SCP-1452
scpfuel.jpg
SCP-1452 ที่ยังโตไม่เต็มที่ กำลังรวมตัวกับบ้านพัก

วัตถุ# SCP-1452

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ตัวอย่างที่ยังไม่โตเต็มที่หนึ่งตัวของ SCP-1452 นั้นถูกขังไว้ในห้องกักกันขนาด 8x7x8 เมตร ที่ศูนย์-77 แผนกกักกัน Euclid ผนังของห้องนี้ทำจากหินธรรมชาติ และพื้นฉาบด้วยแก้วหนา 15 มิลลิเมตร หาก SCP-1452 รวมตัวกับห้องกักกัน ก็ให้รื้อแยกมันออกมาจากห้องแล้วย้ายไปไว้ที่อื่น SCP-1452 ที่ยังไม่โตเต็มที่นอกการกักกันนั้นให้เผาทิ้งและทำลายอาคารที่เชื่อมต่อกับมันด้วย ส่วน SCP-1452 ที่โตแล้วนั้นให้เผาจนเหลือแต่เถ้า

รายละเอียด: SCP-1452 เป็นส่วนต่อเติมของอาคารที่อยู่อาศัยซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไป มีขนาดเฉลี่ยที่ 5x5x5 เมตร SCP-1452 เคลื่อนที่ได้ และจะเคลื่อนไหวช้าๆโดยการกระเถิบตัวเองในอัตรา 10 เมตรต่อชั่วโมง

เมื่อ SCP-1452 สัมผัสกับอาคารที่อยู่อาศัยซึ่งว่างอยู่ SCP-1452 ก็จะรวมตัวเองเข้ากับอาคารเหมือนเป็นการต่อเติม เมื่อกระบวนการนี้เสร็จสิ้น SCP-1452 ก็จะเข้าสู่ภาวะสงบนิ่งจนกว่าจะมีคนมาอาศัยอยู่ใน SCP-1452 การพยายามเข้าไปใน SCP-1452 ก่อนที่มันจะรวมตัวจะพบว่าข้างในเป็นคอนกรีตหรือไม้หนาล้วนๆ

การรวมตัว SCP-1452 เข้ากับอาคารนั้นใช้เวลา 15-45 ชั่วโมง โดยตอนแรกมันจะเรียงตัวเองเข้าชิดกับบ้านด้านขวาหรือด้านซ้าย โดย SCP-1452 จำนวนมากนั้นชอบด้านขวามากกว่า จากนั้น SCP-1452 ก็จะส่งเสียงของค้อน เลื่อย และสว่านเป็นเวลาหลายชั่วโมง เมื่อเสียงเงียบลง กำแพงส่วนที่สัมผัสกับ SCP-1452 ก็จะหายไป 2x1 เมตร และมีประตูเข้ามาแทนที่ ซึ่งตอนนี้ SCP-1452 ก็จะประดับภายในตัวเองเรียบร้อยแล้ว

ที่อยู่อาศัยซึ่งมีคนอยู่กับ SCP-1452 จะค่อยๆเกิดการเสื่อมสลายทางโครงสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในบ้านจะใช้การไม่ได้ภายใน 2 สัปดาห์ ยกเว้นแต่ที่อยู่ใน SCP-1452 ที่จะโตขึ้นพร้อมกับที่บ้านค่อยๆทรุดโทรม มีห้องและสิ่งของเครื่องใช้เพิ่มขึ้น เรื่อยๆ ประมาณสามเดือนหลังจากที่เริ่มการเสื่อมสลาย บ้านก็จะพังและถูก SCP-1452 ทดแทนจนหมด ถึงตอนนี้ SCP-1452 ก็จะโตเต็มที่แล้วและเริ่มมีลักษณะผิดปกติอย่างที่สอง

SCP-1452 ที่โตเต็มที่แล้วนั้นจะสร้าง SCP-1452 ที่ยังไม่โตเพิ่มออกมา โดยพวกมันจะไปรวมตัวกับบ้านที่อยู่ใกล้ๆ SCP-1452 ภายในของ SCP-1452 ที่โตแล้วนั้นจะค่อยๆถูกวัสดุเดิมของอาคาร เช่น ไม้หรือคอนกรีต เติมจนเต็ม และมันจะสร้าง SCP-1452 เพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะถูกทำลาย

SCP-1452 ถูกพบครั้งแรกในเมืองแดนวิลล์ มลรัฐเพนซิลวาเนีย หลังจากที่ประชาชนในพื้นที่ยากไร้รายงานว่าบ้านของพวกเขาถูกต่อเติมเองในชั่วข้ามคืน เจ้าหน้าที่สืบสวนของสถาบันได้พบ SCP-1452 ที่โตเต็มที่แล้วจำนวนมาก และที่ยังไม่โตอีกหนึ่งตัวกำลังรวมตัวกับบ้าน เนื่องจากมีบ้านที่ติด SCP-1452 อยู่เป็นจำนวนมาก ย่านนั้นจึงถูกทำลายจนราบโดยใช้ข้ออ้างเรื่องมีการปล่อยสารพิษในบริเวณนั้น SCP-1452 ได้รับการจัดระดับเป็น Euclid ในวันที่ 09/18/1997

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License