SCP-1577
SCP-1577.jpg

SCP-1577-1 ที่มีลักษณะคล้ายกับปืนทีใช้ในหน่วย RAF.

วัตถุ # SCP-1577

ระดับ: Euclid

มาตรการจัดเก็บพิเศษ: ให้จัดเก็บ SCP-1577-19 ไว้ในล็อกเกอร์ทั่วไปโดยไม่บรรจุกระสุนเมื่อไม่ได้ทดลอง การเข้าถึงวัตถุนั้นจะอนุญาตสำหรับเจ้าหน้าที่ๆได้รับมองหมายให้ทำง่นกับวัตถุเท่านั้น หากมีการทดลองให้บันทึกข้อมูลขิงการทดลองกับวัตถุทุกครั้งเสมอ หากค้นพบ SCP-1577-1 เพิ่มเติม ให้แยกล็อคเกอร์จัดเก็บวัตถุแต่ละชิ้น

รายละเอียด: SCP-1577 แยกเป็นวัตถุสองชิ้น SCP-1577-1 คือปืนยิงพลุที่มีลักษณะคล้ายกับปืนยิงพลุของกองบินทหารอากาศอังกฤษที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 วัตถุนั้นมีรอยถลอกและความเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ส่วนเลขซีรีย์ของวัตถุนั้นถลอกหายไป คาดว่าตั้งใจขูดออก วัตถุนั้นมีการทำงานปกติที่สามารถยิงพลุที่มีขนาดยี่สิบห้า (25) มิลลิเมตร แต่พลุที่ยิงออกมานั้นจะทีความร้อนสูง,สว่างมากและนานกว่าปกติ SCP-1577-1 นั้นสามารถยิงพลุได้อย่างปกติ โดยไม่คำนึงว่ากระสุนพลุนั้นจะมีสภาพอย่างไรก็ตาม

เมื่อยิง SCP-1577-1 ความผิดปกติจะเกิดขึ้น

เมื่อผ่านไป 1 ชั่วโมง เหนือจุดที่ยิงพลุของ SCP-1577-1. SCP-1577-2 จะปรากฎตัว. SCP-1577-2 คือเครื่องบินขนส่งรุ่น M.685 Arvo York Transport จะปรากฎตัวขึ้นทางตะวันออกระยะ 60 กิโลเมตรจากจุดที่ยิงพลุและบินด้วยความเร็ว 650 กิโลเมตร/ชั่วโมง และอยู่ในชั้นความสูง 8,250 เมตรจากพื้นดิน ซึ่งเป็นความสูงและความเร็วที่ผิดปกติ เนื่องจากวัตถุนั้นบินด้วยความเร็วที่สูงกว่าปกติ 200 กิโลเมตร/ชั่วโมงและสูงกว่าเพดานบินมาตรฐาน 1000 เมตร

จากการสังเกตการณ์นั้นทำให้ทราบว่าวัตถุนั้นไม่ได้ปรากฎตัวแบบทันทีทันใด แต่ทุกครั้ง ณ จุดปรากฎตัวและจุดสิ้นสุดนั้น อุณหภูมิความชื้นในอากาศนั้นลดลงทันทีอย่างน้อย 2-3 องศาทุกครั้ง ซึ่งนั่นทำให้ภายนอกของวัตถุและเครื่องยนต์ด้วยน้ำแข็ง แต่นั้นไม่ส่งผลใดๆกับการบินของวัตถุและเมื่อผ่านไป 3 นาทีจากการปรากฎตัว น้ำแข็งเหล่านั้นจะละลายออก น้ำที่ละลายนั้นไม่มีความผิดปกติใดๆ

เมื่อวัตถุบินมา ณ จุด ที่ยิงพลุ วัตถุจะเริ่มส่งของทางอากาศด้วยการนำกล่องไม้ที่ติดร่มชูชีพปล่อยลงมาจากวัตถุ เมื่อปล่อยของสำเร็จ วัตถุจะเริ่มบินไปทางตะวันตกอีก 60 กิโลเมตร ก่อนจะหายไป

กล่องที่วัตถุปล่อยลงมานั้นมีขนาด 1x1x1 เมตร ประกอบด้วยไม้ทั่วไปและยึดด้วยตะปูจำนวนหลายดอก กล่องนั้นไม่มีความผิดปกติใดๆ บนฝากล่องนั้นจะถูกประทับตราที่ระบุว่าภายในกล่องนั้นบรรจุอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งของในกล่องนั้นมีน้อยครั้งมากที่จะของเหล่านั้นจะเต็มความจุ แต่ละครั้ง ของที่อยู่ในกล่องนั้นจะแตกต่างกันออกไปซึ่งของเหล่านั้นจะเป็นของที่สำหรับใช้ในการรบ แต่ทว่าสภาพและความสามารถในการใช้งานของสิ่งของต่างๆนั้นอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้หรือเสียหายอย่างหนัก

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License