SCP-1582

วัตถุ# SCP-1582

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1582 นั้นตั้งอยู่ในห้องกักกันขนาด 3 x 3 x 3 ซึ่งครอบคลุมรังของนางพญาในบริเวณโดดเดี่ยวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลียตะวันตก เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าตัวอย่าง SCP-1582-1 จะไม่ไปจากรัง ยามเพียงสองคนก็ทำการเฝ้าระวังการหลบหนีที่อาจเกิดขึ้นได้เพียงพอแล้ว การใช้กำลังขั้นรุนแรงกับตัวอย่างทั้งหมดยกเว้น SCP-1582-1 สมอง นั้นถือว่ายอมรับได้ แต่เนื่องจากขนาดของมันและการไร้ความสามารถที่จะออกไปจากรังจึงไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น

รายละเอียด: SCP-1582 เป็นชายชาวอะบอริจินซึ่งประกอบขึ้นจากฝูงมดชนิด Myrmecia regularis ประเมินว่ามีอายุประมาณ 300 ปี ข้อมูลนี้นั้นเก็บมาจากตัวอย่าง SCP-1582-1 มดจมูก เมื่อวันที่ ██/██/89 SCP-1582 มีขนาดเป็นพื้นที่ประมาณ 25-75 เมตรเนื่องจากการต่อสู้กับรังอื่นและการหนีน้ำท่วม ตัวอย่าง SCP-1582-1 บางส่วนนั้นยังไม่ถูกกักกันเนื่องจากถูกรังอื่นขโมยไปและสามารถหาตำแหน่งได้ยาก ในขณะที่เขียนรายงานนี้ได้ประเมินว่ามีชิ้นส่วนห้าชิ้นที่ยังขาดไป ประกอบด้วยนิ้วชี้ข้างขวา นิ้วก้อยเท้า ลูกอัณฑะทั้งสอง และกระดูกดั้งจมูก

SCP-1582 นั้นแบ่งออกเป็นมดที่แตกต่างกันประมาณ 40,000 ตัว โดยไม่รวม SCP-1582 มดทหารและมดงานซึ่งไม่มีลักษณะเด่น ส่วนเฉพาะที่มีอวัยวะชีวภาพของมนุษย์อยู่ด้วยนั้นเรียกว่า SCP-1582-1

ตัวอย่าง SCP-1582-1 นั้นน้อยครั้งจะขึ้นมาบนผิวดิน กลุ่มมดตัวผู้ที่เก็บหัวใจและปอดนั้นไม่เคยเคลื่อนที่ห่างจากสมองเกินกว่าหนึ่งเมตร จากการทดลองนั้นพบว่า'รัง'ของ SCP-1582 จะไม่ตายหากว่าอวัยวะสำคัญถูกทำลาย แต่จะมีมดตัวผู้ใหม่ไปยังตำแหน่งซึ่งใช้เก็บชิ้นส่วนชีวภาพจากถุงเก็บที่ส่วนท้อง เมื่อไปถึงที่หมาย มดตัวผู้นั้นจะเก็บเอาชิ้นส่วนนั้นมาไว้ในส่วนท้องของมัน กลายมดน้ำผึ้ง จนกระทั่งของเหลวที่ได้รับกลายเป็นถุงที่ส่วนท้องและเป็น SCP-1582-1 ตัวใหม่ไปโดยปริยาย ด้วยเหตุนี้จึงเชื่อว่าหาว่า'นางพญา'ซึ่งเป็นตัวที่เก็บสมองไว้นั้นถูกทำลายแล้วก็น่าจะทำให้ SCP-1582 ถูกทำลายไปด้วย

ดูเหมือนว่าชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายนั้นจะไม่ได้มีหน้าที่หรือการทำงานจริงๆแต่อย่างใด ยกเว้นแต่ดวงตา หู จมูก และกลุ่มอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสียงพูด อายตนะอย่างจมูกและตานั้นส่งข้อมูลไปยังสมองได้ภายในระยะถึง 2 เมตร แต่ในอัตราที่ช้าเนื่องจากใช้การส่งผ่านเคมีไปตามมดงาน - ยังไม่ทราบระบบการทำงานที่ชัดเจนของกระบวนการนี้ ยังไม่ทราบว่ามันสามารถรับรู้ความเจ็บปวดหรือความสุขได้หรือไม่

ตัวอย่าง SCP-1582-1 สามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็นระบบอวัยวะที่ใช้งานได้ ชิ้นส่วนร่างกายและถุงวัตถุดิบชีวภาพซึ่งเชื่อมกับส่วนท้องของ SCP-1582-1 นั้นจะถูกมดงานดึงออกและ'ติดกลับ'เข้าไปใหม่ หลังจากนั้นชิ้นส่วนต่างๆก็จะถูกเก็บไปและใช้ใหม่ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ข้างต้น

บทสัมภาษณ์ 1582-A: : ต่อไปนี้คือการสัมภาษณ์ที่ดำเนินการกับ SCP-1582 แปลจากภาษาถิ่นของเขา

ดร.ออร์เทกาได้ขอทำการสัมภาษณ์ผ่านลำโพง ในเวลาสี่นาทีจากนั้น SCP-1582 ก็รวมชิ้นส่วนที่ต้องใช้ในการพูด SCP-1582-1 ลิ้น, SCP-1582-1 ตา1, SCP-1582-1 ตา2, SCP-1582-1 หลอดลม, SCP-1582-1 กล่องเสียง, SCP-1582-1 คอหอย, และ SCP-1582-1 หู1 มารวมกันที่โต๊ะสัมภาษณ์

ดร.ออร์เทกา: สมองอยู่ไหนเหรอ?

SCP-1582: สมอง? หมายถึงสมองผมน่ะเหรอ? มันต้องอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอ?

ดร.ออร์เทกา: ก็ไม่หรอก คุณช่วยตอบคำถามเราสักสองสามข้อได้หรือเปล่า

SCP-1582: ได้สิ

ดร.ออร์เทกา: คุณกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงเหรอ?

SCP-1582: วาลังขโมยส่วนสำคัญไป จับผมได้อยู่หมัด แทรกซึมเข้ามาแล้วก็ขโมยส่วนสำคัญไปจนต่อให้ผมเจอส่วนของผู้หญิงก็เอามาใช้ไม่ได้ ผมต้องการส่วนสำคัญ

ดร.ออร์เทกา: โทษทีนะ

SCP-1582: Yortj!

ดร.ออร์เทกา: ไม่ใช่ คือคุณกลายเป็นรังมดได้ยังไง?

SCP-1582: Yortj กับ mert! มีเท่านั้นที่สำคัญ! เอาคืนมา!

SCP-1582-1 ตาและหูเริ่มเคลื่อนที่อย่างปั่นป่วนไปตามโต๊ะ แต่ละส่วนไปสัมผัสกับส่วนที่ใช้พูด

SCP-1582: วาลัง ไอ้งูเจ้าเล่ห์! เรื่องนี้ไม่จบแแน่!

SCP-1582 ฉีกลิ้น กล่องเสียง และคอหอยออกจากกัน SCP-1528-1 ที่เหลือเริ่มกลับเข้าไปในรัง จบการสัมภาษณ์

ภาคผนวก 1582-A: พบตัวอย่าง SCP-1582 ซึ่งมีลักษณะพิเศษในพื้นที่โดดเดี่ยวทางของออสเตรเลียตะวันตกในบริเวณใกล้เคียงกับที่พบ SCP-1582 เดิม ผลการตรวจ DNA พบว่ารังทั้งสองได้ทำการต่อสู้แย่งชิงชิ้นส่วนร่างกายมาตั้งแต่ 1790-1800 โดยประมาณ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการควบคุม SCP-1582 เดิม รังใหม่นี้จึงถูกกำจัดไปเฉยๆ แต่ตัวอย่าง SCP-1582-1 บางตัวซึ่งรวมถึงมดลิ้นนั้นได้เก็บมาตามที่ SCP-1582 ได้ขอร้องและตกลงกับผู้ดูแลการกักกันของ SCP-1582

ภาคผนวก 1582-B: ได้พบ SCP-1582-1 เพศเมียในบริเวณใกล้เคียงกับที่พบกับตัวก่อนๆ ดูเหมือนว่ารัง SCP-1582 เพศเมียนี้จะมีอัณฑะของ SCP-1582 ตัวดั้งเดิมเก็บไว้และใช้ในการสร้างนางพญาของ SCP-1582 เพิ่ม ยังไม่ทราบว่ามันทำอย่างนั้นได้อย่างไร ในขณะนี้กำลังรอการอนุมัติเพื่อทำการสืบสวนเพิ่มเติมหรือดำเนินการกำจัดทิ้งจากผู้อำนวยการศูนย์อยู่

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License