SCP-1535
1535.png

SCP-1535-1 ที่อยู่ระหว่างการสัมภาษณ์.

วัตถุ #: SCP-1535

ระดับ : Safe

มาตรการจัดเก็บพิเศษ: SCP-1535 จะต้องถูกเก็บไว้ในล็อกเกอร์นิรภัยที่ไซต์-18 และจะต้องใช้ความระมัดระวังทุกครั้งเมื่อทำการทดลองอันเนื่องมาจากวัตถุนั้นสามารถแตกได้ ส่วนฝาของขวดนั้นจะต้องเก็บแยกไว้อีกล็อกเกอร์หนึ่งโดยที่จะนำมารวมกับวัตถุก็ต่อเมื่อทำการทดลองเท่านั้น

รายละเอียด: SCP-1535 คือขวดโหลถนอมอาการที่ถูกผลิตโดยบริษัท Ball Company ในปี 1946 SCP-1535 นั้นมีโครงสร้างและคุณสมบัติเหมือนโหลแก้วทั่วไป

ความผิดปกติของ SCP-1535 จะเกิดขึ้นต่อเมื่อสัตว์ที่มิใช่ตระกูล ซาเปียน (Sapient) เช่นแมลงหรือสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปอยู่ในขวดโหลแล้วฝาขวดถูกปิด

เมื่อสัตว์ดังกล่าวเข้าไปอยู่ในขวดโหลแล้ว สัตว์ตัวนั้นจะมีความรู้สึกนึกคิด,และสามารถสื่อสารโดยรหัสมอร์สในภาษาสเปนได้ โดยความรู้สึกนั้นจะมีความคุ้นเคยกับศาสนาคริสต์เป็นอย่างดี โดยสัตว์ที่เข้าไปในขวดโหลแล้วแสดงความผิดปกติจะเรียกว่า SCP-1535-1

หาก SCP-1535-1 อยู่ในขวดโหลแล้ว ฝาปิดนั้นไม่สามารถเปิดได้เว้นเสียแต่จะทำลายขวด ฝาปิดนั้นส่ามารถเปิดได้โดยง่ายถ้าหาก SCP-1535-1 ตายในขวด ซึ่ง SCP-1535 นั้นจะเสียชีวิตเมื่อผ่านไป 1-2 ชั่วโมง หลังจากปิดฝาขวดโหล ซึ่งคาดว่าขาดออกซิเจน

บันทึกสัมภาษณ์ 1535-1: การสัมภาษณ์นี้ใช้หิ่งห้องในการทดลองเพื่อความสะดวกต่อการสื่อสาร เมื่อใช้สัตว์ชนิดอื่นนั้นได้ผลลัพท์ที่เหมือนกัน

SCP-1535-1 นั้นสื่อสารโดยกระพริบเป็นรหัสมอร์ส

SCP-1535-1: คุณพ่อ? นั้นใช่ท่านริเปล่า?

นักวิจัยบรีน: ใช่

SCP-1535-1: กระผมมาตามที่ท่านบัญชาแล้ว ท่านคงเข้าใจว่าผมนั้นรู้สึกดีใจแค่ไหนที่ผมได้พบท่าน

นักวิจัยบรีน: บอกชื่อของเจ้ามา

SCP-1535-1: ข้ามีนามว่า คามิโล ดิ การิเบย์ นามของข้าตั้งตามบิดาของข้าและพ่อของข้ายังเป็นผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้าอีกด้วย

นักวิจัยบรีน: เจ้ามาที่นี่ได้อย่างไร?

SCP-1535-1: ข้าเดินตามแสงสว่างที่ข้ามองเห็นในความมืดที่ข้าเคยอยู่

นักวิจัยบรีน: เจ้าช่วยอธิบายให้ละเอียดกว่านี้ได้มั้ย? มันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าที่เจ้าจะอยู่ในความมืด?

SCP-1535-1: ข้า….. ก็อย่างที่ท่านรู้ ข้าตายด้วยโรคร้ายแห่งบาป ได้โปรด ให้อภัยข้าด้วย

นักวิจัยบรีน: เจ้าได้รับการให้อภัยแล้ว

SCP-1535-1: ท่าน ข้าสงสัยมาโดยตลอด ทำไมข้าถึงมาอยู่ตรงนี้? ข้าได้ถูกรับเลือกให้ขึ้นสววค์ใช่มั้ย? ข้ามีแรงศรัทธาว่าจะเป็นเยี่ยงนั้น

นักวิจัยบรีน: ตอนนี้เจ้ารู้มั้ยว่าเจ้าเป็นอะไรอยู่?

SCP-1535-1: มัน…ประหลาด แต่ข้าไม่ตั้งข้อสงสัยในตัวของท่านหรอก

นักวิจัยบรีน: ขอบคุณเจ้ามาก (นักวิจัยบรีนพูดผ่านเครื่องอินเตอร์คอม) การสัมภาษณ์จบลงแล้ว นำ SCP-1535 ออกได้

SCP-1535-1 เปล่งแสงออกมามากกว่าเดิมจากในตัว

นักวิจัยบรีน: เดี๋ยวนะ มันมีอะไรอีกแน่

SCP-1535-1: ข้ามีแรงศรัทธา ! ข้าได้กำจัดกิเลสเหล่านั้นออกไปแล้วเพื่อท่าน ได้โปรด ให้ข้าขึ้นสวรรค์เถอะ ได้โปรด!

นักวิจัยบรีน:…..

SCP-1535-1 บินรอบ SCP-1535 อย่างเร็วก่อนที่จะกระแทกกับขวดแก้วและร่วงลงสู้ก้นขวด

SCP-1535-1: ที่นี่… นรกใช่มั้ย?

นักวิจัยบรีน: ก็ไม่เชิง…

โน้ตเพิ่มเติมจากนักวิจัย : ปัจจุบัน SCP-1535-1 ได้ระบุว่าตัวเองในเสียชีวิตลงในประเทศสเปนและได้อาศัยอยู่ในระหว่างปี 1500 ถึง 1600

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License