SCP-1588
cliffs.jpg

SCP-1588 (พื้่นทีี่ๆถูกตีกรอบ) ที่อยู่ในธรรมชาติ

วัตถุ # SCP-1588

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: เนื่องจากขนาด,การวางตัวและตำแหน่งของ SCP-1588 นั้นไม่สามารถย้ายได้ สถาบันได้ประสานงานกับหน่วยงานทางทะเลและยามชายฝั่งเพื่อจำกัดกพื้นที่บางส่วนในแนวชายฝั่งอังกฤษเพื่อมิให้พบกับวัตถุโดยตรง รูปถ่ายของวัตถุที่อยู่ภายในสาธารณะชนนั้นให้ระบุรูปหน้าบนหน้าผาว่าเป็นเพียง “ภาพลวงตา” เท่านั้น และปฎิเสษการมีตัวตนของวัตถุในทุกกรณี

พื้นที่บริเวณเหนือ SCP-1588 และส่วนน่านน้ำข้างหน้า SCP-1588 ให้สังเกตการณ์ด้วยกล้อง CCTV โดยเจ้าหน้าที่ของสถาบันนอกเครื่องแบบ หากผู้คนท้องถิ่นเข้ามาในบริเวณที่ SCP-1588 ตั้งอยู่ท ให้สั่งห้ามและขอให้ออกจากพื้นที่โดยอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น หากบุคคลเหล่านั้นระบุว่าจะขอ “สื่อสาร” กับวัตถุ ให้ควบคุมตัวและทำการลบความทรงจำระดับ A ทันที

หากบันทึกทางประวัติศาสตร์ใดๆที่กล่าวถึง SCP-1588 ให้ทำการแก้ไขหรือลบออกเพื่อจำกัดการเข้าถึงของข้อมูลโดยสาธารณะชน

ให้สังเกตการณ์ตรวจสอบวัตถุอบ่างถี่ถ้วนเพื่อตรวจหาร่องรอยการกักกร่อนทางธรรมชาติ หากพบว่าการกักกร่อนนั้นมีผลโดยตรงกับวัตถุ ให้ทำการสังเกตอย่างละเอียดและเข้าสื่อสารกับวัตถุทันที พร้อมพิจารณาให้เปลี่ยนระดับวัตถุตามความเหมาะสม

รายละเอียด: SCP-1588 คือแนวหน้าผาขาว (White Cliffs Of Dover) วัตถุตั้งอยู่ในแนวชายฝ่างอังกฤษตะวันออกเฉียงใต้ วัตถุมีความยาวประมาณ 80 เมตรและกว้าง 100 เมตรโดยประมาณ SCP-1588 นั้นเป็นส่วนหนึ่งของแนวหน้าผาขาวโดยรอบที่ไม่มีความผิดปกติใดๆ บนผิววัตถุนั้นถูกขีดเส้นด้วยการขูดด้วยหินแข็ง (Flint) ซึ่งหากมองด้วยตามนุษย์นั้นจะมีลักษณะเหมือนใบหน้าของมนุษย์ที่ประกอบด้วย ตา,จมูกและปาก

SCP-1588 นั้นมีความรู้สึกนึกคิดและสามารถรับรู้การมองเห็นและได้ยินเสียงอย่างชัดเจน และมีประสาทสัมผัสการดมกลิ่นอย่างหยาบๆอีกด้วย ระยะการมองเห็นของ SCP-1588 นั้นจำกัดแค่เฉพาะแถบชายฝั่งอังกฤษจนถึงชายฝั่งฝรั่งเศสตอนเหนือที่หันเข้าหาวัตถุเท่านั้น ซึ่งวัตถุสามารถมองเห็นและระบุถึงรายละเอียดขนาดเล็กที่อยู่บนชายฝั่งฝรั่งเศสได้อย่างชัดเจน ถึงแม้ว่ารายละเอียดเหล่านั้นจะห่างออกไปหลายกิโลเมตรก็ตาม ซึ่งครั้งหนึ่ง วัตถุสามารถระบุสีของธงชาติของประเทศต่างๆที่เจ้าหน้าที่ของสถาบันโบกอยู่ ณ แหลมแคปกรินเนซในฝรั่งเศสได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง ซึ่งห่างออกไป 34 กิโลเมตรจากวัตถุ จากการซักถามวัตถุนั้น พบว่าวัตถุสามารถระบุรายละเอียดทั้งหมดของเรือทุกลำที่ผ่านระยะการมองเห็นของวัตถุได้อย่างแม่นยำซึ่งวัตถุระบุว่าวัตถุชอบ “นั่งมอง” และ ”จดจำ” เรือเหล่านั้นเพราะ “เป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่ง”

SCP-1588 นั้นสามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ด้วยการ “สั่น” แผ่นดินที่วัตถุได้เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่เหนือวัตถุ โดยมนุษย์สามารถรับรู้และตีความได้โดยการ แนบหู ลงบนพื้นดินที่ไม่ห่างจากวัตถุเกิน 5 เมตรและวัตถุสามารถรับรู้ถึงคำพูดของมนุษย์เช่นเดียวกันหากผู้พูดพูดกับวัตถุในระยะไม่เกิน 5 เมตรและมักจะ “ชวนคุย” เสมอ วัตถุนั้นสามารถพูดได้หลายภาษายกตัวอย่างเช่น ฝรั่งเศส,เคนดิชโบราณ,ภาษาเวลส์,ภาษาแกลลิกส์,ภาษาแมงซ์,ภาษาแองโกล-แซกซอน,เซลติก,ลาตินและ [ข้อมูลปิกปิด]

สถาบันได้รับความสนใจและรับรู้ถึงตัวตนของวัตถุในปี 19██ เมื่อตรวจสอบเอกสารลับสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของรัฐบาลอังกฤษและฝ่ายสัมพันธมิตรที่ระบุถึงการมีตัวตนของวัตถุตั้งแต่สมัยเริ่มสงคราม ซึ่งฝ่ายสัมพันธมิตรได้ “ขอข้อมูล” ของกองทัพนาวีเยอรมันเพื่อใช้ในการเคลื่อนทัพเรือไปตามแนวชายฝั่งฝรั่งเศส เมื่อตรวจสอบฐานข้อมูลอื่นที่ลึกลงไป พบว่าผู้นำอังกฤษในสมัยศตวรรษที่ 11 ระบุว่าวัตถุเป็น “ชายชราบนหน้าผา” , “พักตร์แห่งเทวา”และ”หน้าผาแห่งราชันย์” SCP-1588 ระบุว่าตนไม่มีชื่อและไม่สามารถจำอายุและที่มาของตนได้ เมื่อตรวจสอบจากเรือที่วัตถุอธิบายถึง พบว่าเรือบางส่วนนั้นมีลักษณะที่ตรงกับเรือนที่มาจากช่วงศตวรรษที่ 8 จากการตรวจสอบทางภูมิศาสตร์พบว่าวัตถุนั้นผ่านกระบวนการกัดกร่อนทางธรรมชาติมาอย่างน้อย ██,███ ปี

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศนั้นไม่มั่นคงและมักจะทำให้เกิดการกัดกร่อนทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง SCP-1588 นั้นอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะพังทลายลงด้วยสาเหตุทางธรรมชาติ SCP-1588 ระบุว่ารู้สึก “เจ็บ” อย่างมากทุกครั้งที่เกิดการพังทลายขนานใหญ่ลง ณ บริเวณโดยรอบของวัตถุ ปัจจุบันสถาบันยังคงไม่ทราบว่าขนาดของวัตถุนั้นมีความกว้างเท่าใดและส่วนหนึ่งของวัตถุนั้นถูกฝังลงบนเนื้อโลกหรือไม่ หากเกิดการพังทลายอย่างรุนแรงขึ้นกับวัตถุ ให้ทำการเปลี่ยนระดับวัตถุเป็น “Neutralized” ทันทีหากการพังทลายนั้นทำให้วัตถุหมดสภาพลงในอนาคต

บันทึกสัมภาษณ์ที่ 1588-1

ผู้ถูกสัมภาษณ์: SCP-1588

ผู้สัมภาษณ์: ดร.██████

หมายเหตุ: ณ วันที่ 3/15/2012 ส่วนหนึ่งของหน้าผาทางด้านชายฝั่งตะวันออกของอังกฤษได้พังทลายลงอย่างรุนแรง ดร.██████ ได้รับหน้าที่ให้มาพูดคุยกับ SCP-1588 เพื่อถามถึงสภาพปัจจุบันของวัตถุ

<เริ่มการบันทึก เวลา 09:38 AM>

ดร.██████ : สวัสดี SCP-1588 เราได้รับรายงานว่าหน้าผาใกล้ๆคุณได้พังทลายลง คุณรู้สึกเจ็บหรืออะไรบ้างมั้ย?
SCP-1588: ไม่ ข้าแค่เศร้า

ดร.██████: เกิดอะไรขึ้นหรอ?

SCP-1588: ช่วงนี้เงียบเหงาเหลือเกิน… ข้านับเรือได้แค่ 378 ลำเท่านั้น

ดร.██████: 378 ลำเอง?

SCP-1588: มันเคยมากกว่านี้ 25,123 วันก่อนข้านับได้ 6,939 ลำผ่านไปทางใต้ในวันเดียว น่าประหลาดใจมั้ย?
ดร.██████: คุณนับเรือทุกลำเลยหรอ?

SCP-1588: ใช่แล้ว สหาย ข้านับทุกลำ มันทำให้ข้าตื่นตาเสมอ ข้าชอบเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือรบจากไม้ รู้มั้ย? แต่ข้าไม่ได้เห็นพวกนั้นมานานแล้วละ หลังๆข้าเห็นแต่แบบจำลองอยู่บนเรือพิพิธภัณฑ์เท่านั้น ข้าชอบเรือโบราณ เรือที่ถูกแทนที่ด้วยลำใหม่เมื่อลำใหม่ใหญ่กว่าลำเก่า เรือไวท์ชิพก็น่าสนใจ แต่ข้าต้องหลับตาตอนที่มันจม ข้าเห็นผู้คนเหล่านั้นร้องขอชีวิตและจมหายไป ข้าไม่ชอบที่จะเห็นภาพแบบนั้น

ดร.██████: เรื่องน่าสนใจมากนะ สรุปว่าคุณไม่เจ็บอะไรใช่มั้ย?

SCP-1588: ใช่ ข้าไม่เจ็บ ข้ารู้สึกทุกครั้งที่หน้าผารอบๆข้าถล่มลง แต่มันก็แค่ชั่วคราวเท่านั้น ข้ามองมันพังลงและมองย้อนมาดูตัวเองว่าสักว่า.. มันอาจจะเกิดขึ้นกับข้า..

ดร.██████:คุณกลัวตายมั้ย?

SCP-1588: ข้าไม่รู้ว่าความเจ็บปวดนั้นจะเหมือนกับความเจ็บปวดที่คนเหล่านั้นรู้สึกตอนที่จมไปพร้อมกับเรือที่ข้าเห็นครั้งนั้นหรือไม่ ข้ารู้สึกตลอดว่าข้านั้นไม่มันคง และข้าพร้อมจะจมลงทุกเมื่อ… ข้าเห็นพี่น้องของข้าจมลงไปโดยไม่บอกอะไรกับข้าสักคำ เขาแค่ จมลงไปเฉยๆ ไร้คำพูด ไร้เสียงใดๆ…

ดร.██████:คุณมีพี่น้องด้วยหรอ? มีอยู่จุดอื่นอีกใช่มั้ย?

SCP-1588: ข้าไม่อยากพูดถึงอีก

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License