SCP-155
scp155-1_th.jpg

บอร์ดประมวลผลที่ไม่ผิดปกติที่เอาออกมาจาก SCP-155

วัตถุ# SCP-155

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-155 นั้นอยู่ในห้องที่มัการรักษาระดับของความร้อนและการการฉายรังสีอยู่ตลอดเวลาภายในไซต์-██ การรวบรวมเอกสารการกู้คืนและวิศวกรรมแบบย้อนกลับสำหรับ SCP-155 นั้นบุคลากรทุกคนจะต้องรักษาระยะห่างที่พอเหมาะในพื้นที่ปลอดภัยบนไซต์-██ ในส่วนการดำเนินการใดๆกับ SCP-155 นั้นจะต้องได้รับการอนุญาตจากบุคลากรอาวุโสระดับ 3 อย่างน้อยสอง (2) คนเท่านั้น โปรดดูเอกสาร 155 EXEC-1 สำหรับการฉายแสงและขั้นตอนความปลอดภัยสำหรับการทำงานกับ SCP-155

จากเหตุการณ์ 155-08 นั้นการทดสอบกับ SCP-155 ได้ถูกระงับเพื่อทำการชำระล้างการปนเปื้อนที่ตกค้างอยู่ในห้อง SCP-155 ก่อนหน้านั้นและย้ายไปห้องกักกันใหม่ การดำเนินงานใดๆกับ SCP-155 ในขณะนี้ต้องระวังเป็นสามเท่าเพื่อป้องกันไม่ไห้มีการใช้ข้อบังคับที่อาจทำให้เสียชีวิต

รายละเอียด: SCP-155 เป็นโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนที่ประกอบด้วยซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ CS6400 ที่ถูกดัดแปลงไปมากที่ต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็คตริกโดยเฉพาะและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ถูกทำให้เป็นวิศวกรรมย้อนกลับอย่างเต็มรูปแบบอีก SCP-155 นั้นได้รับการเก็บกู้มาจากชั้นใต้ดินของห้องปฏิบัติการวิจัยหลักในบริษัทพรอมเมธีอุสแล็บโดยทีม MTF Mu-4 ("แก้ไขจุดบกพร่อง") ก่อนที่สถานที่นั้นจะถูกทำลายและเข้าแทรกแทรงโดยสถาบันในเวลาต่อมา

เมื่อใดก็ตามที่มีการโหลดโปรแกรมหรือส่วนเพิ่มอื่นๆเข้ามาใน SCP-155 และกดทำงาน SCP-155 จะสร้างสนามพลังทรงกลมที่มีความบิดเบือนขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งที่มีรัศมีประมาณ 5 เมตร ภายใต้สถานการณ์นี้เวลาจะผ่านไปอย่างรวจเร็ว ส่งผลให้เกิดไฮเพอร์โบลิกเพื่อให้การประมวลผลของ SCP-155 มีประสิทธิ์ภาพขึ้น จากนั้น SCP-155 ก็จะเริ่มทำงานช้าลงตามวันเวลาแต่การทำงานของมันยังคงมีประสิทธิ์ภาพอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดหลังประมาณ 8 นาที 14 วินาทีของการทำงาน จากชิ้นส่วนของเอกสารที่กู้คืนได้จากบริษัทพรอมเมธีอุสแล็บนั้น ดูเหมือนว่า SCP-155 จะถูกใช้งานในการคำนวนอย่างหนักหลายเดือนหรือหลายปีของคอมพิวเตอร์ทั่วๆไป

ถึงแม้ว่าการทำงานของ SCP-155 นั้นจะแพร่รังสีและความร้อนที่มีอันตรายอย่างยิ่งยวดออกมาพร้อมกับมีการสะสมของสิ่งเหล่านี้อยู่ขณะทำงานแล้วยังปล่อยพลังงานที่เรียกว่า "ขอบฟ้าเหตุการณ์" ออกมาตอนที่การทำงานใกล้จะจบ การทำงานของโปรแกรมที่ใช้เวลาเกินว่าหก (6) นาทีนั้นจะมีการแพร่รังสีออกมาจำนวนมาก และห้องของ SCP-155 จะต้องถูกล้างสิ่งปนเปื้อนให้หมดก่อนที่นักวิจัยจะกลับเข้าไปในห้องอีกครั้ง

ภาคผนวก 155-01: เหตุการณ์ 155-08

█ / ██ / ██ ดร.███████ ได้ใส่โปรแกรมที่มีความบกพร่องเข้าไปใน SCP-155 และเริ่มการทำงานทันทีโดยไม่ลังเล (ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด) หลังจากนั้นนักวิจัยและช่างเทคนิคก็ตระหนักได้ถึงข้อผิดพลาดและปิด SCP-155 ที่ได้เริ่มไปโดยอย่างฉุกเฉิน ณ จุดนี้การกระจายตัวของรังสีและความร้อนของ SCP-155 ได้ละลายห้องและแพร่ออกไป ส่งผลให้มีคนตายสิบเอ็ด (11) คน และได้ไปทำลายบริเวณปีก C ของไซต์-██ มีเพียง SCP-155 เท่านั้นที่เสียหายเพียงเล็กน้อยจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ การทดสอบได้ถูกระงับชั่วคราวเพ่อความปลอดภัยและอยู่ภายใต้การตรวจสอบ และจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมแซมโดยเร็ว

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License