SCP-1660
Nautilus%20Goblet.jpg
SCP-1660-1 ที่เก็บมาจากมาแชล คาเตอร์ แอนด์ดาร์ค จำกัด

วัตถุ# SCP-1660

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้ล็อกเก็บ SCP-1660-1 ไว้ในตู้นิรภัยในแผนกเก็บของ ศูนย์-██ ให้เปิดระบบป้องกันแบบปกติ (ระเบิด เคมี ชีวภาพ และมีม) ไว้ตลอดเวลา ตามมาตรการพื้นฐาน ให้ SCP-1660-1 อยู่ห่างๆจากวัตถุติดไฟทุกชนิด ยกเว้นเพื่อการทดลอง ห้ามไม่ให้ SCP-1660-1 เข้าใกล้ SCP ที่เกี่ยวกับไฟอย่าง SCP-███ โดยเด็ดขาดไม่ว่าในกรณีใดๆ ในกรณีที่ไฟลุกออกมานอก SCP-1660-1 ก็ให้คณะผู้ทดลองออกมานอกพื้นที่จนกว่าจะดับไฟได้หมด เนื่องจากจะเข้าถึง SCP-1660-2 ได้ทาง SCP-1660-1 เท่านั้น จึงนับว่ามันถูกกักเก็บแล้วตราบเท่าที่ SCP-1660-1 ถูกเก็บไว้ สัตว์ใดๆที่ออกมาจาก SCP-1660- 2 ระหว่างการทดลองนั้นให้จับตัวไว้รอการทดลอง และอาจกำจัดทิ้งได้

Medium_2164374270_8534d3c118_o.jpg
SCP-1660-7 ที่ได้จากกล้องสังเกตการณ์

รายละเอียด: SCP-1660-1 เป็นตะเกียงน้ำมันที่มีการประดับประดาอย่างหรูหราซึ่งทำจากเงิน ปะการัง และเปลือกของหอยงวงช้าง ลักษณะผิดปกติของมันจะปรากฏออกมาเมื่อจุดไฟในเปลือกหอย มันจะมีควันออกมามากไม่ว่าจะใช้อะไรเป็นเชื้อไฟก็ตาม ควันนั้นจะรวมตัวกันเป็นรูปร่างคล้าย”ประตู”อยู่กลางอากาศซึ่งห่างไปประมาณ ██ เมตร ขนาดและความสเถียรของประตูนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณและวัสดุที่ใช้เป็นเชื้อไฟ เมื่อ SCP-1660-1 ดับ ประตูก็จะหดหายไปอย่างรวดเร็ว

SCP-1660-2 เป็นมิติคู่ขนานขนาดเล็ก เป็นป่าเขตอบอุ่นกว้างประมาณ █████ กิโลเมตร ซึ่งเข้าไปได้ทาง ”ประตู” ที่เกิดจาก SCP-1660-1 รอบๆ SCP-1660-2 เป็นกำแพงวัสดุที่ยังระบุไม่ได้ซึ่งมีความแข็ง ███ ตามสเกลของโมส์ ทดลองใช้สว่านเพชรเจาะดูแล้วไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กำแพงได้ขณะที่หัวสว่านทื่อลงเรื่อยๆ เหนือยอดไม้ไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรจะเป็นชั้นของ[ข้อมูลปกปิด] หลังเหตุการณ์████████ การสำรวจทางอากาศก็จะใช้พาหนะไร้คนบังคับ (UAVs )เท่านั้น การพยายามเจาะลงไปในชั้นดินได้เผยให้เห็นชั้นของแร่ธาตุแบบเดียวกับที่เป็นกำแพงอยู่ลึกลงไปประมาณครึ่งกิโลเมตรภายในพื้นที่ทั้งหมดของ SCP-1660-2

ข้อมูลปกปิด – เฉพาะบุคลากรระดับ 4 ขึ้นไปเท่านั้น

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License