SCP-153
scp-153.jpg

ตัวอย่างของ SCP-153 ที่กำลังพรางตัว

วัตถุ #: SCP-153

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ตัวอย่างของ SCP-153 นั้นจะต้องถูกนำไปไว้ในที่กักกันชนิดทนทานต่อกรดเป็นพิเศษขนาด 10 เมตร x 10 เมตร x 5 เมตร โดยภายในจะต้องมีระบบท่อและสสารของสิ่งมีชีวิต ในทุกๆสี่ชั่วโมง สารชีวภาพภายในที่กักกันจะต้องถูกตรวจสอบและตรวจหาร่องรอยการสึกกร่อนของที่กักกัน ห้ามนำส่วนกักกันเชื่อมต่อกับระบบประปาภายนอกโดยเด็ดขาด

ตัวอย่างของ SCP-153 ส่วนหนึ่งนั้นยังไม่ถูกกักกัน ฉะนั้นหากพบว่ามีรายงานการหายตัวไประหว่างการใช้ห้องน้ำที่ใดๆก็ตามนั้นจะต้องส่งทีมตรวจสอบลงพื้นที่ทันที ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ลงสำรวจนั้นจะต้องมีอุปกรณ์สแกนชนิดอินฟาเรดเพื่อตรวจหาวัตถุในขณะที่วัตถุกำลังพรางตัวอยู่ และให้นำวัตถุกลับมายังแอเรีย-12 ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

รายละเอียด: SCP-153 คือตัวชนิดของสัตว์สายพันธุ์หนึ่งในวงศ์ นีมาโทดา (หรือพยาธิตัวกลม) ซึ่งมีขนาดความยาว ██ เมตร และมีความกว้าง ██ เซนติเมตร และมีพฤติกรรมอาศัยในท่อน้ำและท่อระบายน้ำตามที่พักอาศัยทั่วไปและสามารถดำรงชีวิตด้วยการดูดซึมสสารชีวภาพทั่วไปได้ แต่วัตถุนั้นเลือกที่จะดูดซึมเซลล์ของสัตว์มากกว่า

ตัวอย่างของ SCP-153 นั้นปล่อยสารที่เป็นกรดออกมาและมีองค์ประกอบที่คล้ายกับ [ข้อมูลถูกลบ] จากส่วนปากและหลอดอาหารและสามารถพรางตัวให้มีลักษณะเหมือน “ท่อน้ำ” โดยวัตถุนั้นจะใช้วิธีการล่าเหยื่อด้วยการว่ายสวนเข้าไปทางท่อระบายน้ำบนพื้นหรือในอ่างอาบน้ำ พรางส่วนหลอดอาหารให้เหมือนกับท่อระบายน้ำและใช้กรดละลายฝาครอบท่อน้ำ เมื่อมนุษย์เข้ามาในห้องน้ำหรืออ่างอาบน้ำ วัตถุจะ [ข้อมูลถูกลบ] แล้วกลับไปยังในท่อและไม่ทิ้งร่องรอยของมนุษย์ผู้นั้น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มักจะใช้เวลาประมาณ ████ วินาที

ภาคผนวกที่ 153-01: ตัวอย่างของ SCP-153 นั้นควรให้ถูกนำไปไว้แยกกัน นอกจากการผสมพันธุ์ในบรรยากาศที่ควบคุมเท่านั้น –ดร. โควาแลนสกายา

ภาคผนวกที่ 153-02: จากเหตุการณ์ในเมือง ████████ นั้นระบุว่าตัวอย่างของ SCP-153 นั้นได้เริ่มพัฒนาการล่าโดยผ่านทางอ่างล้างหน้าและโถส้วมและ [ข้อมูลปกปิด] ปัจจุบันนักวิจัยกำลังศึกษาว่าสัตว์ในชนิดเดียวกับวัตถุนั้นมีการพัฒนารูปแบบการล่าได้อย่างไร

ภาคผนวกที่ 153-03: ดร. โควาแลนสกายา ได้รับการอนุมัติในโปรเจคการขยายพันธุ์ SCP-153 ด้วยระบบพันธุวิศวกรรม ซึ่งโปรเจคนั้นมีจุดประสงค์เพื่อ [ข้อมูลถูกลบ] และเพื่อใช้ในการกำจัดของเสียชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License