SCP-162

วัตถุ# SCP-162

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ต้องเก็บ SCP-162 ไว้ในกล่องเหล็กและปิดฝาไว้ตลอดเวลา การจัดการใดๆต้องสวมถุงมือเหล็กหนาและชุดเกราะหนักเต็มตัว บุคลากรคนใดก็ตามที่พยายามจะสัมผัส SCP-162 โดยปราศจากเครื่องป้องกันที่เหมาะสม หรืออยู่ในสภาพผีเข้าผีออกหรือสติหลุดลอย ต้องถูกเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่กักกันทันที บุคลากรทุกคนที่อยู่ใกล้ SCP-162 ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจิตและเฝ้าดูเป็นเวลา 2 สัปดาห์

รายละเอียด: SCP-162 คือก้อนเบ็ดตกปลา, สายเบ็ด, เข็ม, กรรไกร, และของมีคมอื่นๆรวมกันเป็นลูกบอล ขนาดกว้างประมาณ 2.4 ม. (8 ฟุต) และสูงประมาณ 2.1 ม. (7 ฟุต) ตัวอย่างทดลองที่เข้าไปอยู่ในระยะของ SCP-162 รายงานว่ารู้สึกเหมือนถูกดึงดูดให้เข้าไปสัมผัสมัน ความรู้สึกนี้ยังคงอยู่ได้ต่อไปอีกหลายสัปดาห์ และในหลายกรณีกลายเป็นความหลงใหล “แรงดึงดูด” นี้ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อมอง SCP-162 นานขึ้น และตัวอย่างทดลองจะแสดงความรุนแรงต่อใครก็ตามที่พยายามแยกพวกเขาจาก SCP-162

การสัมผัส SCP-162 จะเป็นผลให้ตะขอหลายตัวเกี่ยวไปที่ผิวหนังของตัวอย่างทดลอง ประสบการณ์นั้นเจ็บปวดมากมากเกินกว่าเบ็ดตกปลาธรรมดา การดิ้นรนหรือความพยายามหลบหนีจะเป็นผลให้ตัวอย่างทดลองถูกรัดแน่นขึ้น เป็นผลให้ทั้งตัวติดอยู่ผิวหน้าของ SCP-162 ตัวอย่างทดลองจะเลือดออกอย่างหนัก ถ้าปล่อยไว้นานก็จะตาย

ความพยายามในการช่วยดึงตัวอย่างทดลองออกจะเป็นผลให้คนที่เข้าไปช่วยติดร่างแหไปด้วย หรือผิวหนังของตัวอย่างทดลองเป็นแผลหนัก ตัวอย่างทดลองจะแสดงอาการเป็น “วงจร” ระหว่างความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสและร้องขอความช่วยเหลือ จนถึงความสุขที่สุดและขอให้ปล่อยไว้แบบนั้น หรือแม้แต่พยายามที่จะจับคนที่เข้ามาช่วยให้มาติดอยู่ด้วยกัน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License