SCP-1599

วัตถุ # SCP-1599

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้จัดเก็บ SCP-1599 ไว้ในห้องขังคอนกรีตขนาด 3x3x3 เมตรโดยให้นำวัตถุใส่ไว้ในกรงฟาราเดย์ เมื่อทำการถือวัตถุโดยตรง เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องสวมถุงมือป้องกันชนิด CBRN (ถุงมือสำหรับป้องกัน เคมี,ชีวะ,รังสีและนิวเคลียร์) เพื่อป้องการการสัมผัสโดยตรงกับวัตถุ โดยประตูห้องขังนั้นจะต้องเปิดไม่ได้จากข้างใน

เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานกับ SCP-1599 จะต้องได้รับการฝึกการฟังและจับใจความประโยคที่พูดด้วยความเร็วสูงอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เพื่อฟังและบันทึกเสียงของ SCO-1599 และนำเสียงไปตรวจและวิเคราะห์ต่อไป

SCP-1599 จะอยู่ในภาวะสงบเป็นระยะเวลา 11 (สิบเอ็ด) ชั่วโมง 14 (สิบสี่) นาที หากวัตถุตื่นตัวก่อนเวลาดังกล่าว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมไซต์ทันที

รายละเอียด: SCP-1599 คือวัตถุทรงจานผิวเซรามิกเรียบสีดำ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร หนา 15 เซนติเมตร เมื่อตรวจสอบด้วยการยิงอัลตราโซนิกและฉายรังสีนั้นพบว่าเนื้อภายในนั้นเป็นเซรามิกทั้งหมด

วัตถุนั้นถูกดัดแปลงภายในด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยวิธีที่เป็นไปได้จริงและวัตถุนั้นมีระบบข้อมูลความสามารถสูงและใช้ความสามารถเหล่านั้นในการ "จารกรรมข้อมูล" แต่ทว่าความสามารถในการจารกรรมข้อมูลนั้นลดลงไปส่วนหนึ่ง เนื่องจากความเสียหายที่วัตถุได้รับก่อนจะเข้ามาอยู่ในความครอบครองของสถาบัน ปัจจุบันสถาบันไม่ทราบว่าวัตถุนั้นใช้ในการจารกรรมข้อมูลของฝ่ายใดหรือถูกส่งมาจากฝ่ายใด

เมื่อมนุษย์สัมผัสกับ SCP-1599 โดยตรง วัตถุจะดึงข้องมูลความทรงจำของผู้ที่สัมผัสทันทีด้วยกระบวนการที่สถาบันยังไม่ทราบว่าวัตถุใช้วิธีใดในการดึงความทรงจำ อย่างไรก็ตาม วัตถุนั้นจะใช้ข้อมูลจากความทรงจำเหล่านั้นชักจูงให้ผู้ที่ถูกดึงความทรงจำช่วบเหลือวัตถุในการหลบหนีออกจากท่ีกักกัน การสัมผัสกับวัตถุโดยตรงนั้นห้ามกระทำเด็ดขาดยกเว้นเสียแต่สำหรับการทดลอง

SCP-1599 สามารถฉายภาพโฮโลแกรมคุณภาพสูงและมีรายละเอียดชัดเจนมากของมนุษย์ ซึ่งภาพโฮโลแกรมนั้นสามรถขยับและเลียนแบบการกระทำได้อย่างชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่ วัตถุจะฉายโฮโลแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียงและบุคคลสำคัญของโลก แต่วัตถุนั้นก็สามารถฉายโฮโลแกรมของเจ้าหน้าที่สถาบันที่เข้ามาทำงานกับวัตถุได้อีกด้วย ซึ่งจุดประสงค์มักจะใช้เพื่อข่มขู่และเลียนแบบการกระทำ แต่ทว่าความเสียหายที่วัตถุได้รับ มักจะทำให้โฮโลแกรมเหล่านั้นไม่สมบูรณ์และมีจุดบกพร่องอย่างเห็นได้ชัด เช่นผิวของโฮโลแกรมเป็นสีเหลืองมะนาวและตาของโฮโลแกรมหายไปข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง

วัตถุสามารถยืดขาทั้ง 6 ข้างได้ออกจากตัว โดยมีขาอีก 3 ข้างที่เสียหายเหลือแต่โคนขาเท่านั้น โดยแต่ละข้างมีความยาว 22 เซนติเมตรอย่างเห็นได้ชัด ปลายขาแต่ละข้างนั้นมีกรงเล็บ 5 แฉก แต่ละแฉกมีความยาว 2 เซนติเมตรและมีความแข็งแรงมากพอที่จะฉีกเนื้อผ้าและเจาะทะลุผิวหนังได้และวัตถุสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 4 เมตรต่อวินาที (ถึงแม้ขาจะเสียหายไป 3 ข้างก็ตาม วัตถุยังสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนี้ได้ แต่ว่าวัตถุจะสะดุดล้มลงทุกๆ 3 วินาที) และกรงเล็บเหล่านั้นมีความคล่องแคล่วสูงมากซึ่งวัตถุได้แสดงความสามารถในการสะเดาะกลอน,แก้เชือกรองเท้า,ม้วนกระดาษห่อบุหรี่และสับไพ่ได้ (บันทึกเพิ่มเติม : วัตถุระบุว่าตนมีความสามารถในการใส่กระสุนปืนและใช้เชือกรัดคอได้ การทดลองเหล่านี้ไม่อนุมัติโดยเด็ดขาด) เมื่อขาของวัตถุหดกลับไป ขาเหล่านั้นหดกลับไปอย่างแนบสนิทกับผิววัตถุ

SCP-1599 นั้นสามารถ "พูด" และ "ฟัง" ภาษาและคำพูดของมนุษย์ได้ถึงแม้ว่าภายนอกจะไม่มีอุปกรณ์หรือส่วนประกอบใดๆที่วัตถุจะพูดหรือได้ยิน วัตถุสามารถพูดได้ 30 ภาษา (ภาษาที่วัตถุสามารถพูดได้นั้นให้ดูที่ ภาคผนวก 1599-E-14) แต่ทว่า ความเสียหายได้ที่วัตถุได้รับมาตั้งแต่ต้นนั้น ทำให้วัตถุนั้นไม่สามารถ "เก็บความคิด" ของมันได้ วัตถุจึง "เปล่งเสียง" ความคิดของมันออกมาตลอดเวลาที่วัตถุต้องการจะทำสิ่งใด โดยที่วัตถุนั้นไม่รับรู้ถึงความผิดปกตินี้

หลังจากที่วัตถุทำงานติดกัน 40 (สี่สิบ) ชั่วโมง 19 (สิบเก้า) นาที วัตถุจะเริ่มแสดงความต้องการหยุดพักและเริ่มเข้าสู่สภาวะสงบเป็นระยะเวลา 11 (สิบเอ็ด) ชั่วโมง 14 (สิบสี่) นาที ในระหว่างที่วัตถุอยู่ในสภาวะสงบคนั้น สามารถสัมผัสกับวัตถุได้โดยตรงโดยไม่มีการดึงความทรงจำใดๆ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรสัมผัสกับวัตถุโดยตรง เมื่อวัตถุตื่นจากสภาวะสงบ วัตถุจะเริ่มส่งเสียงที่เป็นบันทึกเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของมันพร้อมกับจำนวนครั้งที่วัตถุได้เข้าสู่สภาวะสงบตั้งแต่เข้ามาอยู่ในความครอบครองของสถาบัน ในบันทึกเหล่านั้น วัตถุระบุว่าสถาบันนั้นมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์จำนวนมมหาศาลและผู้ที่ส่งตัววัตถุมานั้นยังไม่ขึ้นสถานะว่าวัตถุถูกทำลายหรือหายสาบสูญและสถานะปัจจุบันที่กำลังปรับสัญญานส่งข้อมูลแทนระบบเก่าของมันที่ได้รับความเสียหาย

บันทึก: ถึงแม้ว่าข้อมูลที่เรารวบรวมได้มาจาก SCP-1599 ที่มันไม่สามารถ "เก็บความคิด" ของมันได้นั้น สามารถยับยั้งไม่ให้วัตถุหลุดออกจากการกักกัน ██ ครั้งและไม่ให้มันฆ่าเจ้าหน้าที่ของเราอีก ██ ครั้ง เราก็ไม่ควรนึ่งนอนใจไป เพราะเป้าหมายของมันนั้นผลิตมาเพื่อ "หลอกล่อ" และ "ทำลาย"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License