SCP-1514
FireControlComputerAndAddingMachinePatent-web.png

SCP-1514-1A ในสถานที่ที่วัตถุเคยถูกติดตั้งที่ [ข้อมูลถูกลบ].

วัตถุ #: SCP-1514

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1511-1A นั้นจะถูกกักกันในบังเกอร์นิรภัยที่ ███ ส่วนสถานะปัจจุบันของ SCP-1514-1B นั้นจะต้องถูกตรวจสอบตลอดเวลา และหากพบความผันแปรของค่าความสมดุลในกระแสของวัตถุจะต้องถูกแจ้งให้ทราบโดยทันที

SCP-1514-1A นั้นจะถูกรักษาสภาพวัตถุตามปกติและห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันผู้ใดทำการเปลี่ยนค่าหรือดัดแปลงวัตถุเด็ดขาด ซึ่งหากพบว่ากระทำนอกเหนือจากคำสั่งที่กล่าวไว้นั้นอนุญาตให้กำจัดเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้ทันที ให้จัดเจ้าหน้าที่ระดับ 2 หรือสูงกว่าและมีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมตรวจสอบวัตถุทุกๆ 20 นาทีเพื่อทำให้แน่ใจว่าวัตถุนั้นยังคงทำงานตามปกติ หากเจ้าหน้าที่ผู้ใดที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบวัตถุปฎิบัตินอกเหนือคำสั่ง ให้ปลดทำงานของปลอกคอปล่อยสารแบคทราโรทอกซิน(สารพิษระงับการเต้นของหัวใจ) ที่ติดอยู่กับผู้นั้นทันที ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้ใดเข้าไปยังห้องกักกันของ SCP-1514-1A โดยเด็ดขาดยกเว้นเสียแต่เกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้น

SCP-1514-2 นั้นไม่ถูกกักกันเนื่องจากตำแหน่งปัจจุบันของวัตถุนั้นอยู่ห่างจากสาธารณธชนอย่างมาก เจ้าหน้าที่ของสถาบันที่แฝงตัวตามองค์กรอวกาศระดับนานาชาตินั้นจะมีหน้าที่ตรวจสอบและลบตัวตนของวัตถุออกจากฐานข้อมูลขององค์กรเหล่านั้น

หากพบว่าสัญญานของ SCP-1514-1A นั้นถูกระงับด้วยเหตุผลที่เกิดจากความเสียหายของวัตถุหรือเกิดจากกรณีใดก็ตาม มาตรการที่ 083-โอนาการ์ จะต้องถูกใช้งานทันที หากไม่สามารถทำได้อาจจะส่งผลให้เกิดเหตุการณ์วันสิ้นโลกระดับ XK ได้ทันที

รายละเอียด: SCP-1514 คือระบบประมวลผลที่ใช้สำหรับแทรกแซงการทำงานของจรวดนิวเคลียที่ถูกพัฒนาโดยกองทัพสหรัฐอเมริกาและ ███████████ ในช่วงปี 1983 ซึ่งในระหว่างนั้น ขั้นตอนการพัฒนาและการดำเนินการสร้างวัตถุนั้นถูกปกปิดด้วยการประกาศ “โครงการป้องกันทางยุทธศาสตร์” (SDI) หรือที่ทราบกันโดยทั่วไปในชื่อของ “โครงการสงความอวกาศ” (“Star Wars”) ซึ่งถูกพูดถึงโดยอดีตประธานาธิบดี โรแนล เรแกน และถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ซึ่งในที่นี้วัตถุที่ SCP-1514 หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ระบบ SDI-██ (ไซนน์) นั้นมีจำนวนอุปกรณ์และส่วนประกอบหลายส่วนและทั้งหมดนี้ถูกพัฒนาโดยนักวิจัยและนักพัฒนาของ SDI (โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า “โปรเจคเอ็กซ์คาลิเบอร์-██) และจากการตรวจสอบบันทึกของวัตถุนั้นพบว่าวัตถุนั้นถูกเปิดใช้งานขึ้นในช่วงปี 198█ ถึง 198█ ซึ่งในระหว่างการเปิดใช้งานระบบนั้นเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ในขึ้นต้น หน่วยตอบโต้สิ่งเหนือธรรมชาติ (UIU) ของสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐ (FBI) ได้ทำการสืบสวนและนั่นทำให้สถาบันได้รับความสนใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้

UARS%20satellite.jpg

SCP-1514-2.

SCP-1514-1A คืออุปกรณ์ขนนาด 1.5 เมตรx 0.9 เมตรx 0.6 เมตร โดยวัสดุหลักเป็นเหล็ก ส่วนประกอบหลายส่วนที่อยู่ด้านนอกของวัตถุนั้นจะแสดงถึงความสเถียรภาพของตัวตนที่อยู่ภายในวัตถุ (SCP-1514-1B) โดยที่มีการให้พลังงานภายในที่ไม่ทราบการทำงานที่แน่ชัด และภายในนั้นพบเพียงระบบช่วยชีวีตที่ซับซ้อนโดยใช้ของเหลวสีแดงดำที่ไม่ทราบส่วนผสมที่แน่ชัด อันเนื่องจากความเสี่ยงที่จะทำให้ระบบช่วยชีวิตนั้นเสียหายโดยมิได้ตั้งใจ สถาบันจึงไม่ทำการศึกษาระบบดังกล่าวอย่างแน่ชัดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆที่ติดกับระบบแสดงผลนั้นใช้สำหรับรับข้อมูลและส่งข้อมูลออกจาก SCP-1514-1B โดยตรง

ข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกับ SCP-1514-2 นั้นมีจำกัดและจากข้อมูลที่ได้รับมาจาก UIU,[ข้อมูลปกปิด]และ[ข้อมูลปกปิด] (อ่าน เอกสารที่ SCP-1514-RM4 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) สถาบันสามารถยืนยันได้ว่า SCP-1514-2 คือกลุ่มดาวเทียมจำนวน ██ ดวงที่ปัจจุบันกำลังโคจรอยู่ในวิถีวงโคจรของโลก ซึ่งจากบันทึกนั้น ดาวเทียมเหล่านั้นมีลักษณะคล้ายกับ ดาวเทียมรุ่น [ข้อมูลปกปิด] ที่มีการติดอุปกรณ์ที่คาดว่าเป็นอุปกรณ์ยิงเลเซอร์เอ็กซ์เรย์ (Xaser) จำนวน 12 ชิ้นโดยติดอยู่ ณ บริเวณด้านหน้าของวัตถุ ส่วนแผงโซล่าของวัตถุนั้นถูกระบุว่าไม่ใช่ของจริงและไม่มีการทำงานใดๆที่เหมือนกับแผงโซล่า แต่วัตถุนั้นมีการขับเคลื่อนโดยใช้แหล่งพลังงานที่ไม่ทราบที่มาและคาดว่ามีความผิดปกติในตัว ซึ่งจากการทำงานของระบบ Xaser นั้นสามารถระบุได้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้ใช้ในการทำลายระบบจรวดพิสัยไกลข้ามทวีป (ICBMs) เพื่อให้วัตถุทำลายตัวเองเมื่อจรวดดังกล่าวอยู่ในวิถีวงโคจร แต่วัตถุนั้นมีความสามารถในการยิงทำลายเป้าหมายได้แม้กระทั่งเป้าหมายนั้นอยู่ในระดับพื้นดินก็ตาม

SCP-1514-1A นั้นจะส่งสัญญานวิทยุในทุกๆ หนึ่งชั่วโมงไปยังตัวอย่างของ SCP-1514-2 ที่ใกล้ที่สุด ซึ่งสัญญานดังกล่าวนั้นไม่สามารถขัดขวางด้วยวิธีใดๆได้ แม้กระทั้งโครงสร้างของกรงฟาราเดย์ก็ตาม จากบันทึกเอกสารที่ได้รับมาจาก [ข้อมูลถูกลบ] หากสัญญานนั้นถูกรบกวนหรือถูกตัดขาดจาก SCP-1514-1A ภายใน 36 ชั่วโมง SCP-1514-2 ทุกตัวอย่างจะเริ่ม “มาตรการฉุกเฉินโคโรเน็ต” ทันทีหลังจากที่ครบ 36 ชั่วโมง ซึ่งวัตถุนั้นจะทำการยิง Xaser ลงมายังหัวรบนิวเคลียที่วัตถุนั้นสามารถตรวจจับได้อยู่บนพื้นโลกทันทีซึ่งส่งผลให้จรวดดังกล่าวถูกทำลายและก่อเกิดความเสียหายโดยรอบ ซึ่ง “มาตรการฉุกเฉินโคโรเน็ต” นั้นจะทำให้เกิดสถานการที่คล้ายกับการยิงนิวเคลียตอบโต้กันระหว่างประเทศภายในโลกและคาดว่าอาจจะส่งผลให้เกิดสงครามนิวเคลียและตามมาด้วยเหตุการณ์วันสิ้นโลกระดับ XK

ข้อมูลที่สถาบันได้รับจาก [ข้อมูลถูกลบ] นั้นสามารถระบุได้ว่าชิ้นส่วนหลักของ SCP-1514 นั้นถูกพัฒนาโดย ███████████ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เอ็ม██████ ซึ่งนำโดยสำนักงานข่าวกรองกลาง (CIA) ในระหว่างปี 196█ ถึง 196█ ซึ่งไม่ทราบจุดประสงค์ที่แท้จริงของอุปกรณ์เหล่านั้น (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารที่ SCP-1514-RM27)

ระบบประมวลผลและแสดงผลของ SCP-1514-1A นั้นไม่ตอบสนองต่อการป้อนข้อมูลใดๆ ซึ่งนั่นทำให้ไม่สามารถควบคุม SCP-1514-2 ได้ด้วยมนุษย์ ข้อผิดพลาดนี้ยังส่งผลให้ไม่สามารถระงับมาตรการฉุกเฉินโคโรเน็ตได้เช่นกัน จากข้อผิดพลาดนี้เป็นจุดส่งผลให้ [ข้อมูลถูกลบ] ติดต่อกับสถาบันโดยตรงทันทีเพื่อทำการกักกันวัตถุ วัตถุนั้นไม่ตอบสนองใดๆแต่ในบางครั้งวัตถุนั้นจะแสดงตัวอักษรเรียงขึ้นมาบนหน้าจอซึ่งสามารถอ่านได้ดังต่อไปนี้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License