SCP-160
scp160.jpg
SCP-160 ที่ถ่ายได้ก่อนที่จะถูกกักกัน

วัตถุ# SCP-160

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-160 ถูกเก็บไว้ในห้องกักกันทางชีวภาพที่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดในไซต์-██, SCP-160 จะได้รับอาหารเป็นกระต่ายหรือสัตว์อื่นๆ ที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกันสัปดาห์ละครั้ง อาหารจะถูกส่งผ่านทางระบบจัดส่งแบบอัตโนมัติเท่านั้น

การทดลองกับ SCP-160 จะต้องได้รับอนุญาตจากบุคลกรระดีบ 3 อย่างน้อยสอง (2) คนเท่านั้น และบุคลากรคนใดที่เข้ามาในห้องต้องสวมชุดเกราะไว้ตลอดเวลา

รายละเอียด: ดูเหมือนว่า SCP-160 จะเป็นพาหนะทางอากาศใช้สี่ใบพัดในการขับเคลื่อน (UAV) มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.1 เมตร คล้ายกับแบบการผลิตรุ่น [ปกปิด] โดยบริษัท [ปกปิด] มันไม่มีเครื่องหมายระบุหรือยี่ห้อใดๆ แม้ว่าการวิเคราะห์ด้วยสายตาเห็นว่า SCP-160 ได้มีร่องรอยของการขีดข่วย และความเสียหายไม่มากที่แสดงให้เห็นว่าเคยมีเครื่องหมายติดอยู่ก่อนที่จะถูกเอาออก

SCP-160 ทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดและเคลื่อนที่โดยปราศจากการควบคุมอย่างสมบูรณ์ การแสดงและพฤติกรรมคล้ายกับการล่าของนก มันจะวุ่นอยู่กับการหาเหยื่อเช่นหนู และสัตว์ขนาดเล็กอื่นๆ และเมื่อเหยื่ออยู่ในตำแหน่ง มันจะดิ่งลงด้วยความเร็วสูงและแทงเหยื่อของมันด้วยสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นงวงโลหะ การวิเคราะห์เหยื่อของมันพบว่ามันฉีดสารที่มีความกัดกร่อนสูงเพื่อย่อยสลายอวัยวะภายใน และสกัดสารที่ละแล้ว โดยทั่วไป SCP-160 จะหลีกเลี่ยงมนุษย์ และสัตว์ขนาดใหญ่ แต่ก็มีบันทึกไว้ว่ามันใช้งวงเพื่อป้องกันตัวเองซึ่งอาการบาดเจ็บจาก SCP-160 จะทำให้เจ็บปวดมาก และสามารถทำให้ตายได้โดยอวัยวะภายในสลายเป็นของเหลวหรือมีเลือดออกภายใน

การวิจัยเพิ่มเติมกับ SCP-160 ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ เพราะพิสูจน์แล้วว่ายากเนื่องจาก SCP-160 ทำงานอยู่ตลอดเวลา การใช้ลูกดอกยาสลบไม่เป็นผลเพราะส่วนประกอบของ SCP-160 ทั้งหมดไม่ได้มีส่วนประกอบทางชีวภาพ และคำขอให้ใช้กระแสไฟฟ้าช็อตที่ไม่เป็นอันตรายเพื่อปิดการทำงานของมันได้รับการปฏิเสธ เพราะอาจเกิดความเสียหายที่คาดไม่ถึงได้

SCP-160 ค้นพบโดยเจ้าหน้าที่ของสถาบันเมื่อ █/██/200█ ตามเรื่องแจ้งของการหายไปของสัตว์เลี้ยงในเมือง [ปกปิด] และตอนหลังพบว่าพวกมันตายในสภาพที่ผิดปกติ SCP-160 ได้รับการระบุตัวอย่างรวจเร็วแล้วล่อให้เข้าไปในรถบรรทุกของทีมกักกัน และนำตัวมายังไซต์-██ การตรวจค้นในพื้นที่ทำให้พบกับสัตว์ขนาดเล็ก แมว กระต่าย หนู และสุนัขขนาดเล็กกว่า ██ ตัว ถูกตากแห้งเอาไว้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License