SCP-1440
Leo_Tolstoy_1897.jpg

SCP-1440 ครั้งล่าสุด

วัตถุ# SCP-1440

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: ขณะนี้ SCP-1440 ไม่ได้ถูกกักกัน และนับจากการกักกันรั่วไหลครั้งล่าสุดก็ไม่ทราบว่ามันอยู่ไหน เนื่องจากลักษณะของ SCP-1440 สถาบันอาจไม่มีทางกักกันมันได้โดยที่ไม่เสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพยาการและบุคลากรอย่างใหญ่หลวงจนไม่อาจยอมรับได้ จนกว่าจะหาวิธีกักกันมันอย่างเหมาะสมได้ ก็ควรเน้นไปที่การหาตำแหน่งและจับตาดู SCP-1440 รวมทั้งลดโอกาสที่ให้ประชาชนได้พบกับมันให้น้อยที่สุดจากแนวการเดินทางของมัน

รายละเอียด: SCP-1440 เป็นชายผู้ไม่ทราบเชื้อชาติและอายุ เมื่อถามชื่อ สถานที่หรือวันเกิดนั้น SCP-1440 จะไม่ยอมตอบทุกครั้ง แต่ก็ไม่ทราบว่ามันไม่อยากบอกข้อมูลหรือว่ามันก็ไม่รู้กันแน่ แม้ว่ามันจะมีลักษณะของคนที่อายุประมาณแปดสิบปีแล้ว มันก็ไม่ได้ชราขึ้นเลยตลอดเวลา 50 ปี นับตั้งแต่ที่สถาบันพบมัน ลักษณะผิดธรรมชาติของ SCP-1440 นั้นจะปรากฏออกมาเมื่อมันพบกับมนุษย์หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและอยู่ด้วยเป็นเวลานานกว่าสองสามวัน SCP-1440 จะมีผลกระทบที่ร้ายแรงมากต่อทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้น การอยู่ใกล้กับบุคคลหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างเป็นเวลานานจะทำให้เกิดเหตุการณ์หายนะอย่างรุนแรงในบริเวณที่ SCP-1440 อยู่ จนกว่าสิ่งนั้นหรือคนคนนั้นจะถูกทำลายหรือตายไป ยกเว้นแต่ SCP-1440 และสิ่งของของมันเอง (เสื้อผ้า ถุงซึ่งไม่ทราบว่าทำจากวัสดุอะไร ไพ่เก่าๆหนึ่งสำรับ และถ้วยแก้วใบเล็ก)

SCP-1440 นั้นดูเหมือนจะรู้ตัวเรื่องผลกระทบของมันต่อประชากรมนุษย์ และจะพยายามหลีกเลี่ยงพวกนั้นเท่าที่ทำได้ แต่ถึงอย่างนั้น SCP-1440 ก็มีความต้องการอย่างรุนแรงที่จะเดินทาง ซึ่งดูเหมือนจะมีรูปแบบที่ซับซ้อนและทำให้มันต้องเข้าไปในชุมชนมนุษย์อย่างเลี่ยงไม่ได้ ถึงขณะนี้ยังไม่สามารถวิเคราะห์แนวการเดินทางของมันได้สมบูรณ์ และ SCP-1440 ก็ไม่อาจบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ มันไม่มีท่าทีคุกคามและไม่เคยขัดขืนการกักกันมัน แต่การกักกันมันทั้งหมดก็ล้มเหลวและทำให้ต้องสูญเสียบุคลากรและทรัพยาการไปอย่างมากเพราะลักษณะของมันที่กล่าวไปแล้ว

สถาบันรู้จัก SCP-1440 เมื่อมันเข้าพบดร.██████ ซึ่งเป็นนักวิจัยของศูนย์-██ เกี่ยวกับเรื่องงานของเธอ SCP-1440 แสดงตนว่ามันรู้เรื่องที่ดร.██████ ทำงานให้สถาบันโดยไม่บอกเหตุผลและขอให้เธอช่วยเหลือ เมื่อดร.██████ ถามถึงความช่วยเหลือที่มันต้องการ มันก็ตอบว่ามันหวังให้สถาบันช่วย ”ทำลายเขาซะ” SCP-1440 ถูกพาไปที่ศูนย์-██ เพื่อทำการสอบถาม ทำให้ศูนย์ถูกทำลายในเวลาต่อมา มีบุคลากรเสียชีวิต ███ คน และวัตถุ SCP ระดับ Safe และ Euclid ถูกทำลายอีกหกรายการ การพยายามกักกัน SCP-1440 ทั้งหมดนั้นก็ลงเอยแบบเดียวกัน

ภาคผนวก SCP-1440-A: ตอไปนี้เป็นบทสัมภาษณ์ SCP-1440 ระหว่างการกักกันครั้งที่สี่ในแอเรีย-142 บันทึกนี้เก็บข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ไกลออกไปจึงหลงเหลืออยู่

ภาคผนวก SCP-1440-B: เนื่องจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของประชากรมนุษย์ และการขยายถิ่นฐานไปในพื้นที่ที่เคยรกร้าง SCP-1440 บอกว่าการหลีกเลี่ยงมนุษย์ระหว่างทำตามความต้องการของมันนั้นยากขึ้นเรื่อยๆ การวิเคราะห์รูปแบบการเดินทางของมันนั้นยังดำเนินต่อไป เช่นเดียวกับการพยายามหามาตรการให้กักกันมันได้อย่างถาวร

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License