SCP-1526

วัตถุ #: SCP-1526

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ตัวอย่างของ SCP-1526-1 นั้นจะต้องถูกเฝ้าดูและต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบันในพื้นที่ปัจจุบันของตัวอย่างเท่านั้น ความพยายามใดๆของตัวอย่างที่จะกลับไปยังสถานที่ของตนนั้นถูกปฏิเสธ ครอบครัวหรือคนรู้จักจะได้รับการลบความทรงจำระดับ C และฝังความทรงจำปลอมว่าตนเองนั้นได้ย้ายบ้านออกจากที่อยู่เก่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันที่แฝงตัวเป็นทูตในจุด “ฮอตสป็อต” จะได้รับการแจ้งถึงทุกปรากฏการณ์ของ SCP-1526 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตัวเองทั้งหมดและจะต้องมีความพร้อมในการวางลำดับความสำคัญของการอพยพของพวกเขาหากที่อาศัยอยู่นั้นถูกคุกคาม

รายละเอียด: SCP-1526 นั้นคือปรากฏการ์ที่มักจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ที่อยู่กันเป็นคู่หรืออยู่กันหลายๆคนและอยู่ในประเทศที่มีประชาชน > 2 ล้านคน

ตัวอย่างปรากฎในลักษณะของมนุษย์เพศชาย เรียกว่า SCP-1526-A พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ระบุว่ามันปรากฎตัวในลักษณะที่ไม่แน่นอน สวมสูทที่ดูราคาแพงและที่ปกคอเสื้อติดเข็มกลัดที่เป็นรูปของธงของหลายๆประเทศ โดย SCP-1526-A จะเสนอเงินหรือสิ่งของมีค่าอื่นๆเพื่อแลกกับเป็นเป็นหนึ่งในสัญชาติที่ถูกเสนอของพวกมัน พลเมืองที่มีการซื้อขายไม่มีการระบุไว้แต่ถ้าไม่เห็นด้วยกับการซื้อขายนี้ SCP-1526 จะจากไป

เมื่อตกลงยอมรับเงื่อนไขด้วยวาจากับ SCP-1526-A แล้วผู้นั้นจะถูกเทเลพอร์ตไปยังสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศที่สัญชาติของผู้รับข้อเสนอมีทันที ซึ่งมักจะเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุด เมื่อถูกเทเลพอร์ตแล้ว ผู้นั้นจะไม่สามารถกลับไปยังประเทศเดิมของตนได้อีกต่อไป เมื่อพยายามผ่านเข้าไปในเขตแดนของประเทศไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เช่น การนั่งเรือ,การผ่านด่านกงศุลระหว่างชายแดน หรือการนั่งเครื่องบินนั้น พบว่าไม่สามารถผ่านเส้นเขตแดนระหว่างประเทศได้ ราวกับว่ามีอุปสรรค์ที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ หากยานพาหนะทำการขนส่งผู้รับข้อเสนอพยายามผ่านเส้นเขตแดน ตัวยานพาหนะและเสื่อผ้าของผู้รับข้อเสนอนั้นจะสามารถผ่านไปได้ แต่ทว่าตัวของผู้รับข้อเสนอนั้นจะไม่สามารถผ่านไปได้ ปัจจุบันยังไม่พบผู้รับข้อเสนอคนใดที่เอาชนะสิ่งเหล่านั้นเพื่อกลับมายังประเทศของตน

ในขณะเดียวกันกับที่ผู้รับข้อเสนอถูกเทเลพอร์ตไป จะมีสิ่งที่คล้ายมนุษย์ (เรียกว่า SCP-1526-1) ปรากฎตัวขึ้นแห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศเดิมของผู้รับข้อเสนอ ตัวอย่างของ SCP-1526-1 นั้นมีหลายรูปแบบและบางตัวอย่างมีอวัยวะภายในที่ผิดปกติจากคนทั่วไปอย่างสิ้นเชิงราวกับ จากทั้งหมด 31 ตัวอย่างของ SCP-1526-1 นั้นจะมีอวัยวะภายในไม่เหมือนกัน อย่างเช่น

  • ร่างกายของ SCP-1526-1 ถูกปกคลุมไปด้วยเส้นใยของพรม และระบุตัวเองว่าชื่อ “ ฮวน “ และมีเอกสารระบุสัญชาติอย่างถูกต้องของประเทศสเปน
  • ร่างกาย SCP-1526-1 ที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับ “ตัวทาก” จำนวน 6,319 ตัวโดยมีส่วนประกอบที่ไม่รู้จัก และตัวอย่างได้เป็น 1 ใน 6,319 คนที่ทางการประเทศออสเตรียได้ออกหนังสือทำงานนอกประเทศชั่วคราวให้ ซึ่งเอกสารที่พกติดตัวนั้นถูกกฎหมาย
  • SCP-1526-1 ที่มีอวัยวะภายในเป็นเครื่องจักร , ตัวอย่างไม่มีเอกสารระบุตัวตน ซึ่งผู้ที่ถูกเปลี่ยสัญชาตินั้นได้พบกับ SCP-1526-A และจ่ายเงินจำนวน 175 โครนอร์ของประเทศนอร์เวย์เท่านั้น
  • SCP-1526-1 ที่เป็นหุ่นพลาสติกที่มีเอกสารระบุตัวตนของประเทศอินโดนิเซียติดอยู่ระหว่างแก้มก้น ซึ่งคาดว่ามีความเกี่ยวข้องกับ SCP-1526 อันเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนสภาพของวัตถุต่างๆในระยะ 200 เมตร จากผลกระทบของSCP-1526

ทุกตัวอย่างของ SCP-1526 นั้นจะมีเอกสารนี้ติดตัวทุกตัวเสมอ

ใบเสร็จรับเงิน

สิ่งที่ถูกขาย : สภาพความเป็นพลเมืองจำนวนหนึ่ง (1) ที่ถูกต้องตามเงื่อนไขจากการให้ข้อเสนอในครั้งก่อนจากผู้ขายคนเดียวกัน เอกสารอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ใน เอกสารสัญญาที่ 16-6 การให้บริการนั้นได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างได้ให้มาทั้งหมด

ผู้ขาย : บริษัท The Renmar Citizenship League and Reseller จำกัด

ผู้รับ : อดีตพลเมือง (1) ของ The Plane Where Eyes Cannot Follow, Open, Screaming Mouths

รายการนี้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ ไม่มีการเรียกคืน

บริษัทนั้นไม่รับผิดชอบในความเป็นอยู่หรือระดับสติปัญญาที่พึงได้รับของผู้รับของจากการขายครั้งนี้.
ผู้ซื้อนั้นต้องพึงทราบว่าอาจจะมีการเปลี่ยนวัฒนธรรม,สภาพแวดล้อม,ภาษา,การสืบพันธุ์,การรับประทานและการเปลี่ยนสภาพของร่างกายผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะต้องทำการศึกษาข้อมูลเหล่านี้ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการจากทางบริษัท และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้นใดๆแก่ผู้ซื้อ

SCP-1526 นั้นถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อผู้ถูกเปลี่ยนสัญชาติพยายามที่จะเข้าประเทศเดิมของตน ในระหว่างการบินนั้น เธอได้ถูกแรงดันอัดเข้ากับที่นั่งและทะลุผ่านส่วนด้านท้ายของเครื่องบิน เป็นเหตุให้เสียชีวิต และทำให้เครื่องบินขัดข้องและตกลง ในเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิตจำนวน 20 คน และอีก 100 คนได้รับบาดเจ็บ เมื่อสถาบันเข้าสืบสวนจึงได้พบกับความผิดปกติของ SCP-1526 และหลังจากนั้นไม่นาน ตัวอย่างของ SCP-1526-1 ได้ถูกเก็บกู้ทันที

ณ วันที่ 9/18/1979 SCP-1526 ได้ถูกเปลี่ยนระดับเป็น Euclid

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License