SCP-1600

วัตถุ# SCP-1600

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ตัวอย่างของ SCP-1600-1 ถูกเก็บไว้ที่ปีกส่วนวัตถุอันตรายของไซต์ 37 ในห้องที่สร้างจากทองเหลืองที่มีสังกะสีผสมอยู่ 42% บุคลากรทุกคนที่ทำงานกับ SCP-1600-1 ต้องสวมชุดป้องกันระดับ C ที่ทำจากวัตถุที่ทนต่อ SCP-1600-1 เพื่อป้องกันการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ

ตัวอย่างของ SCP-1600-2 ไม่ต้องใช้การกักกันพิเศษและจะถูกเก้บไว้ตามดุลยพินิจของนักวิจัยที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียด: SCP-1600-1 เป็นของเหลวสีเหลืองเข้มไร้กลิ่นถูกพบเมื่อปี 1998 จากโรงงาน MC&D ใน██████████ การวิเคราะห์ทางเคมีแสดงให้เห็นว่ามันประกอบด้วยกำมะถัน ปรอทและธาตุที่ระบุไม่ได้อีกจำนวนมาก ขณะนี้องค์กรมี SCP-1600-1 ไว้ในครอบครองอยู่ 53 ลิตร ความพยายามทุกอย่างที่จะสังเคราะห์ SCP-1600-1 เพิ่มเติมนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จ

เมื่อ SCP-1600-1 สัมผัสกับของแข็ง มันจะเปลี่ยนสสารนั้นๆกลายเป้นตัวอย่างของ SCP-1600-2 การเปลี่ยนแปลงนั้นจะใช้เวลาจาก 2 ถึง 37 นาทีต่อกิโลกรัม และมักเกิดความเสียหายทางโครงสร้างอย่างหนักร่วมด้วยอันเนื่องมาจากความแตกต่างของความหนาแน่นระหว่าง SCP-1600-2 กับสสารตั้งต้น

พบว่ามีวัตถุจำนวนน้อยมากที่ไม่มีผลกับ SCP-1600-1 ด้วยเหตุนี้ ขณะนี้ทองเหลืองถูกใช้ในการกักกันด้วยเหตุที่มีราคาถูกที่สุดและสามารถหาทดแทนได้ง่าย อ้างอิงถึงเอกสาร 1600-M4 สำหรับรายการวัตถุที่ต้านทานได้เท่าที่พบ

SCP-1600-2 เป็นผลผลิตที่ทานได้มีลักษณะเหมือนเนยแข็งมากๆ สี เนื้อสัมผัส และรสชาติของตัวอย่าง SCP-1600-2 จะแตกต่างไปตามวัตถุที่ใช้สร้างมันขึ้นมา การทาน SCP-1600-2 เข้าไปนั้นปลอดภัยและไม่ส่งผลเจ็บป่วยในระยะยาว ถึงแม้ว่าวัตถุตั้งต้นนั้นจะเป็นพิษหรือทานไม่ได้ก็ตาม

ภาคผนวก: บันทึกการทดสอบบางส่วน

วัตถุตั้งต้น ลักษณะที่ตัวอย่างที่ได้ บันทึก
เนื้อหมูดิบ สีเหลือง แข็งปานกลาง ผุ้ทดสอบระดับ D บรรยายว่าตัวอย่างมีรสชาติเบค่อนชัดเจน
เนื้อเน่า สีอยู่ในช่วงสีเขียวถึงสีม่วง นุ่มมากๆ ผุ้ทดสอบไม่เต็มใจที่จะทานมันมากนัก บรรยายว่ามัน ”สกปรก” ไม่มีอาการอาหารเป็นพิษเกิดขึ้นหลังจากการทานเข้าไป
ไม้โอ๊ค สีเหลืองเข้ม แข็ง ผุ้ทดสอบบรรยายว่าตัวอย่างแห้งและ ”กรอบ”
ทองคำบริสุทธิ์ 98% สีเหลือง นุ่ม ผุ้ทดสอบไม่สามารถบรรยายรสชาติของตัวอย่างได้ไปมากกว่าที่ว่ามันน่าพอใจมากๆ ผู้ทดสอบร้องขอตัวอย่างเพิ่มติมอีก และได้หดหู่ ไม่ให้ความร่วมมืออีกหลังจากคำขอของเขาถูกปฏิเสธ
ปรอท สีดำ นุ่มและยืดหยุ่น ผุ้ทดสอบบรรยายว่าตัวอย่างหนืดและไร้รสชาติ ไม่มีอาการของพิษปรอทถูกพบหลังจากนั้น
SCP-████ สีฟ้าเข้ม แข็งปานกลาง เมื่อเข้าใกล้กับตัวอย่าง ผู้ทดสอบบอกว่ามันได้สื่อสารกับตัวเขาเอง ยั่วยวนให้เขาทานมันและบรรยายสรรพคุณของมันเอง ผู้ทดสอบอ้างว่าตัวอย่างแนะนำให้เขาทานมันกับเหล้า แต่ก็ไม่ได้มีการจัดเหล้าให้กับผู้ทดสอบ หลังจากทานตัวอย่างเข้าไป ผู้ทดสอบบรรยายมันเค็ม ผู้ทดสอบไม่มีผลการแปรปรวนทางจิตถูกตรวจพบหลังจากนั้น
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License