SCP-1560
scp1560.png

รูปถ่ายของ SCP-1560-01, ที่ถ่ายได้โดยเครื่องบิน ร็อค เซเว่น -ไนเนอร์ หลังจากที่โดนขับไล่ ณ วันที่ █/██/██.

วัตถุ #: SCP-1560

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ปัจจุบัน SCP-1560 นั้นไม่สามารถกักกันได้ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม การกกักกันจึงทำได้เพียงสังเกตการณ์เท่านั้น MTF-Lambda 4 (นักดูนก) จะเป็นผู้สังเกตการณ์และติดตามวัตถุพร้อมกับระบุจำนวนของ SCP-1560 หากตัวอย่างของ SCP-1560 นั้นถูกพบว่าเสียชีวิต ให้ทำการแช่แข็งเพื่อศึกษาต่อไปในส่วนกักกันวัตถุทางชีวภาพ ณ ไซต์-██ และบุคคลากรของสถาบันสามารถเข้าถึงวัตถุได้หากได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่นักวิจัยอาวุโสระดับ 3 อย่างน้อย 2 คนเสียก่อน

รายละเอียด: SCP-1560 คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกับ Thalassarche melanophrys (นกนางนวลสีดำ-น้ำตาล) ที่คาดว่ามีถิ่นกำเนิดจากอีกมิติหนึ่ง วัตถุนั้นมีสรีระที่ใหญ่กว่าปกติทั้งขนาดตัว,ลูกตา ไม่มีขาและกรงเล็บ ปีกของตัวอย่างที่โตเต็มวัยนั้นสามารถขยายได้ถึง 3.8 เมตร (กว้างกว่าประมาณสามเท่าจากสัตว์สายพันธ์เดียวกันที่ไม่มีความผิดปกติ) และมีอายุขัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้ซึ่งสถาบันยังคงสังเกตการณ์อยู่ (สถาบันได้จับตาดูวัตถุมาประมาณ [][] ปี) ลูกตาของวัตถุนั้นมีความผิดปกติจากสัตว์ปีกทั่วไปอย่างมากซึ่งจากการทดลอง พบว่ามีการตอบสนองไวมากต่อแสงระดับอัลตราไวโอเลต

SCP-1560 นั้นมีจำนวนที่อยู่ในระดับของกลุ่มสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและอยู่สุงจากระดับน้ำทะเลอย่างน้อย 8,100 เมตรเสมอ โดยจากการสังเกตการณ์ของสถาบัน พบตัวอย่างจำนวน หก (6) เจ็ด (7) สิบห้า (15) ตัว และพฤติกรรมของ SCP-1560 นั้นเหมือนกับสัตว์ปีกตามทะเลทั่วไปยกเว้นแต่ SCP-1560 นั้นไม่บินลงมาบนพื้นดินและจะลงต่ำกว่าระดับ 8,100 เมตรเมื่อต้องการจะหาอาหารเท่านั้น โดยเมื่อวัตถุดิ่งลงมา เมื่อผ่านไประยะหนึ่งวัตถุจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยและจะกลับมาอีกครั้งเมื่อผ่านไปห้า (5) ถึง สิบ (10) นาที จากการตัวสอบจากรูปภาพระยะไกลและการศึกษาพฤติกรรมความผิดปกติของ SCP-1560 นั้นคาดได้ว่าวัตถุนั้นได้ทำการสลับมิติของตนไปยังอีกมิติหนึ่งที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับชั้นเซฟาโลพอดด (หมึก เป็นต้น) ซึ่งเป็นอาหารหลักของ SCP-1560 ซึ่งในบางครั้ง SCP-1560 นั้นจะได้รับบาดแผลที่มีลักษณะคล้ายกับบาดแผลที่เกิดจากวาฬสเปิร์มที่กินหมึกยักษ์เป็นอาหาร

ถึงปัจจุบัน สถาบันยังไม่สามารถจับตัวอย่างที่ยังมีชีวิตได้เนื่องจากเมื่อ SCP-1560 ได้รับบาดเจ็บหรือถูกจับ SCP-1560 จะเริ่มกระบวนการสลับมิติทันทีโดยไม่คำนึงว่าจะมีชั้นความสูงเท่าใด ความพยายามในการยิงยาสลบใส่วัตถุก็ไม่เป็นผลเช่นเดียวกัน แต่แตกต่างกันที่ตัวอย่างใดที่โดยยิงยาสลบนั้นจะหายไปและไม่กลับมายังฝูงอีกและคาดว่าวัตถุดังกล่าวเสียชีวิต และ SCP-1560 นั้นมีสติปัญญาและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการบินอากาศยานของสถาบันได้ ซึ่งทำให้การจับวัตถุนั้นยากมากยิ่งขึ้น ความพยายามใดๆในการจับวัตถุนั้นให้ยับยั้งไว้อย่างไม่มีกำหนด

ภาคผนวกที่ 1560-01: ตัวอย่างวัตถุที่มีความโดดเด่น

เลขระบุ: SCP-1560-01
รายละเอียด: เป็นตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีอายุมากที่สุด SCP-1560-1 นั้นมีสติปัญญาที่ฉลาดมากที่สุดในหมู่ตัวอย่างและมีขนาดปีก 3.86 เมตร ซึ่งอยู่ในสภาวะโตเต็มวัยในครั้งแรกที่สถาบันค้นพบวัตถุและยังคงมีชีวิตอยู่หลังจากที่สถาบันสังเกตการณ์เป็นเวลา ██ ปี ซึ่งสถาบันได้ยึดตัวเลขดังกล่าวเป็นอายุขัยโดยประมาณของวัตถุ และครั้งหนึ่ง SCP-1560-1 นั้นเป็นผู้นำวัตถุทั้งแปล (8) ตัวหลบหนีจากการจับตัวของสถาบัน SCP-1560-1 นั้นมีความก้าวร้าวและจะขับไล่อากาศยานของสถาบันหากเข้าใกล้ตัวอย่างในรัศมี 500 เมตร

เลขระบุ: SCP-1560-08
รายละเอียด: เป็นตัวอย่างเพศเมียโตเต็มวัย ซึ่งในวันที่ █/█/██ วัตถุได้หายตัวออกไปจากฝูงประมาณสิบแปล (18) นาที และกลับมายังฝูงพร้อมกับตัวอย่างที่เพิ่งเกิดใหม่ได้ไม่นานจำนวน 3 ตัว ภายหลังขึ้นทะเบียนเป็น SCP-1560-29 , SCP-1560-30, SCP-1560-31

เลขระบุ: SCP-1560-21
รายละเอียด: SCP-1560-21 ได้กลับมายังฝูงในสภาพบาดเจ็บอย่างรุนแรงหลังจากที่ “ดิ่ง” ล่าอาหารในวันที่ ██/██/██ และยังคงบินอยู่ได้ 1 ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มแสดงอาการบาดเจ็บและตกลงมายังพื้นดิน หลังจากนั้น MTF Lambda-4 ได้เก็บกู้ซากวัตถุและนำไปแช่แข็ง ณ ไซต์-██ และพบว่าในช่องท้องของวัตถุนั้นเต็มไปด้วยเศษของหนวดของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีความแหลมคมฝังลงในแผล

เลขระบุ: SCP-1560-28
รายละเอียด:[ข้อมูลปกปิด]. ภายหลังพบซากของเครื่องบินที่ใช้โค้ดเนม “ร็อค วัน-ไนเนอร์”ไม่พบความซับซ้อนหรือความผิดปกติใดๆและไม่พบผู้รอดชีวิตเช่นกัน

ภาคผนวกที่ 1560-02: บันทึกจากผู้สังเกตการณ์

ปัจจุบัน จากการสังเกตการณ์ของเรา พบว่าวัตถุนั้นมักจะบินจากทิศตะวันออกไปตะวันตกเสมอโดยไม่สนว่าลมนั้นจะมีทิศทางไปทางไหนหรือสภาวะอากาศจะเป็นอย่างไร การค้นพบนี้จะยังคงติดตามต่อไปจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่แท้จริง

ดร.█████

ภาคผนวกที่ 1560-02: บันทึกจากผู้สังเกตการณ์

หลังจากที่เราโชคดีที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาสักพัก เราต้องเริ่มพิจารณาการกักกันวัตถุอย่างถี่ถ้วน เนื่องจากวัตถุนั้นเพิ่มจำนวนมากขึ้นและก่อความเสียหายโดยเริ่มโจมตีอากาศยานของบุคคลทั่วไป ในระหว่างที่เราพิจารณาถึงการกักกันวัตถุแบบถาวร เราอาจจะพิจารณาให้ทำลายวัตถุทิ้งได้หนึ่งหรือสองตัวทันทีหากพบว่าจำนวนวัตถุมีการเกิดมากกว่าที่กำหนด

ดร.█████

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License