SCP-1541

หมายเลข #: SCP-1541

ระดับวัตถุ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: เนื่องจากที่ตั้งและลักษณะของSCP-1541-1 มาตรการกักกันในขณะนี้จึงเป็นการเบี่ยงเบนพลเรือนที่ศึกษาเทหวัตถุG34.3ไปยังตำแหน่งที่ในขณะนั้นSCP-1541-1ไม่อยู่ ทั้งนี้ได้มีการพยายามปกปิดข้อมูลที่กลุ่มเมฆเอทานอลหดตัวลงเรื่อยๆด้วย อนุญาตให้นักวิจัยที่ได้รับมอบหมายงานSCP-1541ตอบสนองกับSCP-1541-1ผ่านSCP-1541-2ได้ นักวิจัยทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายSCP-1541ซึ่งได้สนทนากับSCP-1541-1นั้นควรจะรายงานเรื่องที่ระบุถึงความปราถนาใดๆที่จะกลับมายังโลกของSCP-1541-1และโน้มน้าวให้เลิกเสียเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการเปิดเผยต่อสาธารณชน ในขณะนี้ได้ทำการจับตาดูผู้ให้บริการข้อความด่วนทั้งหมดในพื้นที่ติดต่อแรกเริ่มเพื่อตรวจหาการที่SCP-1541-1จะพยายามติดต่อทายาทคนอื่นๆของผู้ที่เคยนับถือมัน

ทั้งนี้ SCP-1541-2นั้นควรจะอยู่ในภาพที่มีไฟและพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อให้ขัดขวางและจับตาดูการสื่อสารจากSCP-1541-1ได้ และทำการสื่อสารระหว่างSCP-1541-1กับทีมนักวิจัยที่ดูแลโครงการในปัจจุบัน ข้อความทั้งหมดนั้นให้บันทึกไว้ในแผนกบันทึกข้อมูล

ลักษณะ: SCP-1541-1เป็นตัวตนซึ่งขณะนี้อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับกลุ่มเมฆเอทานอลG34.3ในกลุ่มดาวนกอินทรี มันอ้างว่ามันนั้นเป็นตัวตนแบบกายภาพของเทพเจ้า[-ข้อมูลปกปิด-]และมันได้พยายามติดต่อกับทายาทของผู้ที่เคยนับถือมันในช่วงเวลาที่มันประมาณว่าเป็น 100 ปีก่อน ในขณะนี้SCP-1541-1มีแนวโน้มของผู้ติดสุราเรื้อรังและอาการผิดปกติซึมเศร้า

SCP-1541-2เป็นโทรศัพท์พกพายี่ห้อ[ข้อมูลปกปิด]ซึ่งได้ย้ายหมายเลขมาไว้ในเครือข่ายการสื่อสารของสถาบันหลังจากที่ได้ค้นพบและทำการกักกัน ปูมข้อความทั้งหมดที่SCP-1541-1ได้ส่งมาโดยไม่ทราบวิธีการ(เพราะSCP-1541-1ปฏิเสธถึงการครอบครองอุปกรณ์สื่อสารใดๆ)นั้นได้บันทึกไว้ในแผนกบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจสอบและวิจัย

สถาบันทราบเรื่องของSCP-1541และSCP-1541-2จากการติดต่อกับอแมนดา ███████ ในเมือง█████████ มลรัฐมิชิแกน SCP-1541-1และSCP-1541-2นั้นถูกค้นพบระหว่างการสัมภาษณ์กับพนักงานของสถาบันซึ่งใช้ฐานะของตัวแทนผู้ช่วยเหลือฝ่ายเทคนิคของบริษัทโทรศัพท์[ข้อมูลปกปิด]หลังจากที่ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลของสถาบันทราบถึงสถานการ เธอบอกว่าเธอได้รับข้อความที่น่ารังเกียจจากใครบางคนที่รู้จักยายของเธฮ เอลิซาเบธ ███████ ซึ่งได้เสียชีวิตไปเกือบยี่สิบปีแล้วในตอนที่มีการสื่อสารแรกเริ่ม และได้พูดถึงพิธีกรรมต่างๆซึ่งมันเรียกร้องให้กระทำ การตรวจสอบบันทึกโทรศัพท์นั้นสอดคล้องกับคำให้การของเธอ และได้หมายเลขยี่สิบเจ็ดตัวอักษรซึ่งไม่ตรงกับระบบใดๆที่เป็นที่รู้จัก ความทรงจำของพยานเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ถูกปิดบังไว้แล้วและในขณะนี้สถาบันก็ได้จับตาดูเธอในกรณีที่จะมีการพยายามสื่อสารจากSCP-1541-1เพิ่มเติมอีก ทายาทที่รู้ทั้งหมดของลัทธิเดิมซึ่งเคยนับถือSCP-1541-1นั้นก็ถูกMTF-Tau-17ตามตัวอยู่ด้วยเหตุผลเดียวกัน

ตัวอย่างของข้อความที่พยานเบื้องต้นส่งไปมากับSCP-1541-1นั้นให้ดูในเอกสารSCP-1541-T1 พึงระลึกไว้ว่าข้อความทั้งหมดนั้นเดิมถูกส่งในรูปแบบของบริการข้อความสั้น(SMS) และได้บันทึกไว้ให้แม่นยำที่สุดเท่าที่กระทำได้ในรูปแบบของการสัมภาษณ์ทั่วไปเพื่อประโยชน์ในการบันทึก

เอกสารSCP-1541-T1:

คำนำ: ต่อไปนี้เป็นปูมข้อความที่บันทึกไว้ในSCP-1541-2 ระหว่างSCP-1541-1กับอแมนดา ███████ ประมาณสามวันก่อนที่สถาบันจะพบSCP-1541

<เริ่มบันทึก>

SCP-1541-1: หวาาาดเด โคนสวย

อแมนดา ███████: ฮาย ใครน่ะ?

SCP-1541-1: นี่คือทั่นเทพ[-ข้อมูลปกปิด-]ผู้ยิ่งหย่าย

SCP-1541-1 เจ้าจะถวายกายแด่ข้าหรือไม่?

อแมนดา ███████: โอพระเจ้า แกบส์ให้เบอร์ฉันกับคุณเหรอ?

SCP-1541-1: ม่ายรู้นะว่าอ้าย'แกบส์'นี่มันเป็นคราย ข้าหาคลื่นไฟฟ้าที่ถูกต้องไปทั่วจักรวาลเพื่อพูดกับเจ้า

อแมนดา ███████: ฉันว่าคุณได้เบอร์ผิดมาแล้วล่ะ ช่วยหยุดส่งข้อความมาที

SCP-1541-1: เป็นไปม่ายด้าย เจ้าไม่ใช่อาแมนดา ███████ ลูกคนเล็กของตระกูล███████เรอะ????

อแมนดา ███████: หยุด ส่ง ข้อความ มา

SCP-1541-1: เป็นเจ้าเองงงง! โอ วันเด

อแมนดา ███████ : …แกจะไม่เลิกใช่ไหม?

อแมนดา ███████ : นี่นะ ไอ้กร๊วก วันนี้มีเรื่องเยอะพอแล้ว ฉันไม่อยากเจอแบบนี้

SCP-1541-1: อาา… เหมือนเอลิซาเบทเลย ใจร้อนแล้วก็ปากเสีย

SCP-1541-1: ทำมายตะกูลเจ้าม่ายด้ายทำพิทีเลือดกับวายมาเป็นสิบๆปีแล้ว?

SCP-1541-1: ข้าต้องการการบูชา! ปายหมอบที่หน้าเปลวไฟแห่ง[ข้อมูลปกปิด] แล้วเปลือยร่างของเจ้าให้แก่ท้องฟ้ายามราตรี เพื่อให้ข้าอาจจะด้ายพอใจ!

อแมนดา ███████: ฉันกำลังเรียกตำรวจ

SCP-1541-1: อ้ายตำรวตที่ว่านี่มันอาราย?

SCP-1541-1: ฮัลโหล?

SCP-1541-1: ตำรวจนี่มันอารายวะ?

SCP-1541-1: อู แบบนี้ทู้กทีเลย พวกเจ้าไม่สนใจข้า ข้าอ่อนแอลงทู้กวัน

SCP-1541-1: ขอโทด เพิ่งเห็นว่าติดcaps lOck โทดที1

SCP-1541-1: ฮัลโหลลลล?

SCP-1541-1: แอมนดา?

SCP-1541-1: อแมนดา???

หมายเหตุนักวิจัย: SCP-1541-1ส่งข้อความแบบนี้มาเรื่อยๆห้าสิบเจ็ดครั้งในเวลาสี่สิบห้านาทีต่อมา โดยมีชื่อผู้หญิงและเครื่องหมายวรรคตอนซ้ำๆกันมาขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ง(ตั้งแต่ข้อความที่ยี่สิบแปด)เป็นสิ่งที่แผนกภาษาระบุว่าเป็นถ้อยคำหยาบคายและข่มขู่ของภาษาบาบิโลน และในที่สุด ตั้งแต่ข้อความที่สี่สิบสาม ก็ได้ขอร้องให้กระทำพิธีที่กล่าวไปก่อนหน้านี้อีก

SCP-1541-1: ก้อด้าย อีแรด ข้าว่าเจ้าบูชาอ้ายเวรยาเวห์นั่นใช่ไหมล่ะ

อแมนดา ███████: จีซัสไครสท์ หยุดได้แล้วว้อย

SCP-1541-1: ข้าว่าแล้วเชี่ย! อีทอระยด!!!1

อแมนดา ███████: แกมีปัญหาอะไรนักหนาวะฮะ? เลิกยุ่งกับชั้นซักที!

SCP-1541-1: เจ้าก็เหมือนทู้กโคนนั่นแหละ ข้าพนันเลยว่าไอ้[-ข้อมูลปกปิด-]มันไม่ต้องทนแบบนี้หรอก มันก็แค่ส่งไอ้กบเวรของมันมายัดห่าเจ้า!

SCP-1541-1: รู้ไรป่ะ? เก็บอ้ายหอกยาเวห์นั้นไว้ก้อด้ายนะ ข้าไปหาคนบูชาใหม่ก้อด้าย ข้าม่ายต้องการเจ้า ไปล่ะ อีหมา :P

หมายเหตุนักวิจัย: เวลาผ่านไปประมาณสามชั่วโมงก่อนที่SCP-1541-1จะพยายามติดต่อกับอแมนดา ███████อีก

SCP-1541-1: นี่ ข้าขอโทดที่เรียกเจ้าว่าหมานะ ข้าเมามาสักพักแล้ว เหงามากด้วย…ช่วยพูดกับข้าที?

SCP-1541-1: ข้าไม่มีครายนอกจากเจ้าแล้ว

อแมนดา ███████: หยุดส่งข้อความห่านี่มาซักที!

อแมนดา ███████: ฉันบอกแกไปอย่างน้อยสามครั้งแล้ว ตอนนี้ฉันไม่อยากเจอเรื่องเวรนี่

SCP-1541-1: เออ เจ้าก็ห่ากินเหมือนกันล่ะวะ

อแมนดา ███████: ไปลงนรกซะเถอะ ไอ้เวร

SCP-1541-1: ก็อาจจะนะ

SCP-1541-1: ให้ข้าดื่มนี่หมดก่อนเถอะ

<จบการบันทึก>

ข้อความปิดท้าย: ไม่มีข้อความระหว่างSCP-1541-1กับพยานเบื้องต้นจากนั้นอีก และSCP-1541-1ก็ไม่ได้พยายามติดต่อกับเธออีกเป็นเวลาสี่วันซึ่งSCP-1541-2มาอยู่ในการครอบครองของสถาบัน SCP-1541-1บ่งบอกถึงความกระวนกระวายที่ไม่อาจติดต่อกับผู้บูชาเดิมของมันได้ และได้พยายามชักจูงให้นักวิจัยสามคนซึ่งประจำกับSCP-1541กระทำพิธีบูชาทันที คำร้องทั้งหมดที่ขอประกอบพิธีนี้ให้เสร็จสิ้นนั้นได้ถูกปฏิเสธ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License