SCP-159

วัตถุ# SCP-159

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ปัจจุบัน SCP-159 นั้นถูกเก็บไว้ในล็อกเกอร์รักษาความปลอดภัยปลอดภัยที่ไซต์-██
ผู้ที่สามารถรับรู้ถึงการมีอยูของ SCP-159 นั้นต้องเป็นผู้ที่มีระดับ 3 ขึ้นไป การเข้าถึงนั้นจำกัดไว้ว่าต้องมีระดับ 4 ขึ้นไป บุคลากรคนใดก็ตามจะไม่อนุญาติให้ใช้ SCP-159 ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุขัดข้อง O5 สามารถสั่งย้าย SCP-159 ได้ทุกเวลาที่จำเป็นเพื่อใช้ SCP-159 ป้องกันสถานการณ์ทำลายล้าง

ในขณะเดียวกันเมื่อมีการใช้ SCP-159 ในวิธีนี้ มันจะถูกขับเคลื่อนด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงเเละเชื้อเพลิงสำรองต้องถูกเก็บใว้ในมือ ต้องมีบุคลากรอย่างน้อย 2 คนยืนเฝ้าประจำอยู่ตลอดเวลา

รายละเอียด: SCP-159 มีลักษณะเป็นป้ายนีออน ที่อ่านว่า 'เปิด' ที่เป็นรูปแบบที่พบได้ทั่วไปในร้านค้าขนาดเล็ก เมื่อ SCP-159 ปรากฏผ่านหน้าต่างของอาคารเเละมีการปิดสวิทช์จากเตาเสียบไฟฟ้ามาตรฐาน1 อาคารดังกล่าวจะเข้าไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ผลกระทบนี้จะหยุดทันที่เมื่อเสียบเข้ากับเตาไฟฟ้าอีกครั้ง แต่ถ้าหากปิด SCP-159 เเล้วถอดออกจากเตาไฟฟ้า ผลกระทบของวัตถุจะไม่ทำงาน

เมื่อผลกระทบของ SCP-159 ทำงาน โครงสร้างที่แสดงอยู่ภายในอาคารนั้นจะไม่สามารถทำลายจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัสดุก่อสร้างจะทนต่อแรงใด ๆ ก็ที่ตามปกติจะสามารถทำลายอาคารได้และอาจจะมากกว่าการระดมยิงด้วยปืนใหญ่ระดับปานกลาง โครงสร้างที่โดนผลกระทบจะไม่ได้รับเสียหาย การทดสอบแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างที่ได้รับการป้องกันจะไม่ได้รับอันตราย จากความร้อน, จากพายุเฮอริเคน, การชน, การกัดเซาะ, การขุด, การระเบิดที่วางอยู่ด้านนอกของโครงสร้าง, กระแสไฟฟ้า, ไมโครเวฟ, รังสีอุลตร้าไวโอเล็ต, รังสีเอกซ์และรังสีแกมม่า และจากยานพาหนะ บุคคลที่อยู่ในโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบจาก SCP-159 อาจออกไปได้ตลอดเวลา แต่ไม่สามารถกลับเข้าไปใหม่ได้จนกว่าจะปิดการใช้งาน SCP-159 ผลกระทบจะยังคงอยู่เเม้จะมีการเปิดหน้าต่าง, ประตู เเละรูอื่นๆ โดยที่การกระทำภายนอกยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

อาคารที่ได้รับผลกระทบก็ยังมีสิ่งที่ผ่านเข้ามาได้ เช่น การไหลของน้ำ, กระเเสไฟฟ้า; อย่างไรก็ตาม สิ่งเเปลกปลอมและสารเคมีจะถูกสกัดเมื่อเข้าสู่เขตของ SCP-159, นอกจากนี้ยังมีผลกระทบเพิ่มเติมเพื่อป้องกันแรงกระแทก เช่น คลื่นกระแทกและความร้อนสูงมากจากการเจาะพื้นผิวของอาคาร, D-Class ที่อยู่ภายในอาคารได้ทดสอบปืนใหญ่แจ้งว่าแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากอาวุธทดสอบนั้นถูกปิดเสียงไปมากจนถึงจุดที่ท่อน้ำที่เปิดอยู่ไม่ตอบสนองอีกต่อไป

หากชิ้นส่วนบางอันของ SCP-159 นั้นหมดอายุการใช้งานก็จะถูกเเทนที่ด้วยชิ้นส่วนใหม่ที่เข้ากัน ผลกระทบของ SCP-159 นั้นจะปรากฏไม่ว่าจะมีหลอดนีออนติดตั้งอยู่หรือไม่ก็ตาม บุคลากรต้องทำการเปลี่ยหลอดนีออนถ้ามันเสีย SCP-159 จะไม่สามารถทำงานได้หากไม่ได้เสียบปลั๊กตอนที่ไฟดับ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License