SCP-155-JP

วัตถุ# SCP-155-JP

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: หลังจากเหตุการณ์ 155-JP-3 ก็ได้ย้าย SCP-155-JP-1ไปยังศูนย์เกาะร้างI5 โดยอยู่ในห้องกักกันมนุษย์แบบมาตรฐานในศูนย์ I5-8130 นอกจากการตรวจสอบประจำวันแล้ว ให้ทำการรับฟังการปรึกษาทางจิตทุกสัปดาห์ด้วย SCP-155-JP จะได้รับการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับวันละ 4 ชั่วโมงตามความเหมาะสม ในการตรวจสอบและทดลองแต่ละครั้งนั้นให้ใช้หนังสือเป็นรางวัล เธอได้รับอนุญาตให้ดูวีดีโอได้ แต่ต้องทำการตรวจสอบเพื่อหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมก่อน เนื่องจากสภาพจิตใจที่แปรปรวนของSCP-155-JP-1ทำให้มีโอกาสที่จะละเมิดการกักกันได้ จึงได้ปกปิดว่าเธอเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลและให้พนักงานทุกคนปฏิบัติต่อเธอตามนั้น ฉะนั้นจึงให้เรียกด้วยชื่อแทนการใช้หมายเลขSCP ทั้งนี้ควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องที่พ่อแม่ของเธอเสียชีวิตไปแล้ว โปรดดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้องใน เรื่องกลบเกลื่อน155-07

SCP-155-JP-2 นั้นส่วนใหญ่อยู่ในชั้นบรรยากาศที่ความสูง 350 กิโลเมตร ซึ่งสถานะภาพส่วนใหญ่แล้วนับว่าอยู่นอกเหนือการกักกัน หลังจากที่ทราบถึงความสัมพันธ์กับ SCP-155-JP-1 แล้วก็ได้ทำการจับตาดูตำแหน่งและจำนวนของพวกมันไว้ตลอดเวลา ในปี 20██ นั้นทำการกักกันตัวอย่าง SCP-155-JP-2 ไว้ทั้งหมด 7 ตัว ซึ่งได้เรียกว่า SCP-155-JP-2-a ถึง g ในศูนย์ I5-8130 นั้นให้เก็บไว้เฉพาะ SCP-155-JP-2-a เท่านั้น ส่วนตัวอย่างอื่นๆให้เก็บไว้ในศูนย์กักกันชีวภาพ8102 ถ้าหากว่าได้ตัวอย่างใหม่มาอีกก็ให้ขนย้ายไปที่ศูนย์กักกันชีวภาพ8102 ตัวอย่างแต่ละตัวนั้นจะถูกเก็บแยกกันไว้ในตู้เลี้ยงสัตว์น้ำกระจกเสริมความแข็งแกร่ง โดยให้ Dคลาสหนึ่งคนทำหน้าที่ให้อาหารและเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ ในกรณีที่มี SCP-155-JP-2 ตกลงมาบนพื้นดิน หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่-3 ("ผู้เก็บสะเก็ดดาว") จะเข้าทำหน้าที่เก็บกู้ หากว่าการเก็บกู้นั้นไม่สามารถกระทำได้และต้องกำจัดทิ้ง ให้ทำการเผาทำลายเศษซากทั้งหมดด้วย

ห้ามมิให้ SCP-155-JP-1 และ SCP-155-JP-2 ได้สัมผัสกันโดยเด็ดขาด หากว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ขอให้ทำการประเมินความเสี่ยงภายในเวลา 30 นาที และดำเนินมาตรการฉุกเฉิน007 "ดอกไม้ไฟ" ในกรณีที่จำเป็น พนักงานและสมาชิกของหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่-3นั้นจะต้องจำมาตรการฉุกเฉิน007ให้ขึ้นใจ (มาตรการนี้ได้พัฒนาขึ้นหลังจากเหตุการณ์ 155-JP-6)

รายละเอียด: SCP-155-JP-1 เป็นเด็กหญิงซึ่งในขณะที่ทำการกักกันนั้นอายุ █ ปี ตามทะเบียนราษฎร์นั้นเป็นสมาชิกของครอบครัว ██████ ในเมือง████ จังหวัด████ เมื่อมองอย่างผิวเผินแล้วเธอไม่ต่างจากเด็กหญิงธรรมดา แต่ส่วนที่เป็นตำแหน่งของสะดือนั้นเป็นปากคล้ายกับสัตว์ไฟลัม Echinodermata ซึ่งจากปากนั้นมีหนังยื่นออกไปห้าข้างโดยรอบ แต่ละข้างวัดความยาวจากช่องเปิดได้ 2.5 เซนติเมตร ตัวอย่างที่เก็บมาจากส่วนนี้พบว่านอกจากยีนปกติแล้ว โครงสร้างทางพันธุกรรมยังมีการกลายพันธุ์ซึ่งคล้ายกับสัตว์ไฟลัม Echinodermata อย่างมาก ปากนี้สามารถย่อยอาหารได้และเชื่อมต่อกับอวัยวะภายในช่องท้องอย่างเช่น ลำไส้เล็ก กระเพาะปัสสาวะ มดลูก และรังไข่ ซึ่งการทำงานของอวัยวะทั้งหมดนี้ยังทำงานโดยไม่มีความผิดปกติแม้ว่า[ข้อมูลปกปิด] ประวัติการตรวจสุขภาพเมื่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และก่อนหน้านั้นไม่พบความผิดปกติใดๆ นอกจากลักษณะทางกายภาพแล้ว ดูเหมือนว่า SCP-155-JP-1 จะสามารถสื่อสารทางโทรจิตกับ SCP-155-JP-2 ได้

SCP-155-JP-2 เป็นกลุ่มของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแบบปลาดาวซึ่งอาศัยอยู่ในชั้นบรรยากาศที่ความสูง 350 กิโลเมตร ด้วยความร่วมมือจากองค์กรภาคอวกาศอย่าง NASA จึงได้ปกปิดว่าเป็นกลุ่มของขยะอวกาศและใช้ดาวเทียมระบุจำนวนประชากรของพวกมันได้ตั้งแต่ 47███ ถึง 47███ ตัว แนวโคจรของ SCP-155-JP-2 นั้นผ่านญี่ปุ่นเป็นเวลา 1.5 ชั่วโมงเสมอ จากการสังเกตการณ์ของสถาบันนั้นพบตัวอย่างซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า 5 เซนติเมตรขึ้นไปอย่างน้อย 4,000 ตัว ซึ่งแม้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันก็สามารถเอาชีวิตรอดจากรังสีคอสมิคและอุณหภูมิเย็นจัดของชั้นบรรยากาศได้ ในขณะนี้ยังไม่ทราบวิธีการที่พวกมันหาอาหารและหายใจในสภาพสุญญากาศแบบนั้นหรือพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของพวกมัน ตัวอย่างที่พบจนถึงตอนนี้เป็นเพศผู้ทั้งหมด การค้นหาว่ามีกลุ่มที่คล้ายกับพวกมันอยู่ด้วยหรือไม่นั้นยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ตัวอย่างที่เก็บมาได้นั้นมีพฤติกรรมการกินอาหารที่เหมือนกับปลาดาวโดยทั่วไป แต่ตัวอย่างที่ปล่อยให้อดอาหารนั้นจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง ██ เดือน หลังจากที่สื่อสารกับ SCP-155-JP-1 แล้ว เมื่อพวกมันอยู่เหนือประเทศญี่ปุ่น SCP-155-JP-2 ตัวหนึ่งก็จะแยกแขนข้างหนึ่งออกแล้วปล่อยให้ลงสู่บรรยากาศโลก จากนั้นมันก็จะตกลงมาหา SCP-155-JP-1 พร้อมกับที่ขยายตัวขึ้น วิถีและตำแหน่งที่มันตกลงมานี้มีความแม่นยำมาก ที่ผ่านมานั้นมีความผิดพลาดไม่เกิน 50 เมตร ในช่วงนี้ เซลล์ชั้นนอกซึ่งมีทองแดงเป็นส่วนประกอบจะทำให้ดูเหมือนดาวตกสีเขียว

SCP-155-JP-2 ที่ตกลงมาถึงพื้นจะถูกเผาไหม้จนภายนอกเป็นสีดำ แต่ภายในไม่มีความเสียหายแต่อย่างใด ในเวลาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมงหลังจากที่ตกถึงพื้นนี้ มันขยายขนาดจนใหญ่โตขึ้นจากเดิมหลายเท่าตัวพร้อมกับสลัดผิวที่ไหม้ดำออกไป ก่อนจะเคลื่อนที่ไปหา SCP-155-JP-1 จากที่บันทึกไว้นั้นตัวอย่างที่มีขนาด 50 เซนติเมตรจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 50 เซนติเมตรต่อวินาที ถ้ามีมนุษย์ขวางอยู่ระหว่างที่มันเคลื่อนที่ไปหา SCP-155-JP-1 นั้นก็อาจถูกทำร้ายได้ SCP-155-JP-2 ที่แยกจากฝูงนั้นจะยังรู้ตัวถึง SCP-155-JP-1 แต่ไม่มีความสามารถแบบโทรจิตอีก และ SCP-155-JP-1 ก็ไม่รู้สึกถึงพวกมัน

star3.png

ภาพวาดของ SCP-155-JP-1 ในความเป็นจริง SCP-155-JP-2 ไม่มีดวงตาแบบในภาพ

จากการสัมภาษณ์ SCP-155-JP-1 นั้น SCP-155-JP-2 ทั้งหมดจะทำการสื่อสารทางโทรจิตกับเธอเป็นหนึ่งเดียวแทนที่จะเป็นตัวตนแต่ละตัว เนื่องจากเนื้อหาที่พวกมันสื่อสารมาจะเป็นภาพที่คลุมเคลือจึงมีบางส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามวัยของ SCP-155-JP-1, SCP-155-JP-1 นั้นเป็นพวกที่อยู่ในอวกาศและเป็นเจ้าหญิงซึ่งตกลงมาบนโลก SCP-155-JP-2 พยายามมารับเธอไปสู่ดินแดนแห่งดวงดาว โดยอธิบายว่าความผิดปกติที่ท้องนั้นก็คือสัญลักษณ์ของเชื้อพระวงศ์ แม้ว่าการสื่อสารทางโทรจิตทั้งหมดนั้นจะเป็นทางเดียวจาก SCP-155-JP-2 มายัง SCP-155-JP-1 ซึ่งไม่สามารถสื่อสารกลับไปได้ แต่หากว่ามันไม่สามารถติดต่อกับ SCP-155-JP-1 ได้เป็นระยะเวลานาน หรือ SCP-155-JP-1 มีสภาพจิตที่เป็นทุกข์อย่างมากแล้วก็ดูเหมือนว่า SCP-155-JP-2 จะเร่งการลงสู่บรรยากาศขึ้นอีก

หลังจากการตรวจสุขภาพครั้งสุดท้ายได้ 7 เดือน SCP-155-JP-1 ไม่ได้เข้ากิจกรรมช่วงปิดเทอมฤดูร้อนและจากนั้นก็หยุดเรียนไปโดยไม่มีสาเหตุ หลังจากนั้นอีก 2 เดือน เธอก็ได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้าโรงพยาบาล ซึ่งทำให้สถาบันทราบเรื่อง (ดู เหตุการณ์155-JP-1)

บันทึก1: ปูมเหตุการณ์ของ SCP-155-JP

เหตุการณ์ วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ
เหตุการณ์155-JP-0 20██/8/21 นักดาราศาสตร์สมัครเล่นในเมือง████ จังหวัด████ ได้เขียนลงในบล็อกว่าพบเห็นดาวตกสีเขียวขณะอยู่ที่บ้าน วิเคราะห์ว่าเป็นรายงานเหตุการณ์ผิดปกติซึ่งไม่ค่อยสำคัญ ไม่สามารถหาตัว SCP-155-JP-2 ในเหตุการณ์นี้ได้
เหตุการณ์155-JP-1 20██/11/2 SCP-155-JP-2 ตกลงมาใส่บ้านที่ SCP-155-JP-1 อาศัยอยู่จนพังราบคาบ SCP-155-JP-1 ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและต่อมาก็ฟื้นตัวจนหายดี แต่พ่อแม่ของเธอเสียชีวิตทั้งคู่ ผลการชันสูตรไม่พบความผิดปกติ ได้ปกปิดเรื่องว่าเป็นอุบัติเหตุแก๊สระเบิดและทำการลบความทรงจำเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแล้ว เก็บกู้ SCP-155-JP-2-a มาได้ วัดขนาดในตอนที่เก็บมาได้ 70 เซนติเมตร สังเกตเห็นว่าอัณฑะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
เหตุการณ์155-JP-2 20██/12/9 SCP-155-J-1 ซึ่งย้ายมาอยู่ที่ศูนย์-8141บอกว่ามี SCP-155-JP-2 ตกลงมา หลังจากที่ทำการค้นหาอยู่ 2 ชั่วโมงก็พบมันอยู่ห่างจากศูนย์-8141 ไป 30 เมตร ไม่มีความเสียหาย เก็บกู้ SCP-155-JP-2-b มาได้ วัดขนาดในตอนที่เก็บมาได้ 60 เซนติเมตร สังเกตเห็นว่าอัณฑะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ในช่วงนี้ก็ได้ค้นพบและเริ่มทำการเฝ้าระวังฝูง SCP-155-JP-2
เหตุการณ์155-JP-3 20██/12/15 ได้ทำการเคลื่อนย้าย SCP-155-JP-1 ไปไว้ในห้องซึ่งเสริมการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 15 ชั่วโมงให้หลัง ตัวอย่างของ SCP-155-JP-2 ก็ตกลงมา 12 ตัว มี 3 ตัวที่สร้างความเสียหายกับอาคารในศูนย์-8141 ได้ยื่นเรื่องขอย้าย SCP-155-JP-1 ไปที่ศูนย์อื่น ได้ทำการผ่าตรวจตัวอย่าง SCP-155-JP-2-c ถึง f รวม 4 ตัว มีขนาดในขณะที่เก็บกู้มาตั้งแต่ 35 เซนติเมตร ถึง 70 เซนติเมตร ไม่พบความเปลี่ยนแปลงของอวัยวะสืบพันธุ์
- 20██/12/17 คำร้องการเคลื่อนย้ายได้รับการอนุมัติให้ไปที่ศูนย์ I5-8130 ได้ทำการการเคลื่อนย้ายวัตถุในวันเดียวกับที่อนุมัตินั้นเอง การเคลื่อนย้ายดำเนินไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เหตุการณ์155-JP-4 20██/01/14 SCP-155-JP-1 บอกเรื่องที่มี SCP-155-JP-2 ตกลงมาเป็นครั้งแรกหลังการย้ายศูนย์ 3 ชั่วโมงต่อมาก็มี SCP-155-JP-2 ตกลงมาบนเกาะซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ I5-8130 ไม่มีความเสียหาย เก็บกู้ SCP-155-JP-2-g มาได้ วัดขนาดในตอนที่เก็บมาได้ 50 เซนติเมตร สังเกตเห็นว่าอัณฑะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
เหตุการณ์155-JP-5 20██/02/17 SCP-155-JP-1 บอกเรื่องที่มี SCP-155-JP-2 ตกลงมา 4 ชั่วโมงต่อมา SCP-155-JP-2 ก็ตกลงมาใส่พื้นที่กักกันในศูนย์ I5-8130 อาคารได้รับความเสียหายพอสมควร SCP-155-JP-1 ไม่ได้รับบาดเจ็บ หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่-3 เข้ากำจัด SCP-155-JP-2 ได้ก่อนจะเข้าถึงตัว SCP-155-JP-1 สังเกตเห็นได้ว่า SCP-155-JP-1 ซึ่งเห็นการกำจัด SCP-155-JP-2 นั้นมีท่าทีทุกข์ใจมาก
เหตุการณ์155-JP-6 20██/02/17 1.5 ชั่วโมงหลังจากเหตุการณ์155-JP-5 ก็มี SCP-155-JP-2 ตกลงมาบนเกราะซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ I5-8130 ประมาณ 50 ถึง 60 ตัว ห้องทำงาน 3 ห้องในศูนย์ถูกทำลาย (ชั้น 3 ทั้งชั้นถูกทำลายทั้งหมด) มีบุคลากรเสียชีวิต 3 คน และบาดเจ็บอีก 5 คน (1 คนเป็นสมาชิกของหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่-3) เนื่องจากไม่สามารถทำการเก็บกู้ได้จึงให้กำจัด SCP-155-JP-2 ทิ้งทั้งหมด SCP-155-JP-1 นั้นไม่ได้รับบาดจ็บเนื่องจากถูกพาตัวไปไว้ในห้องนิรภัยใต้ดินหลังจากที่ห้องกักกันได้รับความเสียหาย หลังจากที่ได้ทำการลบความทรงจำที่เห็น SCP-155-JP-2 ถูกกำจัดแล้วสภาพความทุกข์ใจก็หายไป จากนั้นเหตุการณ์ก็ยุติลง
star4.png

ภาพซึ่ง SCP-155-1 วาดหลังจากเหตุการณ์ 155-JP-5 ก่อนจะถูกลบความทรงจำ

ภาคผนวก-1: คำร้องขอเคลื่อนย้ายหลังเหตุการณ์155-JP-3 ความเร็วในตอนที่ SCP-155-JP-2ตกลงมานั้นใกล้เคียงกับความเร็วเสียง ถ้ามีตัวอย่างขนาดใหญ่ตกลงมาพร้อมกันหลายตัวแล้วก็ยิ่งนับว่าอันตรายขึ้นมาก คราวนี้แค่สิบกว่าตัว ถ้าหากว่ามีสักร้อยล่ะก็การกักกันรั่วไหลไม่ใช่แค่ SCP-155-JP แน่ นอกจากความเสียหายทางกายภาพแล้วยังมีรายงานการพบเห็น "ดาวตกสีเขียว" จากละแวกนี้บ่อยครั้งด้วย ขอให้ทำการกักกันโดดเดี่ยวโดยเร็วที่สุด ──ดร.████

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License