SCP-1646

วัตถุ # SCP-1646

ระดับ : Safe-exsequi

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้ทำการจำกัดพื้นที่ไซต์-84 โดยประกาศว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลและล้มรั้วไฟฟ้าไว้โดยรอบ หากบุคคลใดที่พยายามเข้ามาในพื้นที่นี้โดยไม่ใช้บุคคลากรของสถาบัน อนุญาตควบคุมตัวและสอบสวนทันที ห้ามรบกวนหรือเข้าประชิดตัว SCP-1646-1 เด็ดขาด เว้นแต่จำเป็นเท่านั้น หาก SCP-1646-1 เริ่มแสดงท่าทีคุกคามเจ้าหน้าที่สถาบันหรือประชาชนทั่วไป ให้ทำการควบคุมตัว SCP-1646-1 ด้วยวิธีการใดๆเท่าที่จะทำได้ทันที และให้พึงระลึกว่า SCP-1646-1 นั้นมีอาวุธติดตัวตลอดเวลา ถึงแม้ว่าวัตถุนั้นดูเหมือนว่าจะไม่มีก็ตาม เมื่อ SCP-1646-1 ออกไปจากไซต์-84 แล้ว ให้ทำการดับไฟของ SCP-1646-2 ทันทีและเก็บตัวอย่างเพื่อทำการตรวจสอบพร้อมกับบันทึกข้อมูล โดยหากไม่มีข้อมูลใดๆที่เป็นประโยชน์ อนุญาตให้ทำลายทิ้งได้

รายละเอียด: SCP-1646-1 คือมนุษย์เพศชายผิวเผือก วัตถุมีความสูงประมาณ 2 เมตร ไม่มีผม และตาใหญ่สีดำสนิท ทั่วทั้งร่างกายของวัตถุนั้นพบแผลถูกแทงจำนวนหลายแผลและแผลเหล่านั้นมีของเหลวสีน้ำเงินเข้มข้นเหนียวไหลออกตลอดเวลา ในแต่ละครั้งที่สถาบันพบ SCP-1646-1 วัตถุมักจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่แปลกประหลาดและมักจะไม่ซ้ำกัน สถาบันไม่ทราบว่า SCP-1646-1 นั้นรับรู้ถึงเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่อยู่ในบริเวณนั้นหรือไม่ และไม่ทราบว่าหากเผชิญหน้ากับวัตถุโดยตรงจะเกิดผลลัพท์อย่างไร

ตัวอย่างของ SCP-1646-2 นั้นมีหลายจำนวนแต่โดยรวมคือศพของหญิงชาวคอเคเซียนอายุตั้งแต่ 20 ถึง 30 ปี เมื่อตรวจสอบ DNA จากตัวอย่างทุกตัว จึงทราบว่า SCP-1646-2 ทุกตัวอย่างนั้นนั้นมี DNA ที่เหมือนกันทุกประการถึงแม้ว่ารูปร่างและหน้าตานั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิง SCP-1646-2 นั้นเสียชีวิตด้วยสาเหตุมาจากการถูกฆาตกรรมอย่างรุนแรง SCP-1646-1 นั้นจะเข้ามายังไซต์-84 (ปัจจุบันคือลานตั้งแคมป์ใกล้กับหน้าผาในอุทยานแห่งชาติแรย์เนอร์พาร์ค) ซึ่งเวลาที่วัตถุจะปรากฎตัวนั้นไม่แน่นอน ซึ่งระยะเวลามีตั้งแต่ 2 วันจนถึง 4 เดือน จากการปรากฎตัวครั้งก่อน ทุกครั้ง วัตถุจะนำ SCP-1646-2 ขึ้นบ่ามาพร้อมกับวัตถุทุกครั้ง

เมื่อมาถึงไซต์-84 SCP-1646-1 จะนำ SCP-1646-2 วางไว้บนกองหินสุมสำหรับก่อไฟและเริ่มใช้ของเหลวที่ติดไฟราดลงไปบน SCP-1646-2 (ของเหลวเหล่านั้นมักจะเป็น น้ำมัน,น้ำมันไฟแช็ก ในบางครั้งเท่านั้นที่จะเป็นเหล้าที่สามารถจุดไฟได้) และเริ่มจุดไฟด้วยไฟแช็กหรือไม้ขีด และ SCP-1646-2 จะเริ่มติดไฟและไหม้ ในระหว่างนี้ SCP-1646-1 จะหยิบหินที่อยู่รอบๆขึ้นมาขีดรอยบนพื้นคอนกรีตที่อยู่รอบๆกองไฟและหายไปทันทีหลังจากขีดเสร็จ ปัจจุบันสถาบันนับจำนวนขีดได้ทั้งหมด 623 ครั้ง

ภาคผนวก: SCP-1646-1 นั้น “พูด” ในบางครั้งที่วัตถุเริ่มเผา SCP-1646-2 ซึ่งคำพูดเหล่านั้น มีดังต่อไปนี้

04/28/1836: ถ้าชั้นต้องกลับมาที่นี่อีก ชั้นต้องเอาให้คุ้ม
11/02/1891: ทุกคนเชื่อคำโกหกของเธอ ถึงเวลาตาสว่างแล้ว
09/09/1924: พวกเดินดินย่อมต้องถูกกำจัด
01/17/1950: ในนามของสวรรค์ ผมต้องฆ่าเธอ ปีศาจนั้นซ่อนอยู่ในตัวเธอ1
04/03/1956: ถ้าผมต้องเลือก ผมเลือกทางที่ดีที่สุดแล้ว
07/16/1990: วาจาของเธอยังคงอยู่ มันยังจะอยู่อย่างนั้น

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License