SCP-1497
Perfect_Eye.jpg

SCP-1497 หลังจากที่วัตถุเริ่มทำงานกับเจ้าหน้าที่ ██████

วัตถุ #: SCP-1497

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1497 จะต้องถูกกักกันไว้ในล็อกเกอร์เก็บของพิเศษและจัดเก็บภายในไซต์-██ การสัมผัสวัตถุด้วยการมองโดยตรงนั้นควรจะหลีกเลี่ยง ตัวอย่างของ SCP-1497-1 ที่ถูกสร้างขึ้นภายนอกส่วนกักกันนั้นจะถูกลบความทรงจำระดับ A ทันที

รายละเอียด: SCP-1497 คือดวงตาขนาดเล็กที่ลอยอยู่ภายในขวดโหลแก้วขนาด 6 เซนติเมตร โดยการที่วัตถุลอยได้อย่างไรนั้นไม่เป็นที่แน่ชัด เนื่องจาก SCP-1497 นั้นไม่สามารถเปิกออกได้. ลักษณะทางกายภาพของ SCP-1497 นั้นแตกต่างจากดวงตาของมนุษย์ทั่วไป โดยไม่พบเส้นเลือดหรือเส้นประสาทที่เกี่ยวกับการมองเห็นใดๆ ส่วนตาขาวนั้นปกคลุมไปทั้งส่วนโดยไม่มีเส้นเลือดใดๆ ยกเว้นส่วนตาดำเท่านั้นที่ไม่ถูกปกคลุม SCP-1497 นั้นสามารถกลอกตาไปมาได้อย่างสะดวกทั้งสามแกนและมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าในการมองเห็นเช่นกัน ส่วนตาดำนั้นจะมีการเปลี่ยนสีแตกต่างออกไปเมื่อวัตถุนั้นจ้องมองมายังมนุษย์มากกว่าสามวินาทีขึ้นไป โดยสีของวัตถุนั้นจะตรงกับสีของตามนุษย์ที่มองเห็น ซึ่งการเปลี่ยนสีนี้เป็นการแสดงความผิดปกติทางข้อมูลของวัตถุ

เมื่อวัตถุเข้าสู่สภาวะตื่นตัว มนุษย์ที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจจิตของ SCP-1497 (ต่อไปนี้เรียก SCP-1497-1) มนุษย์ผู้นั้นจะได้รับผลกระทบของวัตถุโดยจะถูกเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของ SCP-1497-1 อย่างสิ้นเชิง โดย SCP-1497-1 นั้นระบุว่าสิ่งต่างๆที่ SCP-1497-1 นั้นไม่ชอบหรือไม่ปรารถนา จะมองเห็นว่าวัตถุเหล่านั้นมีความน่าหลงใหลและมีการดึงดูดเข้าหามากขึ้น ซึ่งการทดสอบนี้สามารถยืนยันได้ว่าผลกระทบนี้มิใช่เกิดจากภาพหลอนแต่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของการรับข้อมูลของผู้นั้นอย่างมาก ผลกระทบนั้นยังส่งผลไปยังการที่ SCP-1497-1 มองไปยังมนุษย์ผู้อื่นด้วยเช่นกัน ซึ่ง SCP-1497-1 นั้นจะมองเห็นมนุษย์ผู้อื่นว่ามีความน่าหลงใหลและมีการดึงดูดทางเพศเช่นเดียวกัน

ผลกระทบของ SCP-1497 นั้นยังครอบคลุมไปถึงการที่ SCP-1497-1 นั้นไม่สามารถแยกแยะระหว่างความจริงกับแนวคิดสิ่งต่างๆของมนุษย์ได้ ยกตัวอย่างเช่น SCP-1497-1 นั้นไม่สามารถแยกแยะระหว่างภัยใกล้ตัวกับสิ่งรอบข้างได้ เมื่อ SCP-1497-1 มองเห็นอาวุธหรือของมีคมนั้น SCP-1497-1 จะเริ่มชื่นชมการออกแบบของอาวุธและวัสดุของอาวุธ ถึงแม้ว่าอาวุธเหล่านั้นจะอยู่ในสถานะที่พร้อมทำร้าย SCP-1497-1 ก็ตาม

จากการทดลองสามารถระบุได้ว่า SCP-1497-1 นั้นไม่มีการตอบสนองต่อภัยใกล้ตัวที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือรอบข้าง เช่นเดียวกับการที่ SCP-1497-1 นั้นไม่แสดงความรู้สึกใดๆ ต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อหน้าวัตถุ อย่างไรก็ตาม SCP-1497-1 นั้นสามารถรับรู้ถึงภัยที่เกิดขึ้นกับตัวเองแต่ไม่สามารถระบุตำแหน่งของจุดที่เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นได้ ซึ่งจะทำให้ SCP-1497-1 นั้นอยู่ในสถานะหวาดวิตกและไม่สามารถควบคุมตัวเองให้ตอบสนองต่อความรุนแรงนั้นๆได้ ถึงแม้ว่า SCP-1497-1 นั้นจะสามารถหลีกเลี่ยงหรือเรียกร้องการรักษาหได้ก็ตาม

SCP-1497 ถูกค้นพบครั้งแรกในอาคารแสดงศิลป์ในพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน โดยเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่แฝงตัวในกรมตำรวจท้องถิ่นหลังจากที่ได้รับแจ้งจากบุคคลคนหนึ่งที่ติดอยู่ในตึกแห่งหนึ่ง โดย SCP-1497 นั้นถูกเก็บกู้ได้บนทางเท้าหน้าตึกโดยมีรูปภาพที่มีการเขียนบนด้านหลังของรูปภาพ (อ่านภาคผนวกที่ 1497-A) และกระดาษโน้ต และพบข้อความที่ถูกขูดบนทางเท้าว่า “บอดมึดตลอดการ ย่อมดีกว่าหลอกลวงจากสิ่งสวยงาม” ซึ่งภายในตึกนั้นพบมนุษย์ที่มีความพิการทางสายตาทั้งสิ้น 10 คน ที่ระบุว่าตนนั้นถูกลักพาตัวมาอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์ สถาบันได้สอบสวนและลบความทรงจำระดับ C ออกไปเช่นกัน

ภาคผนวก 1497-A: กระดาษโน้ตทีถูกเก็บกู้ได้คู่กับรูปที่พบบนทางเท้าที่ SCP-1497 ทับอยู่ในขณะที่ถูกเก็บกู้

โลกช่างน่าเขลา
รูปร่างเป็นเพียงอัตตา
มองมุมใหม่เสียดีกว่า
ให้เห็นเพียงความสมบูรณ์แบบ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License