SCP-1507
flamingo.jpg
SCP-1507 ที่อยู่ในระหว่างการกักกันขั้นต้น

วัตถุ# SCP-1507

ระดับ: Safe Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1507 ถูกบรรจุเอาไว้ภายในพื้นที่สังเกตการณ์รกร้าง-1b พร้อมกับการรักษาความปลอดภัยแบบมาตรฐาน ในกรณีของ SCP-1507 มักทนกับพฤติกรรมของมนุษย์ และจะชอบเล่นกับบุคลากร ห้ามไม่ให้บุคลากรเข้าไปสัมผัส SCP-1507 โดยไม่มีการป้องกันใด ๆ บุคลากรจะต้องสวมชุดป้องกันคลุมหมดทั้งตัวก่อนที่จะเข้าไป และการเข้าไปตรวจสอบ หรือการวิจัยจำเป็นต้องได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น ถ้า SCP-1507 ส่งเสียงร้องออกมาบ่อย ๆ นั่นถือว่าเป็นเรื่องปกติ และเครื่องที่ช่วยป้องกันเสียงจากภายนอกจะถูกเปิดใช้งานจนกว่ามันจะหยุดส่งเสียงออกมา

รายละเอียด: SCP-1507 เป็นนกฟลามิงโก้สีชมพูของชุดที่ 15 กับ 26 ทำจากพลาสติกเอาไว้สำหรับตั้งในสวน ผลิตขึ้นที่ Coral Springs ในเมืองฟลอริดา สหรัฐอเมริกา กรณีของ SCP-1507 มันก็เหมือนกับชิ้นงานพลาสติกปกติเหมือนกับชิ้นงานอื่น ๆ ที่เป็นนกฟลามิงโกอเมริกัน การทดสอบแสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อน SCP-1507 โดยทั่วไปจะเป็นมิตรกับมนุษย์ และจะทำร้ายคนที่จับมันใส่กรง โดยการยื่นเหล็กแหลมออกมาสร้างรอยขีดข่วนหรือแทงทะลุหน้าของเหยื่อ

สถาบันพบ SCP-1507 เมื่อวันที่ 18/09/1991 ในแจ็กสันวิลล์, ฟลอริด้า มันได้เป็นที่สนใจกับสถาบันก็ตอนที่มีคนแจ้งเหตุ 911 ว่ามีคนถูกนกฟลามิงโก้พลาสติกที่อยู่ในสนามหน้าบ้านโจมตี ทีมที่เข้าไปตรวจสอบได้พบกับคนที่ตายถูกแทงเป็นรูหลายแผล และพบฟลามิงโก้ชุดที่ 15 อยู่ภายในบ้าน ก่อนจะเอาฟลามิงโก้ทั้งหมดไปบรรจุ โดยไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงเกิดขึ้นจึงได้จัดให้มันไปอยู่ในที่ปลอดภัย แก้ไขเพิ่มเติมในเหตุการณ์ที่ 1507-A และ –B

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License