SCP-148

วัตถุ# SCP-148

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ:

ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 3

SCP-148 ได้ถูกเก็บเอาไว้ในแท่งหลอม 120 แท่ง ซึ่งแต่ละอันหนักประมาณ 10 กิโลกรัม แท่งแต่ละอันของ SCP-148 อาจจะไม่ได้อยู่ในไซต์ SCP ไซต์ใดไซต์หนึ่ง (เนื่องจากมีศักยภาพในการทำงานร่วมกันอย่างคาดไม่ถึง) ฉะนั้นแท่งดังกล่าวก็ควรที่จะกระจายตัวออกจากกันอยู่ในระหว่างพื้นที่ ๆ เป็นที่ยอมรับได้ในสถาบัน

เมื่ออยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อจิตใจของ SCP ที่มีการสัมผัสกับ SCP-148 ในกรณีที่มีการสัมผัสเกิดขึ้นนี้พื้นที่บริเวณที่อยู่ใกล้เคียงจะต้องอพยพ และสิ่งที่ได้รับผลกระทบจาก SCP-148 จะถูกจุดชนวดระเบิดระยะไกล และมวลโลหะที่บรรจุอยู่ใน SCP-148 จะต้องมีการวัด และรายงานผลทุกเดือน

บุคลากรจะไม่ได้รับมอบหมายให้ทำงานกับ SCP-148 เป็นเวลานานเกินกว่าสามสัปดาห์ บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานกับ SCP-148 จะต้องมีการประเมินผลทางด้านจิตวิทยาที่เป็นปกติ

รายละเอียด: SCP-148 เป็นสารโลหะที่มีองค์ประกอบที่หลากหลายมีทั้งที่รู้จักและไม่เป็นที่รู้จักรวมอยู่ในมวลของ SCP-148 มวลโดยรวมของ SCP-148 จะอยู่ที่ประมาณ 1.1 1.2 ตัน SCP-148 มีสีเทาออกเขียวค่อนไปทางสีฟ้า และรวมตัวกับออกซิเจนได้อย่างง่ายดายเมื่ออยู่ในสภาวะของเหลว SCP-148 มีจุดหลอมเหลวอยู่ที่ประมาณ 9000 องศาฯ SCP-148 มีความหนาแน่นอยู่ที่ 6.20 ก./ลบ.ซม. 6.76 ก./ลบ.ซม. และมีสถานะของ HRC ได้ 39 ในการทดสอบความแข็งแรงแบบร็อกเวลล์ ซึ่งมันได้แสดงให้เห็นคุณสมบัติของวัตถุ เช่น ความแข็งแกร่ง ความเหนียว ปละสามารถใช้งานได้คล้ายกับทองคำขาว

SCP-148 นั้นประกอบไปด้วย แพลทินัม และอิริเดียม จำนวน 62% และอีก 20% เป็นมวลในตัวของมัน นอกจากนั้นแล้วยังมีโลหะอื่น ๆ อยู่ในส่วนประกอบของมัน รวมทั้งธาตุเหล็ก โคบอลต์ และทองแดง ซึ่งมีอยู่ 16.5% ในมวลของ SCP-148 อย่างไรก็ตามก็เชื่อได้ว่าภายในมวลของวัตถุนี้ยังมีส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ในมวลสารด้วยวิธีการอื่น ๆ ภาพถ่ายของ SCP-148 ที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์ได้แสดงให้เห็นถึงช่องว่างของอุโมงค์ที่อยู่ในตาข่าย หากอยู่ในสภาวะปกติมันจะเต็มไปด้วยสิ่งอื่น ๆ

SCP-148 ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการป้องกัน หรือไม่ก็ขัดขวางคุณสมบัติที่มีผลต่อจิตใจ การติดต่อทางจิตของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับมัน ผลกระทบนี้ยากที่จะคำนวนได้ เป็นการผกผันกับระยะห่างจากสิ่งอื่นไปยังพื้นผิวของ SCP-148 และสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณของ SCP-148 พิจารณาว่าช่วงที่เกิดผลกระทบนี้ตรวจสอบในระบะ 0.8 เมตรต่อกิโลกรัมของ SCP-148

SCP-148 จำนวน 1.1 ตัน ได้ถูกนำออกมาจากแผนกโลหะภายในห้องแลปโพรมีเทียมในช่วงที่สถาบันได้มีการกวาดล้างอาคาร มีเอกสารที่เกียวข้องกับโครงการได้เปิดเผยว่าเป็นสารที่ได้พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อขายให้กับ ███████████ มีเครื่องหมายการค้า และจำหน่ายเป็น "โลหะ Telekill " อย่างไรก้ตามเนื่องจากว่า [ข้อมูลปกปิด] และผลกระทบทางการเมือง ห้องแลปโพรมีเทียมโดนทำลาย ███████████ จึงได้ SCP-148 ไปประมาณ 1.3 ตัน และขายมันให้กับผู้ซื้อที่ไม่รู้จัก เอเย่นของสถาบัน และนักกฏหมายจึงได้อยู่ในระหว่างการติดตามหาส่วนที่เหลือของ SCP-148

ภาคผนวก 140-01: เนื่องจากคุณสมบัติที่ใช้กักกันผลกระทบต่อจิตใจของพวก SCP, SCP-148 จึงได้รับการอนุมัติสำหรับการทดสอบกับ SCP ในขณะที่ทดสอบอยู่ในขั้นตอนแรกของพวกเขา การทดสอบกับวัตถุทีผิดปกติให้อยู่ในระดับต่ำ ชี้ให้เห็นว่า SCP-148 เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพกับวัตถุดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มันก็ไม่ได้มีคุณสมบัติที่น่าทึ่งนี้กับผลกระทบแบบมีมแบบร้อยเปอร์เซ็น

ภาคผนวก 140-02: เมื่อ ██/██/████ จนท.ได้รายงานพฤติกรรมที่ไม่มีเหตุมีผล และทักษะการสื่อสารที่ดีในหมู่ของภารโรงที่ได้รับหน้าที่ให้ดูแลรักษาห้องกักกันของ SCP-1481 หลังจากนั้นสามสัปดาห์พฤติกรรมที่ผิดปกติจะเพิ่มมากขึ้น ภารโรงสองคนได้ถูกนำไปสอบปากคำและตรวจสอบ การทดสอบแสดงให้เห็นว่าบุคลากรดังกล่าวจะมีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาการ และจะไม่มีการพูด หรือถ้อยคำประโยชน์ใด ๆ ออกมา นอกจากนั้นบุคคลที่ได้รับผลกระทบมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์หรือเจตนาอย่างอื่น และแสดงให้เห็๋นถึงการถูกจำกัดการใช้ถ้อยคำอย่างรุนแรง

จากการทดสอบได้เปิดเผยว่าด้านภาษาและทักษะในการสื่อสารของคนที่สัมผัสเป็นประจำหรือสัมผัสในระยะยาวกับ SCP-148 จะเสื่อมหายไปตามเวลา ในแปดสัปดาห์ของบุคคลที่ได้รับผลกระทบจะเป็นใบ้โดนสมบูรณ์ และมีความสามารถที่จะเข้าใจหรือคำสั่งที่เป็นอวัจนภาษาหรือในแง่ของอื่น ๆ แม้ว่าสภาพจิตจะปกติก็ตาม

ภาคผนวก 148-03: จากการตรวจวัดเมื่อ ██ / ██ / ████ (██ เดือนหลังจากที่สถาบันได้มันมา) แม้ว่าจะไม่มีการเพิ่มขึ้นของระดับ แต่ SCP-148 ได้เพิ่มมวลขึ้น 0.1 ตัน (เกิดการเพิ่มความหนาแน่น 0.56 กรัมต่อกิโลกรัม) แหล่งที่มาของการเพิ่มขึ้นมวลไม่ทราบ

รายงานเหตุการณ์ 148-████-1: เพื่อเป็นการทดสอบขีดจำกัดในผลกระทบของ SCP-148 และความสามารถในการเปลี่ยนแปลงมวล 0.9 กก. มันได้ถูกวางเอาไว้บนเครื่องชั่ง และย้ายไปอยู่ในห้องของ SCP-████ เป็นที่คาดการณ์ [ข้อมูลปกปิด] ของ SCP-████ ถูกทำให้เป็นโมฆะเมื่อ SCP-148 ได้ปรากฏขึ้นในห้อง อย่างไรก็ตามจำนวนของ SCP-148 เริ่มมีการเติบโตในจำนวนที่มากโดยมากกว่า 50 กรับต่อวินาที หลังจากนั้น 1 นาที อัตราการเพิ่มได้ลดลง และ SCP-148 หยุดเพิ่มมวลในอีก 40 วินาทีต่อมา ซึ่งตรงจุดนี้มันมีน้ำหนัก 1.4 กก. โดยมวลปริมาณนี้ยังคงอยู่ในอีก 8 วินาทีก่อนที่จะลดลงถึง 0.8 กก. ในช่วง 2 วินาที ในช่วงนี้บุคลากรที่อยู่ในระยะ 60 เมตร (เป็นช่วงที่ได้รับผลจาก SCP-████) เริ่มที่จะสัมผัสได้ถึงผลกระทบของ SCP-████ ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล ก็ส่งผลให้ [ข้อมูลถูกลบ] ถูกล็อคพื้นที่จนกว่าสิ่งนั้นจะถูกกำจัดแล้ว

ในขณะที่มีเหตุการณ์ที่มีการสัมผัสกับ SCP-148 และสิ่งที่มีผลต่อจิตใจนั้นเป็นเรื่องต้องห้ามอย่างถึงที่สุด

ภาคผนวก 140-04: ตั่งแต่เหตุการณ์ 148-████-1 แสดงให้เห็นถึงมวลโดยรวมของ SCP-148 ที่เพิ่มขึ้นในอัตรา [ข้อมูลปกปิด] คาดว่าจำนวนส่วนใหญ่ของ SCP-148 เป็นเหตุการณ์ที่คล้ายกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง 148-████ [ข้อมูลปกปิด] ขั้นตอนการกักกันจึงต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License