SCP-1567
8924764976_e5f3477a56.jpg

SCP-1567-3.

วัตถุ #: SCP-1567

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: มาตรการ G-3-16 (มาตรการกักกันสำหรับความผิดปกติที่ไม่เคลื่อนที่) นั้นจะถูกใช้ควบคู่ไปกับการจัดตั้งพื้นที่สำหรับการกักกันวัตถุโดยจะล้อมรอบวัตถุและมีความห่างประมาณ 5 กิโลเมตรจากเส้นทางการเดินทางของ SCP-1567-3 และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับหน้าที่ในการประจำการณ์นั้นจะต้องได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดของมาตรการ G-3-18 (มาตรการสำหรับการรับมือกับวัตถุที่มีความอันตรายทางธรรมชาติและรังสีระดับ 6) ด้วย พลเรือนผู้ใดที่พยายามจะฝ่าฝืนเข้าไปยังส่วนกักกันหรือวัตถุนั้นจะถูกจักกุมหรือถูกขัดขวางตามสมดวร การกระทำใดๆที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายถึงชีวิตกับ SCP-1567-2 นั้นไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาด

ให้จัดน่านฟ้าเหนือ SCP-1567 นั้นเป็นเขตห้ามบินอย่างเด็ดขาดโดยจากจุดศูนย์กลางของเขตนั้นจะเป็นตัววัตถุและให้มีผลบังคับใช้ในระยะ 26 กิโลเมตร โดยจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับอากาศยานและอุปกรณ์สื่อสาร (ได้รับการสนับสนุนจากเขตระวังภัยหมายเลข OP-1567-01 ถึง17) ควบคู่ไปกับอุปกรณ์และอากาศยานทำลายจากกองทัพอากาศอังกฤษ (ตามมาตราสัญญาระหว่างสหราชอาณาจักรและสถาบันปี 1948)

ระบบการตัดข้อมูลของสถาบันที่ 492 หรือ “PaTH-L33” นั้นจะถูกใช้เพื่อลบข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดค่ารังสีจากสารบบที่มิใช่ของสถาบันและเพื่อใช้ในการตรวจดักข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้มีการรั่วไหลของข้อมูล

หากมีการพบว่าเกิดข้อขัดแย้งขึ้นกับประโยคหรือสภาพพฤติกรรมของ SCP-1567-2 กับเอกสารที่ SCP-1567-GE (บันทึกพฤติกรรมและความเป็นมิตรของประชาชนในแกลลิงตัน) นั้นจะให้ถือว่าเป็นสัญญานเตือนถึงการล้มเหลวของการกักกันและให้รายงานถึงความผิดปกตินี้กับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทันที

รายละเอียด: SCP-1567 นั้นประกอบไปด้วยวัตถสามสิ่งคือ SCP-1567-1 คือเมืองแกลลิงตัน, SCP-1567-2 คือประชาชนที่อาศัยในเมืองแกลลิงตันและ SCP-1567-3 คือปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเมือง

SCP-1567-1 นั้นเป็นเมืองที่ทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่อยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติแคลกรูม ประเทศสก๊อตแลนด์ โดยมีเส้นทางรถไฟในลักษณะที่วนเป็นวงกลมโดยมีความยาว 22.4 กิโลเมตรโดยรางนั้นมีการเชื่อมกันระหว่างเหมืองถ่านหินสองแห่งที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง ส่วนอีกแห่งหนึ่งนั้นตั้งอยู่ในบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง ภายในเมืองนั้นไม่พบยานพาหนะใดๆ ถึงแม้ว่าภายในเมืองนั้นจะยังพบกับรางของรถรางและป้ายสัญญานจราจรตามถนนและไม่พบถึงแหล่งเสบียงใดๆ รวมไปถึงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคนั้นก็มิได้ถูกเชื่อมต่อจากโลกภายนอกเช่นกัน

SCP-1567-2 นั้นคือมนุษย์ที่อยู่อาศัยภายใน SCP-1567-1 ซึ่งจนถึงปัจจุบัน สถาบันเขื่อว่ามนุษย์เหล่านั้นไม่มีความผิดปกติใดๆ นอกจากการใช้ชีวิตและการดำรงชีพอยู่ภายใน SCP-1567-1 SCP-1567-2 นั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 1200 คน (บันทึกเมื่อ 2009) โดยการสื่อสารระหว่างมนุษย์เหล่านั้นกับโลกภายนอกนั้นจะทำผ่านการกระพริบสัญญานไฟเท่านั้น เนื่องจาก SCP-1567-2 นั้นปฎิเสธที่จะสื่อสารด้วยวิธีการอื่นๆ

SCP-1567-3 คือหัวรถจักรไฟฟ้าอังกฤษรุ่น-365 โดยมีเลขทะเบียน ██████ (ซึ่งในทะเบียนบันทึกของวัตถุนั้นพบว่าตรงกับหมายเลขขบวนที่ █████ ███████ ███████) ที่มีการเคลื่อนที่ในบริเวณบนรางที่ล้อมรอบ SCP-1567-1 ในลักษณะที่วนตามเข็มนาฬิกาโดยมีความเร็วคงที่ที่ 131.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีการผันผวนสูงสุดและต่ำสุดที่ 288.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ 6.9 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่ในลักษณะที่ไม่หยุดนิ่ง ถึงแม้ว่าจะมีสิ่งกีดขวางก็ตาม โดยไม่ทราบถึงวิธีการที่วัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่และได้รับพลังงานได้อย่างไร ภายใน SCP-1567-3 นั้นได้มีการเปล่งแสงออกมาทั้งสิ้น 15,457,000 ลูเมนส์และมีการแผ่รังสีตกค้างในความถี่ 10.3 เอ็ซซาเฮิร์ซซ์ ซึ่งมีรัศมีการแผ่ 10 เมตรและมีค่าความเข้มข้น 81.78Sv/h ซึ่งการสัมผัสกับวัตถุโดยตรงในระยะเวลาสั้นนั้นส่งผลให้เกิดอาการมะเร็งจากรังสีที่ไม่มีความผิดปกติใดๆอย่างเฉียบพลัน

จากบันทึกนั้นได้ระบุว่าความผิดปกตินี้ได้มีลักษณะเดียวกันกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในปี 1494 ที่มีต้นกำเนิดจากหลุมศพของ ████████ ภายในโบสถ์ █████ (ปัจจุบันวัตถุดังกล่าวได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็น SCP-████) ซึ่งได้ระบุว่าเป็น “ดันน์ ปีศาจอันชั่วร้าย” ที่ได้ก่อความวุ่นวายในเมืองแกลเลน

หลังจากการระบุตัวตนของ SCP-1567-3 ในปี 1826 นั้น ███ ██████ ได้จัดตั้ง “คณะกรรมการการจัดการรถไฟและสิ่งพ่วงท้าย” ขึ่นเพื่อใข้ในการตรวจสอบและระบุว่ามีการพบวัตถุในลักษณะเดียวกันกับวัตถุในรถไฟรุ่นเดียวกันหรือไม่ ซึ่งสถาบันได้ทำการติดต่อและผนวกคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อใช้ในการตรวจสอบและเปลี่ยนเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วพิเศษขึ้นและปิดตัวลงในปี 1998 หลังจากที่สามารถยืนยันได้ว่ามีเพียง SCP-1567-3 เท่านั้นทีมีความผิดปกติ

เหตุการณ์ที่ SCP-1567-01/01/1962.
ณ เวลา 00:31 มนุษย์เพศชายที่มีอายุประมาณ 12 ปีซึ่งภายหลังได้ระบุว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างของ SCP-1567-2 และได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็น SCP-1567-2-1 นั้นได้ปรากฏตัวขึ้นใกล้กับบริเวณเขตระวังภัยที่15 จากทิศที่มาของ SCP-1567-1 ซึ่งวัตถุนั้นได้ถูกกักกันและสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำหน้าที่ขณะนั้น SCP-1567-2-1 นั้นได้ล้มลงและไม่มีการตอบสนองใดๆ หลังจากนั้นได้เสียชีวิตลงโดยสถาบันมิได้มีการสืบสวนหรือสัมภาษณ์ใดๆกับวัตถุ จากการชันนสูตรศพนั้นพบว่าสาเหตุการณ์เสียชีวิตมาจากโรครังสีเกินขนาดเฉียบพลันและพบกับตัวอักษรบนเสื้อของ SCP-1567-2-1 และภายหลังได้เป็นต้นฉบับของเอกสาร SCP-1567-GS

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License