SCP-1609
chair.jpg

SCP-1609 ก่อนถูกครอบครองโดย GOC

วัตถุ# SCP-1609

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1609 ถูกกักกันไว้ในศูนย์เก็บสิ่งของ08เนื่องจากการเคลื่อนย้ายมันออกจากตำแหน่งนั้นทำได้ลำบาก ให้กักกัน SCP-1609 ไว้ในพื้นที่ปิดกั้นพิเศษในศูนย์ ภายในดงดอกไม้ซึ่งทำการเพาะปลูกดอกไม้และพืชซึ่งมีลักษณะน่าพึงใจตามหลักสุนทรียศาสตร์ ให้ใช้มันเป็นปุ๋ยคลุมดงดอกไม้ ดงดอกไม้นี้ต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ และทุกคนที่ไปเยือนดงดอกไม้นี้จะต้องกล่าวถึงความสวยงามของมันโดยเน้นที่คุณภาพของปุ๋ย

ให้นำ SCP-1609 ออกจากดงดอกไม้เป็นระยะตามกำหนดเวลาสม่ำเสมอเพื่อนำมาดูแลรักษาสภาพของไม้ โลหะ และเยื่อ ให้บุคลากรบอกจุดประสงค์ของตนต่อ SCP-1609 ก่อนจะนำมาออกมาเพื่อการนี้

บุคลากรที่ประจำกับ SCP-1609 นั้นจำเป็นต้องสวมชุดนอกเครื่องแบบเพื่อป้องกันไม่ให้กระตุ้นการตอบสนองด้วยความรุนแรงจาก SCP-1609 โดยไม่ตั้งใจ ห้ามนำสิ่งที่มีมอเตอร์เข้าไปในรัศมี 200 เมตรของพื้นที่กักกัน SCP-1609 ไม่อนุญาตให้บุคลากรซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มพันธมิตรสิ่งลี้ลับโลกทั้งในปัจจุบันและอดีต หรือวัสดุที่เกี่ยวพันกับพวกนั้นเข้าไปในศูนย์เก็บสิ่งของ08

ในกรณีที่ SCP-1609 มีปฏิกิริยาใช้ความรุนแรง ให้บุคลากรทั้งหมดออกจากพื้นที่ใกล้เคียงโดยทันทีและเล่นข้อความผ่านลำโพงในศูนย์ทั้งหมดเพื่อบอกสถานการณ์ต่อพนักงานในศูนย์ หากว่าหลังปฏิกิริยารุนแรงแล้วมีการพบเห็น SCP-1609 นอกพื้นที่กักกัน ก็ให้พนักงานปฏิบัติการด้วยความละมุนละม่อมและไม่มีท่าทีคุกคาม ถ้าทำได้แล้ว ให้ถอดเสื้อผ้าที่เป็นทางการเช่นแจ็คเก็ต เสื้อกาวน์ ชุดป้องกัน ชุดจัมป์สูท และชุดเกราะบางจำพวกออกในเหตุการณ์ดังกล่าว และอาวุธใดๆที่สร้างความเสียหายกับ SCP-1609 ได้นั้นต้องทิ้งไปในทันที ให้พนักงานขอให้ SCP-1609 กลับเข้าสู่การกักกันโดยอย่าพยายามข่มขู่หรือออกคำสั่งกับมัน

หากว่า SCP-1609 ออกไปจากศูนย์เก็บสิ่งของ08แล้ว ให้เจ้าหน้าลงพื้นที่เพื่อหา SCP-1609 ในพื้นที่โดยรอบโดยทันทีและพยายามพามันกลับมาถ้าทำได้ ในขณะนี้ไม่มีวิธีใดที่สามารถป้องกันไม่ให้ SCP-1609 หลุดจากการกักกันได้อย่างสมบูรณ์ และมาตรการกักกันในขณะนี้ก็มุ่งเน้นที่การสนับสนุนให้ SCP-1609 คงอยู่ในพื้นที่กักกัน

รายละเอียด: ในขณะนี้ SCP-1609 เป็นกองเศษไม้ ตะปูเครื่องเรือน และเศษหนังฟอกกับเยื่อน้ำหนักรวมประมาณ ██.█ กิโลกรัม ส่วนที่เป็นไม้ของ SCP-1609 นั้นทำจากไม้โอ๊ก และตะปูนั้นทำจากเหล็กกล้า

SCP-1609 นั้นมีความสามารถในการเทเลพอร์ท โดยสามารถย้ายมวลทั้งหมดของมันจากจุดหนึ่งไปอีกจุดได้ในฉับพลันโดยที่ยังไม่ทราบถึงข้อจำกัดใดๆ SCP-1609 มักใช้ลักษณะนี้ในการนำส่วนประกอบของมันมารวมกันในตอนที่บางส่วนของ SCP-1609 ถูกย้ายออกไปจากกอง แต่ SCP-1609 นั้นสามารถเทเลพอร์ทมวลทั้งหมดของมันได้ในครั้งเดียว โดยครั้งหนึ่งนั้นเป็นระยะทาง ████ กิโลเมตร SCP-1609 สามารถแยกมวลของตัวเองได้แม้ว่ามันจะไม่ค่อยได้ทำแบบนี้ วัสดุปริมาณใดๆที่เอาออกมาจากกอง SCP-1609 จะยังคงมีคุณสมบัติของ SCP-1609 ที่ผ่านมานั้น SCP-1609 ได้ขัดขืนความพยายามนำมันออกจากศูนย์เก็บสิ่งของ-08 โดยเทเลพอร์ทกลับไปในศูนย์ด้วยตัวมันเอง แต่ว่ามันก็เคยเทเลพอร์ทออกไปจากศูนย์เก็บสิ่งของ-08 เป็นเวลาสั้นๆก่อนจะกลับมา แม้ว่าสิ่งนี้จะเคยเกิดขึ้นเพียง █ ครั้งนับตั้งแต่ที่มันอยู่ในการกักกันของสถาบัน

ดูเหมือนว่า SCP-1609 จะมีสำนึกในรูปแบบหนึ่ง จากการวิจัยนั้นบ่งชี้ว่ามันสามารถรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมได้ด้วยวิธีการซึ่งในปัจจุบันยังมีความเข้าใจน้อยมาก รวมทั้งยังมีปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้าเหมือนมีสติปัญญญา รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของ SCP-1609 นั้นยังมีความเข้าใจน้อยมาก แต่ก็แน่ใจได้ว่ามันจะมีปฏิกิริยาในการป้องกันตัวเอง และจะตอบสนองด้วยความรุนแรงต่อสิ่งเร้าซึ่งมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุกคามการคงอยู่ของมัน นอกเหนือจากนั้นแล้ว ดูเหมือนว่า SCP-1609 จะชอบสถานการณ์ที่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากมัน และถ้าปล่อยไว้เฉยๆแล้วก็จะหาทางให้มันได้รับการใช้งาน ซึ่งนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้สถาบันใช้ SCP-1609 เป็นปุ๋ยคลุมดิน ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้ SCP-1609 อยู่ว่างเฉยๆและออกไปจากศูนย์เก็บสิ่งของ-08 มีทฤษฏีว่า SCP-1609 นั้นสามารถเข้าใจคำพูดหรือความคิดของมนุษย์ได้ แต่ว่ายังไม่สามารถชี้ชัดเรื่องนี้ได้เพราะมันไม่ให้ความร่วมมือในการทดลองเพื่อวัดการรู้ตัวของมันต่อสิ่งเร้าดังกล่าว

SCP-1609 จะมีปฏิกิริยาตอบสนองด้วยความรุนแรงเมื่อเจอกับสิ่งเร้าแบบจำเพาะจำนวนหนึ่ง ในช่วงที่มันมีปฏิกิริยาใช้ความรุนแรงนี้ SCP-1609 จะเทเลพอร์ทส่วนหนึ่งของมันเข้าไปในปอดของบุคคลที่อยู่ใกล้ ทำให้เกิดบาดแผลฉกรรจ์ภายในปอดในทันทีรวมทั้งทำให้การทำงานของปอดถูกกีดขวาง ทำให้เหยื่อเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว สิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาใช้ความรุนแรงจาก SCP-1609 ได้นั้นรวมถึง บุคลากรซึ่งมีความเกี่ยวข้องหรือสวมเครื่องแบบหรือสวมเสื้อผ้าที่คล้ายกันกับเครื่องแบบของกลุ่มพันธมิตรสิ่งลี้ลับโลก กล่าวคำหรือวลีซึ่งฝ่ายปฏิบัติการของ GOCใ ช้กันโดยเฉพาะ เช่น 'ตัวตนที่เป็นภัย' ในระหว่างที่มีปฏิสัมพันธ์กับ SCP-1609 การกระทำใดๆที่แสดงการคุกคามต่อ SCP-1609 และเสียงมอเตอร์ทำงาน การตอบสนองด้วยความรุนแรงจาก SCP-1609 นั้นเกิดขึ้นน้อยมาก นับตั้งแต่ทำการกักกันมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นเพียง █ ครั้ง และ SCP-1609 จะกลับสู่ภาวะสงบอย่างรวดเร็วหลังจากมีปฏิกิริยาดังกล่าวถ้ามันไม่รู้สึกว่ายังคงถูกคุกคาม

SCP-1609 เข้ามาอยู่ในการดูแลของสถาบันในวันที่ ██/██/████ หลังจากที่เทเลพอร์ทเข้าไปในห้องกักกันที่ไม่ได้ใช้งานในศูนย์เก็บสิ่งของ08 โดยอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จากการสืบสวนอย่างระมัดระวังนั้นทำให้ทราบว่าเดิมทีนั้น SCP-1609 เป็นเก้าอี้ไม้โอ๊กเคลือบเงากับหนังฟอก ซึ่งแกะสลักเป็นรูปผู้หญิงเอนกายพักผ่อน ดูเหมือนว่า SCP-1609 จะมีลักษณะผิดปกติอยู่แล้วในสภาพนั้นแม้จะมีข้อจำกัด นั่นคือวัตถุจะเทเลพอร์ทได้ก็ต่อเมื่อมีบุคคลอยู่ในรัศมีระยะหนึ่ง (ในขณะนี้ยังไม่ทราบ) ซึ่งต้องการจะนั่งลงหรือพักผ่อนโดยไม่มีเก้าอี้ที่สบายอยู่ใกล้ ในตอนนั้น SCP-1609 ก็จะเทเลพอร์ทไปหาและจะอยู่ที่นั่นจนกว่าจะมีผู้อื่นมีความต้องการแบบเดียวกัน

ในวันที่██/██/████ ทั้งสถาบันและกลุ่มพันธมิตรสิ่งลี้ลับโลกได้รู้เรื่องของ SCP-1609 ซึ่งในขณะนั้นได้รับรหัสชั่วคราว E-622 เนื่องจากลักษณะที่ยากต่อการกักกันของ SCP-1609 และความเป็นไปได้ที่การคงอยู่ของมันจะทำให้ความลับของสิ่งเหนือธรรมชาติรั่วไหล กองกำลังของ GOC จึงส่งกำลังเก็บ SCP-1609 โดยใช้กำลังพลในระดับเล็ก

ในขณะนี้ยังไม่ทราบว่าฝ่ายปฏิบัติการของ GOC ทำการยึด SCP-1609 ได้อย่างไร ที่ทราบก็คือพวกนั้นได้ประสพความสำเร็จในการทำให้วัตถุอยู่ในสภาพปัจจุบันโดยใช้เครื่องบดไม้ การพยายามทำลาย SCP-1609 ไปมากกว่านี้ประสพความล้มเหลวเพราะลักษณะของมันและความสามารถในการเทเลพอร์ทไปจากแหล่งอันตราย หลังจากเหตุการณ์นี้ สมาชิกจำนวนหนึ่งของกลุ่มพันธมิตรสิ่งลี้ลับโลกได้เสียชีวิตอย่างผิดปกติ การสืบสวนทั้งที่ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการและเจ้าหน้าที่แฝงตัวใน GOC ของสถาบันนั้น มีโอกาสที่ SCP-1609 จะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตอย่างน้อยสามรายในกลุ่มพันธมิตร แต่จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากการจัดการวัตถุนี้ผิดพลาดนั้นยังไม่ทราบ จากนั้น SCP-1609 ก็เข้ามาอยู่ในการควบคุมของสถาบัน ยังไม่ทราบว่า SCP-1609 ทราบถึงเรื่องของสถาบันได้อย่างไร แม้จะมีทฤษฏีว่ามันเข้ามาอยู่ในการควบคุมของสถาบันเนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำที่ตัวมันจะเสียหายมากไปกว่านี้

เอกสาร 1609-1:

SCP-1609 นั้นเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของจุดบกพร่องในมาตรการปฏิบัติการของ GOC และเป็นเรื่องเตือนใจของสมาชิกคนใดในสถาบันที่ไม่เห็นด้วยกับการกักกันวัตถุอันตรายของเรา

ก่อนที่กลุ่มพันธมิตรจะไปยุ่งกับสิ่งนี้ มันไร้อันตรายโดยสิ้นเชิงเลย เก้าอี้ที่จะเทเลพอร์ทมาหาคุณในตอนที่คุณต้องการที่นั่งนี่ธรรมดามากเมื่อเทียบกับของที่พวกเราต้องทำงานด้วยตามปกติแล้ว ในตอนที่พวกนั้นเอามันเข้าเครื่องบด มันเจ็บ หวาดกลัว แล้วก็โกรธ มันก็เลยฟาดใส่พวกนั้น จากการพยายาม'ปกป้องโลก'โดยการทำลายมัน พวกนั้นทำให้สถานการเลวร้ายลงไปหมดโดยไม่ตั้งใจ SCP-1609 เปลี่ยนไปจากสิ่งที่ไร้พิษภัยไปเป็นอันตรายถึงชีวิตในช่วงเวลาแค่ไม่กี่นาทีเพราะ GOC แล้วเราก็ต้องมาเก็ยกวาดที่พวกนั้นทำเละเทะไว้

โชคดีที่ SCP-1609 นั้นนับว่าจัดการง่ายสำหรับเรา ตราบใดที่เราไม่ทำอะไรงี่เง่าใกล้ๆมัน มันก็ไม่สู้กลับมาแล้วก็ไม่พยายามออกไป ถึงมันจะไป มันก็กลับมา ผมคิดว่าผมคิดออกแล้วว่าทำไม มันมาหาเราเพราะมันกลัวพวกคนที่เคยทำร้ายมัน นั่นคือเหตุผลที่มันกลับมาทุกครั้ง มันกลัวโลกนี้ที่เหลือทั้งโลกแล้ว และมันต้องการการปกป้องจากเรา

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงมีมาตรการกักกันพิเศษแทนที่จะเป็นมาตรการทำลายพิเศษถ้าคุณทำอะไรพัง มันก็แตกหักไปตลอดกาล ตอนที่คุณพยายามทำลายสิ่งผิดปกติ คุณแก้ตัวที่ทำพลาดไม่ได้ นั่นคือสิ่งที่ SCP-1609 บอกเรา นั่นล่ะทุกท่าน คือเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเราถึงทำถูกแล้วและ GOC เป็นฝ่ายผิด

- ดร.ไซเวิร์ท

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License