SCP-1520
1520.jpg

SCP-1520 ที่สวมเสื้อคลุมในขณะที่ถูกค้นพบครั้งแรก

วัตถุ: SCP-1520

ระดับ:Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1520 นั้นจะถูกกักกันในท่านั่งในมุมห้องและจัดไว้ในห้องกักกันสำหรับวัตถุสิ่งที่คล้ายมนุษย์ระดับ Safe โดยไม่ต้องการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์,สาธารณูปโภคและอุปกร์อำนวยความสะดวกใดๆ ในห้องนั้นไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่างใดๆ ทั้งข้างในและข้างนอกยกเว้นเสียแต่บุคลากรหรือนักวิจัยของสถาบันเข้าพบ SCP-1520 โดยตรงโดยที่บุคลากรทุกคนจะต้องสวมแว่นสำหรับมองในที่แสงสว่างต่ำ และแสงที่ใ้ช้ในห้องจากอุปกรณ์ในขณะนั้นจะต้องถูกปรับให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดที่สามารถทำให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ ห้องกักกันนั้นจะต้องสามารถกันเสียง
เพื่อป้องกันสิ่งกระตุ้นจากภายนอก เครื่องปรับอากาศภายในห้องจะต้องสามารถกรองอากาศได้และจะต้องไม่มีเสียงพร้อมเพื่อมิให้ภายในห้องมีกลิ่นใดๆและเครื่องปรับอากาศนั้นจะต้องรักษาระดับอุณหภูมิที่ 18 องศาเซลเซียสเท่านั้น

SCP-1520 จะได้รับอาหารเป็นแท่งสารอาหารไม่มีรสชาติใดๆ และน้ำจำนวน 30 มิลลิลิตรต่อวัน หากนักวิจัยต้องการทำการใดๆกับ SCP-1520 เช่นการตรวจสอบสภาพร่างกายหรือการสัมภาษณ์ใดๆ จะต้องทำให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ การสัมผัสโดยตรงใดๆกับ SCP-1520 สามารถทำได้แต่เจ้าหน้าที่จะต้องสวมถุงมือขนาดยาวถึงข้อศอกเท่านั้นเพื่อหลีกเลื่ยงการสัมผัสกับผิวหนังของ SCP-1520 โดยตรง

SCP-1520 จะได้รับการตรวจทางการแพทย์เดือนละครั้งเพื่อให้ทราบว่า SCP-1520 นั้นต้องการปัจจัยใดๆเพิ่มหรือไม่ หากทำการตรวจสอบใดๆ SCP-1520 นั้นจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนท่านั่งเด็ดขาดยกเว้นเสียแต่จำเป็นและการตรวจสอบใดๆจะต้องทำภายใต้แสงและเสียงที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ในบางครั้งทางสถาบันจะให้แว่นตาทึบแสงแก่ SCP-1520 เมื่อถูกร้องขอหรือตามความจำเป็น

รายละเอียด: SCP-1520 คือมนุษย์เพศชายสัญชาติญี่ปุ่นในสมัยโบราณ คาดว่ามีอายุประมาณ 400 ปีในช่วงเวลาที่สถาบันเข้าครองตัว SCP-1520 นั้นมีสภาพร่างกายที่ขาดน้ำหล่อเลี้ยงร่างกายอย่างมากและมีร่างกายคล้ายกับซากศพของพระสงฆ์ที่เต็มใจเตรียมทำการแปรสภาพร่างกายตัวเองด้วยวิธีการเฉพาะในขณะที่ยังมีชีวิตเป็นเวลาหลายปีเพื่อแปรสภาพตัวเองเป็น “มัมมี่” โดยธรรมชาติหลังจากเสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งกรรมวิธีเหล่านี้เรียกว่า sokushinbutsu (โซคุชินบัสสึ) เนื้อของ SCP-1520 นั้นแห้งอย่างมาก,โปร่งแสงและติดกับกระดูกของ SCP-1520 อีกด้วย จากผล X-Ray และ MRI ทำให้ทราบว่าอวัยวะภายในของ SCP-1520 นั้นแห้งอย่างรุนแรง ยกเว้น สมอง,ตา,หู. SCP-1520 จะหายใจเข้าและออกเพียงครั้งเดียวในเวลาประมาณ 8.3 นาที อัตราการเต้นของหัวใจจะมีเพียง 2-3 ครั้งต่อชั่วโมงเท่านั้น เลือดที่ไหลเวียนภายในตัว SCP-1520 นั้นมีน้อยกว่า 0.5 ลิตรเท่านั้น ส่วนของเหลวอื่นๆนั้นจะมีประมาณน้อยมาก จนถึงไม่พบในร่างกายเลย อุณหภูมิของ SCP-1520 นั้นไม่มากไปมากกว่าอุณหภูมิห้องในขณะนั้น ถึงแม้ว่า SCP-1520 นั้นจะต้องการอาหารเพียงเล็กน้อย แต่ SCP-1520 ไม่มีเหงื่อหรือการขับถ่ายของเสียใดๆเลย

SCP-1520 นั้นมีสติสัมปะชัญญะอย่างครบถ้วน และรับรู้ได้ถึงสิ่งที่อยู่รอบตัว และยังสามารถพูดได้เป็นภาษาญี่ปุ่นท้องถิ่นที่พบได้ในแถบภูมิภาค ████████ ในประเทศญี่ปุ่นช่วงศตวรรศที่ 16 SCP-1520 ยังสามารถใช้มือและนิ้วมือแสดงท่าท่างง่ายๆได้อีกด้วย SCP-1520 นั้นมักเลือกที่จะไม่ตอบสนองหรือไม่สามารถต่อแรงกระตุ้นทางกายภาพได้ เมื่ออยู่เพียงลำพัง SCP-1520 มักจะนั่งอยู่ในท่านั่งสมาธิ ไม่ขยับเขยื้อนใดๆ ยกเว้นหายใจเท่านั้น ในบางครั้ง SCP-1520 อาจจะสวดมนต์อย่างเงียบๆ ซึ่งในขณะที่ไม่ขยับใดๆ บางครั้ง SCP-1520 จะอยู่ในท่าหลับหรือบางครั้งจะทำสมาธิ โดยจะไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกใดๆ ซึ่งปัจจุบันยังคงไม่ทราบว่า SCP-1520 สามารถนอนได้หรือไม่และในขณะที่ไม่ขยับนั้น SCP-1520 นั้นรับรู้ถึงสิ่งที่อยู่รอบกายหรือไม่

SCP-1520 ได้เข้ามาอยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบันในปี 1946 หลังจากที่เจ้าหน้าที่ของกองทัพสหรัฐได้เข้ายึดครองประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พบกับศาลเจ้าสักการะในวัดของศาสนาพุทธในญี่ปุ่นในเมือง ██████████████ ซึ่พระสงฆ์ในวัดได้ระบุว่า SCP-1520 คือ “พระเจ้าที่มีชีวิต” ที่ได้ผ่านกระบวนการโซคุชินบัสสิในปี 1576 แล้วได้ฟื้นคืนชีพกลับมาเป็นพระเจ้าลงมาบนโลกมนุษย์

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License