SCP-1612
matchweed.jpg

ตัวอย่างของ SCP-1612 ที่อยู่ในการกักกันของสถาบัน.

วัตถุ # SCP-1612

ระดับ: Safe

มาตรการจัดเก็บพิเศษ: ตัวอย่างที่มีชีวิตของ SCP-1612 จะถูกปลูกไว้ใน ไซต์กักกันชีวภาพที่-13 ในส่วนปลูกพืชที่-18 ดินและบรรยากาศในส่วนปลูกพืชนั้นจะต้องถูกทำให้เหมือนกับดินที่ SCP-1612 เคยอยู่ก่อนการกักกัน ซึ่งบรรยากาศนั้นจะเหมือนกับที่ราบสูงคาสเบอร์กในจอร์เจีย SCP-1612 จะต้องถูกดูแลอย่างใกล้ชิดหลายครั้งในทุกๆวัน

เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้าไปในส่วนปลูกพืชที่-18 นั้นจะต้องสวมชุดแบบปกปิดทั้งตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดบาดแผลจาก SCP-1612-1

เมล็ดที่ไม่จำเป็นต่อการขยายพันธุ์ของ SCP-1612 นั้นจะต้องถูกเก็บไว้ในซองพลาสติกเกรด 4-Ply ในล็อกเกอร์เก็บวัตถุชีวภาพและปรับอุณหภูมิให้อยู่ที่ -18 องศาเซลเซียสเสมอ

Mobile Task Force Pi-3 (นักผจญเพลิงของซุส) มีหน้าที่ระบุตำแหน่งและเก็บกู้ SCP-1612 ที่มิได้ถูกกักกันและนำมายังไซต์กักกันชีวภาพที่-13

รายละเอียด: SCP-1612 คือต้นพืชสายพันธุ์ที่แตกต่างออกไปของวงศ์ Glycine Max หรือต้นถั่วเหลือ ตัวอย่างของ SPC-1612 นั้นจะปลดปล่อยน้ำมันระเหยที่มีลักษณะคล้ายกับสารไฟโรโฟริก (สารที่สามารถติดไฟในอุณหภูมิห้องได้) ในบริเวณส่วนปลายยอดของวัตถุในปริมาณที่สม่ำเสมอและคงที่ตลอดเวลา ไฟที่เกิดขึ้น (SCP-1612-1) นั้นมีความกว้างที่น้อยมากและมีการควบคุมปริมาณอย่างคงที่ แต่ทว่าไฟที่เกิดขึ้นนั้นมีความร้อนสูงมาก ซึ่งสามารถทำให้เกิดแผลไฟไหม้ระดับ 1 ได้ทันทีหากไม่มีการป้องกัน จุดหรือแหล่งที่ SCP-1612 ปล่อยสารดังกล่าวนั้นยังคงไม่ทราบว่ามาจากที่ไหน

จากการทดลอง พบว่า SCP-1612-1 นั้นดับได้ยากมาก ซึ่งมีเพียงวิธีเดียวคือลดปริมาณออกซิเจนที่อยู่ในบรรยากาศให้เหลือ 3% เท่านั้นที่จะสามารถป้องกันน้ำมันระเหยมิให้เกิดปฎิกริยาลุกไหม้1. SCP-1612-1 นั้นไม่สามารถดับได้ด้วยน้ำเช่นกัน . เมื่อนำ SCP-1612 แช่ลงในน้ำจนท่วมวัตถุ SCP-1612-1 นั้นจะลุกไหม้ต่อไปอีกหลายวินาทีก่อนที่จะดับ แต่เมื่อนำวัตถุขึ้นจากน้ำ SCP-1612-1 จะติดลุกอีกครั้งเหมือนเดิม. หากรดน้ำ SCP-1612 อย่างสม่ำเสมอ SCP-1612 จะเริ่มลดระดับการเผาไหม้ลงตามลำดับ

SCP-1612 ถูกค้นพบในแถบชานภูเขาแคสเบอร์ก ประเทศจอร์เจีย ณ ตำแหน่ง 42°40'N, 44°35'E นับแต่นั้นมา สถาบันได้ค้นพบ SCP-1612 อีกหลายตำแหน่งใน 7 ทวีป ซึ่งแต่ละจุดนั้นจะมีตัวอย่างจำนวน 20 ถึง 100 ตัวอย่าง และตำแหน่งที่พบตัวอย่างมากที่สุดนั้นอยุ่ ณ เกรท รีฟ วัลเลย์ในประเทศเคนยาและแอ่งแม่น้ำอินดัส

ภาคผนวกที่-1612-1: ข้อความต่อไปนี้ถูกพบในทุกตำแหน่งที่ค้นพบกลุ่มของ SCP-1612

อย่าให้ไฟดับ
-แพนกลอส

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License