SCP-151-D

วัตถุ# SCP-151

ระดับ: ถูกทำให้เป็นกลาง (Keter)

มาตรการกักกันพิเศษ: การปฏิสัมพันธ์กับ SCP-151 จะต้องกระทำโดยบุคลากรผู้หญิงเท่านั้น บุคลากรคลาส-D ที่มีข้อหาอาชญากรรมกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิงและ/หรือเด็ก ควรหลีกเลี่ยงการพบเจอ SCP-151 ห้องกักกันของ SCP-151 จะต้องมีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรก็ตามที่ SCP-1515 ต้องการ เท่าที่สามารถจะอนุโลมได้จากกฎระเบียบของ SCP เท่านั้น การพยายามที่จะเข้าไปขัดขวางการเคลื่อนไหวของ SCP-151 จะต้องไม่เกิดขึ้น เนื่องจากนิสัยดุร้ายตามธรรมชาติของมัน

รายละเอียด: ดูเหมือนจะเป็นเด็กมนุษย์ (ชาย) ผิวเผือกสูง 4'4" มีหางขนสัตว์ สวมเสื้อผ้าสีดำมืด การปฏิสัมพันธ์ของหน่วยกักกันแสดงให้เห็นว่า SCP-151 นั้นฆ่าไม่ตาย ระหว่างที่มันหลบหนี SCP-151 แสดงให้เห็นถึงความสามารถพลังจิตที่เหนือมนุษย์ ซึ่งทำให้บาเรียป้องกันหลายอันข้างหน้ามันระเบิดเพื่อที่มันจะได้ผ่านออกไป โชคดีที่ไม่มีการระเบิดของบาเรียป้องกันอันไหนทำให้เกิดการหลุดการกักกันของ SCPs ตัวอื่น SCP-151 ยอมตกลงที่จะให้ติดเครื่องติดตาม เพื่อป้องกันไม่ให้ไปพบเจอกับบุคลากรที่มีข้อหาอาชญากรรมกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิงและ/หรือเด็ก คนที่จะมันจะพุ่งเข้าจู่โจมอย่างป่าเถื่อน ซึ่งผลที่ออกมาก็คือ คนคนนั้นได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง

เอกสาร 028/005/150/040/151: เจ้าหน้าที่ ███████ ค้นพบ SCP-028 แต่ไม่มีอาการใดๆแสดงออกมา สองวันหลังจากเจ้าหน้าที่ ███████ เก็บกู้ SCP-005 และใช้มันเพื่อเก็บกู้ SCP-150 และได้เดินทางไปที่ห้องของ SCP-040 หลังจากที่เจ้าหน้าที่ ███████ เข้าไปในห้องนั้น SCP-040 ก็มีปฏิกิริยาทันที และเจ้าหน้าที่ ███████ ก็กลายร่างไปเป็น [ข้อมูลถูกลบ] เจ้าหน้าที่ ███████ (ตอนนี้ถูกเรียกว่า SCP-151) ทิ้ง SCP-005 และ SCP-150 ในห้องของ SCP-040 และเริ่มที่จะหนีออกจากศูนย์ แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่พบความรุนแรงใดๆที่เกิดจาก SCP-151 ความพยายามที่จะกักกันทั้งหมดล้มเหลว ต่ำแหนงในตอนนี้ของ SCP-151 ยังไม่ปรากฏ SCP-151 ถือว่าเป็นภัยอันตรายที่สำคัญมากต่อความลับและการกักกันทั้งหมดของเหล่า SCP มันถูกเสนอว่าควรจับกุม/ฆ่าทิ้งด้วยทุกอย่างที่มี

ภาคผนวก 151-01: หน่วยรบพิเศษ โอเมก้า-7 (กล่องของแพนโดร่า) กำลังตามรอยต่ำแหนงของ SCP-151 แต่ยังไม่พบ

ภาคผนวก 151-02: หน่วยรบพิเศษ โอเมก้า-7 พบเจอ SCP-151 ในวันที่ ██/██/████, SCP-151 ทำให้สมาชิกทุกคนของหน่วยสลบไป ยกเว้นแต่ SCP-076-2 คนที่มันท้าแข่งเล่นโกะ ซึ่งทำให้เกิด SCP-152 เกมส์จบลงด้วยการเสมอ และหลังจากสมาชิกทั้งหมดของหน่วยรบตื่นขึ้น SCP-151 ก็ถูกพาตัวกลับศูนย์เพื่อการสอบถาม

เอกสาร 151-A: บทสัมภาษณ์ กับ ดร. ███████

ดร. ███████: "เอาละ เจ้าหน้าที่ ███████ สนใจที่จะอธิบายการกระทำของคุณทั้งหมดมัย?
SCP-151: "K."
ดร. ███████:
ดร. ███████: "แล้ว?"
SCP-151: "K."
ดร. ███████: "ขออภัยนะ?"
SCP-151: "กรุณาเรียกผมว่า K."
ดร. ███████: "ทำมัยต้อง K?"
SCP-151: "มันคือตัวอักษรที่ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่คุณมีของตัวอักษรตัวแรกของชื่อผม"
ดร. ███████: "จากบันทึกเหล่านี้นะเจ้าหน้าที่ ███████ ไม่มีชื่อไหนของคุณที่เริ่มด้วยตัวอักษรนั้นนะ"
SCP-151: "ผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ███████ เขาเป็นแค่วิญญาณที่โชคร้ายที่เหมาะสมสำหรับแผนของผมเท่านั้น"
ดร. ███████: "แล้วแผนของคุณคือ?"
SCP-151: "รอจนกว่าจะมีใครสักคนที่จะสามารถเข้าถึงวัตถุที่ใช้โดย SCP-028 ได้และสามารถเข้าถึงความรู้ที่ลึกลับและครุมเครือได้มากพอที่จะไม่เป็นที่ผิดสังเกตของคนทั่วไป ร่วมทั้งใส่คำแนะนำของผมลงไปเพื่อที่จะให้เขาสร้างร่างกายที่เหมาะสมสำหรับผมที่จะอาศัยอยู่ได้"
ดร. ███████: "แล้วคุณคืออะไร?"
SCP-151: "เบื่อสุดๆแล้วตอนนี้ สนใจเล่นหมากรุกกันมัย?"

ตัวอย่างปฏิเสธที่จะตอบคำถามต่อๆไป การสัมภาษณ์จบลง

ภาคผนวก 151-03: สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย สำหรับมาตรการกักกันพิเศษที่ถูกเปลี่ยนแปลง และรายละเอียดทั้งหมดจะต้องมีการอัพเดตเข้าคลังข้อมูลและได้รับการยอมรับจากบุคลากรเท่านั้น

ภาคผนวก 151-04: ถูกจัดคลาสใหม่เป็น ถูกทำให้เป็นกลาง กรุณาดู บันทึกการทดสอบ 151-D

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License