SCP-1479
Inside-Outside.jpg

SCP-1479 ซึ่งเจ้าหน้าที่แมททิวอยู่ภายใน

วัตถุ #: SCP-1479

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: อาคารที่ SCP-1479 อยู่ในชั้นใต้ดินนั้นจะต้องถูกจำกัดการเข้าถึงโดยสถาบันและจะต้องถูกซื้อเพื่อให้เป็นทรัพย์สินภายใต้การครอบครองของสถาบัน ส่วนภายในนั้นจะถูกเปลี่ยนให้เป็นไซต์ชีวภาพที่ 66 โดยทั้งส่วนโครงสร้างและส่วนฐานนั้นจะถูกดัดแปลงให้เข้ากับที่สถาบันต้องการ ส่วนวัตถุ SCPs อื่นๆนั้นจะถูกย้ายมาใกล้กับตึกดังกล่าวเพื่อสะดวกต่อการศึกษาและกักกัน

ประตูของ SCP-1479 นั้นจะต้องถูกปิดตลอดเวลาเมื่อมิได้ทำการทดลองใดๆ นักวิจัยทุกคนที่ทำงานกับ SCP-1479 นั้นจะถูกแนะนำมิให้เข้าใกล้กับสิ่งมีชีวิตใดๆที่มีความผิดปกติในระหว่างที่ทดลอง SCP-1479 กับวัตถุที่มีความผิดปกติอื่นๆ

รายละเอียด: SCP-1479 คือห้องใต้ดินของอาคารหลังหนึ่งที่ใช้ในสำหรับการเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้าถ่านหิน เจ้าหน้าที่สถาบันที่แฝงตัวในกรมตำรวจท้องถิ่นได้ค้นพบเมื่อได้รับการรายงานเกี่ยวกับความรุนแรงในเด็กและค้นพบ SCP-1479 โดยบังเอิญในระหว่างที่ทำการสืบสวนอาคารดังกล่าว

SCP-1479 นั้นคือห้องอเนกประสงค์ที่ว่างเปล่า แต่ทว่าภายในนั้นมีภูมิประเทศกว้างประมาณ 144 ตารางกิโลเมตรและมีภูมิอากาศแบบไทกา ส่วนผนังของห้องนั้นสามารถเห็นได้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ แต่ทว่าในสายตามนุษย์นั้นไม่สามารถมองเห็นผนังดังกล่าวได้และเมื่อมนุษย์เดินผ่านจุดที่เป็นผนังนั้น ไม่พบว่ามีแบเรียหรือสิ่งกีดขวางใดๆ

ทางเข้าไปยัง SCP-1479 นั้นมีความกว้าง 3 เมตร x 5 เมตร และบริเวณตรงกลางของพื้นที่นั้นพบหินใหญ่ทรงสีเหลี่ยมผืนผ้าซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ลักษณะการสร้างนั้นผิดปกติจากสิ่งรอบข้างและมิได้เกิดตามธรรมชาติ หินดังกล่าวนั้นมีวางตัวแนวนอนและมีความกว้างและยาวประมาณ 6 กิโลเมตรในทุกทิศทางซึ่งเมื่อเดินไปยัง ‘ขอบ’ ของ SCP-1479 นั้นจะพบอีกด้านหนึ่งของหินแกรนิตก้อนเดิม

ลักษณะทางภูมิประเทศของ SCP-1479 นั้นคงที่เสมอ เมื่อเจ้าหน้าที่ของสถาบันนำวัตถุใดๆไว้ใน SCP-1479 และปิดประตู วัตถุเหล่านั้นจะยังคงสภาพเดิม เวลาภายในนั้นเดินตามปกติโดยไม่กำหนดว่าจะมีผู้ใดอยู่ภายในหรือไม่

ส่วนเพดานของ SCP-1479 นั้นดูเหมือนว่าจะไม่มีที่สิ้นสุดและสภาวะอากาศนั้นมีความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ณ ละติจูดที่ 60oN ซึ่งเป็นภูมิอากาศ และมีการเปลี่ยนฤดูตามปกติแต่ทว่าสภาพอากาศนั้นไม่จำลองกับสถานที่ใดสถานที่หนึ่งบนโลก

ในบางครั้งจะพบร่องรอยของสัตว์และสัตว์ท้องถิ่น เช่นนกและหนู โดยไม่มีต้นตอที่แท้จริง จุดประสงค์ที่แท้จริงของ SCP-1479 นั้นไม่เป็นที่แน่ชัดว่าถูกสร้างขึ้นเพื่อสิ่งใดหรือรองรับเหตุการณ์ใดๆ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License