SCP-158

วัตถุ# SCP-158

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-158 ถูกติดตั้งในโรงเรือนวิจัยทางชีวภาพ เขต-12 ห้ามมิให้บุคลากรใดเข้าไปหรือจ่ายไฟให้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยต้องไปร้องขอจาก หัวหน้านักวิจัย ศ.█████ บุคลากรใดที่ต้องการใช้เครื่อง และต้องอ่านคู่มือการใช้ให้ละเอียดก่อน ในขณะที่มีการใช้เครื่อง ด้านนอกห้องต้องมียามติดอาวุธอย่างน้อย 2 คนยืนประจำการอยู่นอกห้องตลอดเวลา หากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น จะต้องตัดการจ่ายไฟทันที จากนั้นยามสองคนจะเข้ามาตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด หากพบผู้ที่ทำผิดจะถูกภาคทันท์โดยหัวหน้านักวิจัย

รายละเอียด: SCP-158 เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ มีรูปร่างเหมือนกับเครื่องจักรที่ใช้ประกอบรถยนต์ เว้นแต่ว่าส่วนปลายมีลักษณะเป็นกรงเล็บสามแฉก มีแท่นสำหรับวางบรรจุภัณฑ์เป็นแบบกลับหัว ฐานของเครื่องก็ติดอยู่กับเพดาน สายไฟต่างๆพาดยาวลงมาจากฐาน บางสายเชื่อมกับแผงวงจรที่ซับซ้อน เมีหน้าจอแสดงผล และคีย์บอร์ด และสายไฟที่เหลือก็เชื่อมกับแหล่งจ่ายไฟ

เมื่อนำสิ่งมีชีวิตที่สามารถใช้ได้กับเครื่อง SCP-158 จะเริ่มดึงสารที่ไม่รู้ที่มา และผ่านท่อดูดซึ่งอยู่ใต้เครื่องไปยังโถแก้วหรือบีกเกอร์ที่พอดีกับตัวยึด เมื่อดำเนินการมาถึงขี้นนี้แล้ว ก้านสมองของสิ่งมีชีวิตดังกล่าวเท่านั้นจะยังคงทำงานอยู่ ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก ยกเว้นแต่ปฎิกิริยารีเฟล็กซ์

สารที่ดึงออกมามีสถานะเป็นแก็ส ส่วนประกอบของแก็สดังกล่าวต่างกันไปตามสิ่งมีชีวิตแต่ละตัว แก็สดังกล่าวปลดปล่อยพลังงานจลน์ พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนและพลังงานแสงที่ระบุไม่ได้ มีอัตราการปลดปล่อยค่อนข้างต่ำ และมีความแตกต่างกันในแต่ละตัวอย่างทดลอง

เครื่องนี้ถูกพบเมื่อปลายปี 2007 ใน █████, ███████, ภายในโรงพยาบาลที่ถูกไฟไหม้ โดยขาดการใช้งานมาเป็นเวลานานมากแล้ว ประมาณได้ 5 ปี ด้านข้างของเครื่องมี "คู่มือการใช้งาน" ที่เสียหายมาก เนื้อหาอธิบายถึงวิธีการใช้เครื่อง เนื้อหาดังกล่าวนี้จึงถูกทำสำเนาไว้หลายครั้ง ฉบับหนึ่งเก็บไว้ในห้องกักกัน ในขณะที่เนื้อหาส่วนอธิบายถึงการซ่อมบำรุงสามารถอ่านได้ แต่ส่วนที่อธิบายถึงความสามารถของเครื่องและสถานที่ผลิตกลับเสียหายเกินกว่าที่จะอ่านได้ ขณะนี้กำลังลองผิดลองถูกที่จะอ่านมัน (ดู เอกสารการทดลอง 158-AA)

บันทึกเพิ่มเติม: เครื่องนี้สามารถทำงานย้อนกลับได้ โดยใส่แก็สดังกล่าวกลับไปในตัวอย่างทดลอง (ดู เอกสารการทดลอง 158-AG) หลังจากนั้นตัวอย่างทดลองจะสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าและสมองกลับมาทำงานเป็นปกติ แต่ผลจะเปลี่ยนไปทั้งหมดไม่ว่าจะนำแก็สเดิมหรือใหม่มาใส่ลงไป

ภาคผนวก 01: ดร.████████ ขออนุญาตทดลองทดลองกับ D-class และอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วย SCP-168 (อนุญาต)

ภาคผนวก 01A: มีความคิดจากผู้คุม█████ ว่าให้ทดลองกับตัวอย่างที่ติดเชื้อไวรัสของ SCP-217 อย่างเต็มรูปแบบ ██████ กับ █████ ต่างตื่นเต้นกับสมมติฐานนี้ จึงได้จัดการประชุมกับ สิบสอง█████████ เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์ในภายภาคหน้าของมัน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License