SCP-1443
1443.jpg

SCP-1443 ก่อนที่จะถูกย้าย

วัตถุ# SCP-1443

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ตัวอย่างของ SCP-1443 นั้นอยู่ในเรือนกระจกที่ถูกกำหนดเป็นเซคเตอร์-28 การรดน้ำและใส่ปุ๋ยจะทำสม่ำเสมอจากบุคลากรระดับ 2 การเปิดรับอุณหภูมิ, ความชื้น และแสงแดดจะถูกติดตามและซ่อมบำรุงรักษาตามลำดับ ต้องได้รับอนุญาตจากระดับ 3 ก่อนที่จะมีการทดสอบใดๆกับ SCP-1443; ให้บันทึกผลและรายงานทันที

ห้องกักกันจะได้รับการเฝ้าระวังผ่านทางกล้องตลอดเวล เมื่อ SCP-1443 ปรากฏขึ้นให้บุคลากรทุกคนที่อยู่ในห้องกักกันออกจากพื้นที่ทันที

รายละเอียด: SCP-1443 เป็นรูปแบบที่ไม่รู้จักของต้นมธุรดา (Campsis × tagliabuana),ไม้เลื้อยลูกผสม ถึงแม้ดอกของ SCP-1443 จะบานตลอดมันก็ไม่ได้ผลิตเมล็ดออกมา ในตอนที่ SCP-1443 ไม่มีความผิดปกติใดๆเมื่อมอง แต่เถาวัลย์ที่กำลังแตกกิ่งก้านสาขาของมันนั้นก็ได้รับการตั้งข้อสังเกตที่ว่ามันจัดเรียงใบของมันแบบเจาะจงซึ่งคล้ายกับการกางบินและหุบปีกของผีเสื้อ

ทุก 24 ชั่วโมงนั้น SCP-1443 จะฉายภาพผีเสื้อที่เป็นสีรุ้ง (กำหนดเป็น SCP-1443-1) ขึ้นบนเถาวัลย์ของมัน มนุษย์คนไหนที่มองสิ่งเหล่านี้ในระยะที่ใกล้มากพอที่จะก่อใ้หเกิดผลกระทบก็จะเกิดอาการง่วงนอนทันที และจะหลับไปถ้าไม่เอาออกมาจากพื้นที่ของ SCP-1443

เมื่อสังเกตจะพบว่าตัวอย่าง SCP-1443-1 ยังคงมองเห็นได้อยู่ประมาณสิบห้านาทีตั่งแต่ถูกสร้างขึ้น แม้ว่าพวก SCP-1443-1 จะบินโฉบเฉี่ยวไปมาใกล้ๆคนที่นอนอยู่แต่พวกมันก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ 1 เมตร ใกล้ๆ SCP-1443

คนที่ได้รับผลกระทบจะตื่นขึ้นในอีกชั่วโมงต่อมาหลังจากที่เจอกับ SCP-1443-1 และส่งผลให้พวกเขาฝันถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผีเสื้อที่ไม่มีอันตราย ในช่วงเวลาสองสัปดาห์แรก (14 วัน) คนๆนั้นจะรู้สึกเหนื่อยล้าและง่วงนอนและฝันถึงแต่ผีเสื้ออย่างเดียวตั่งแต่สัมผัส

หลังสองสัปดาห์พวกเขาก็จะนอนหลับได้ตามปกติ ตัวอย่างของ SCP-1443-1 (3-7 ตัว) จะปรากฏขึ้นเหนือหัวของพวกเขาตอนที่หลับ โดยตอนแรกนั้นจะเกิดขึ้นตรงหน้าผากของพวกเขา; ไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่าทางตอนนอนหลับที่บันทึกไว้, ขณะที่พวกมันรวมกลุ่ม พวกมันจะหาที่ๆเหมาะสำหรับพักผ่อนซึ่งมักจะเป็นตรงพื้นดิน SCP-1443-1 จะค้นหาพวกที่เหลือภายในสิบหา้นาทีแล้วรวมกลุ่มกันและขึ้นเป็นรูปแบบใหม่ของ SCP-1443 หากพวกมันทำไม่ได้ในสิบหา้นาที SCP-1443-1 จะหายไป หากสำเร็จต้นกล้าของ SCP-1443 จะ "ถูกปลูก" ลงไปซึ่งวิธีนี้ไม่ได้ทำให้เกิดการสร้าง SCP-1443-1 ในทันที ระยะเวลากว่าที่ต้นใหม่จะโตเต็มที่นั้นยังไม่เป็นที่ทราบ

คนที่มี SCP-1443-1 ในตัวนั้นบอกว่ารู้สึกว่ามีพวก SCP-1443-1 "อยู่ภายใน" การสัมผัส SCP-1443-1 นั้นไม่ก่อให้เกิดผลค้างเคียงเป็นเวลานาน ดูที่เหตุการณ์

ภาคผนวก 1443-1: เมื่อ ██-██-████ ได้มีการทดสอบโดยใช้คลาส-D, D-26423, ประมาณการว่า SCP-1443-1 ที่ถูกบันทึกไว้นั้นจำนวน 70 ตัวได้โพล่ออกมาในเวลา 14 วัน ก่อนที่จะมีการ "พัฒนาการ" ในเวลาต่อไป (ดู ปูมเหตุการณ์) การทดสอบโดนระงับชั่วคราว; อย่างไรก็ตามเมื่อกลับมาทดสอบอีกจำนวนของพวกมันได้ลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติและยังคงโพล่ออกมาอย่างสม่ำเสมอนับตั่งแต่นั้นมา

ตัดตอนมาจากปูมเหตุการณ์ 1443-1: ดูเหมือนกระโหลกศีรษะของ D-26423 จะเกิดการแตกตามระยะเวลาที่มีการทดสอบโดยที่เขาไม่รู้ตัว พวก SCP-1443-1 ที่เห็นจากกล้องวงจรปิดนั้นได้เข้าไปในเรือนกระจกที่เตรียมเอาไว้และได้รวมตัวกันเป็น SCP-1443 ที่สูงประมาณ 3 เมตร และมันอาจจะได้รับการกำจัดเพื่อป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้น เช่น มันโตเกินไปกว่าห้องที่มันอยู่ทำให้ตอนนี้ต้องใช้สารเคมีกำจัดพืชเข้มข้นสูงราดลงในดินรอบๆที่ SCP-1443 อยู่ เมื่อได้เริ่มใช้ยากำจัดพืช SCP-1443 ก็ได้เริ่มส่งเสียงร้องออกมา (ดู บันทึกเสียง)

บันทึกเสียง 1443-2 [แปลจากภาษากรีก]

[จับความไม่ได้] …ท่องอยู่เบื้องบนมิใช่เบื้องล่าง… คนแจวเรือสัญญาไว้ [จับความไม่ได้] ร้อยปีก่อนจะข้ามไป… ไม่อยากอยู่ [จับความไม่ได้] ริมฝั่งแม่น้ำช่างแออัด… ทำไมประตูถึงพังลงมาล่ะ? [จับความไม่ได้]

หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหว████ในเวลาใกล้เคียงกันใน ██████,██████ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ███ คน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License