู่ ไม่รู้ว่าประตูนี้เป็นส่วนหนึ่งของ SCP มาตั้งแต่แรก หรือมันถูกติดมาก่อนที่วัตถุนี้จะถูกเก็บมาโดยองค์กร มิติภายในลูกบาศก์นี้มีลักษณะเหมือนกับภายนอก เพียงแต่ความยาวสั้นกว่าอยู่หลายเซนติเมตรเนื่องจากความหนาของลูกบาศก์เอง ยกเว้นที่ 2 ด้านของผนังอีก 3 ด้านที่เหลือก็มีประตูติดอยู่เหมือนกัน ซึ่งประตูนี้ก็พาไปสู่อีกห้องที่เหมือนกับห้องก่อนหน้านี้ ซึ่งก็มีประตูอีก 2 ประตูไปยังห้องอีกห้องต่อๆไปเรื่อยๆ รูปแบบเส้นทางนั้นยังคงดำเนินต่อไปไกลเรื่อยๆเท่าที่ทีมสำรวจจะสามารถกำหนดได้ ตำแหน่งของประตูไปห้องต่อๆไปนั้นดูเหมือนจะเป็นแบบสุ่ม ไม่มีรูปแบบที่จะรู้ได้เลยว่าห้องถัดไปนั้น ด้าน 2 ด้านไหนใน 3 ด้านนั้นจะมีประตูอยู่

SCP-167 แสดงร่อยรอยว่าเคยมีการเข้ามาสำรวจมาก่อน ห้องหลายห้องโดยเฉพาะที่ยังไม่ลึกเข้าไปมาก มีจุดแดงๆหรือสัญลักษณ์อื่นๆป้ายอยู่ข้างๆประตูที่จะพากลับไปยังทางเข้า ผู้วิจัยได้ทำแบบเดียวกันนี้กับห้องใดก็ตามที่พบเช่นกันหลังจากเหตุการณ์ที่ถูกอ้างถึงในเอกสาร 167-08 นอกจากนี้ มีการพบวัตถุหลายชิ้นทั้งที่เกิดตามธรรมชาติหรือสร้างขึ้นโดยมนุษย์กระจัดกระจายอยู่ในบางห้องของ SCP-167 ได้แก่ เทวรูปทางศาสนา อายุประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล, หีบสมบัติจำนวนมาก อายุประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 15, [-ข้อมูลถูกลบ-], และ SCP จำนวนมาก ที่เด่นชัดคือ [-ข้อมูลถูกลบ-]

ภาคผนวก 167-01: SCP-167 มีลักษณะที่ไม่เป็นไปตามกฎเรขาคณิตของยูคลิด นักวิจัย 2 คนแยกกันเดินตามเส้นทาง 2 เส้นที่ควรมาบรรจบกันที่ห้องเดียวกัน ทั้งสองคนไปถึงจุดหมายของพวกเขา แต่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่เห็นหรือได้ยินเสียของอีกฝ่ายเลย วิธีที่ SCP-167 บิดเบือนมิติเพื่อสร้างผลกระทบนี้นั้นยังไม่ทราบได้ แต่ได้รับการอนุญาตให้ศึกษาในขั้นต่อไปแล้ว

ภาคผนวก 167-02: คำขอเพื่อทดสอบผลของ SCP-184 ต่อ SCP-167 ได้รับการเสนอขึ้นมา การทดลองยังอยู่ในช่วงพิจารณา

ภาคผนวก 167-03: คำขอเพื่อใช้ SCP-167 เป็นที่เก็บ SCP ที่ไม่เป็นอันตรายถูกเสนอโดยดร.█████ ข้อเสนอนี้จำเป็นต้องได้รับการจัดระดับ SCP-167 เป็น Safe ก่อน ดังนั้นการประเมินใหม่อีกครั้งจึงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา

เอกสาร 167-08: ดังที่พวกคุณส่วนใหญ่รู้ดีอยู่แล้ว ดร.██████ได้บันทึกเทปเข้าไปยัง SCP-167 หลายวันก่อนโดยไม่ใช้ก้อนเชือกช่วย และเขาก็ไม่ได้กลับมา ยังไม่ทราบชะตากรรมของเขา แต่ทีมค้นพาก็ไม่พบอะไรเลย ให้เรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนสติพวกคุณทุกคนไว้ว่ามันง่ายแค่ไหนที่จะหลงทางในนั้นถ้าไม่ใช้วิธีบางวิธีเพื่อทำเครื่องหมายบนเส้นทาง ถ้าผมพบว่านักวิจัยคนใดก็ตามไม่เชื่อฟังกฎด้านความปลอดภัยนี้และยังคงเข้าไปโดยไม่ใช้ก้อนเชือก ผมไม่สนว่าคนๆนั้นจะเข้าไปลึกสักแค่ไหน พวกเขาจะพบว่าตัวเองได้ถูกส่งไปยังสถาบันอื่นๆที่วิจัยเกี่ยวกับ SCP ระดับ Keter ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีแรงบันดาลใจมากพอให้พวกเขาปฏิบัติตามกฎด้านความปลอดภัยอย่างแน่นอน -ดร.เคลน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License