SCP-1438
weirdsymbol.jpg

SCP-1438-2 หรือ "สัญลักษณ์" ทีใช้สำหรับการระบุตัวตนของผู้รุกรานภายในเกม SCP-1438 โดยเมื่อใช้นอกเหนือจากเกมนั้นจะไม่แสดงความผิดปกติใดๆ.

วัตถุ #: SCP-1438

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1438-1 นั้นจะต้องได้รับการจำตาดูเป็นพิเศษเพื่อคาดเดาถึงวันและเวลาที่จะเกิด SCP-1438 ขึ้น และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับ SCP-1438 นั้นจะต้องถูกจับตาดูผ่านระบบรักษาความปลอดภัยแบบไร้สายจากสถานที่สถาบันได้จัดขึ้นเพื่อสำหรับสังเกตการณ์ วิทยาเขตใดๆที่เกิด SCP-1438 ขึ้นนั้นจะอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติเนื่องจากนักเรียนและเจ้าหน้าที่ของวิทยาเขตนั้นไม่รับรู้ถึงความผิดปกติของ SCP-1438 เนื่องจากว่าความผิดปกตินั้นจะไม่แสดงขึ้นหากไม่ได้รับผลกระทบกับ SCP-1438 โดยตรง เจ้าหน้าที่ของสถาบันจะถูกสั่งห้ามเข้าไปร่วมเล่นโดยเด็ดขาด ยกเว้นเสียแต่สำหรับการทดลอง

คุณสมบัติของ SCP-1438-3 เกิดขึ้นภายนอกสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับ SCP-1438 เท่านั้น แต่เพื่อสำหรับเตรียมการรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิด ทุกตัวอย่างของ SCP-1438-3 ที่ยึดได้นั้นจะต้องถูกทำลายด้วยการเผาทันที

รายละเอียด: SCP-1438 นั้นคือเกมเล่นเสมือนชีวิตจริงที่มักเกิดขึ้นภายในเขตของมหาวิทยาลัยภายในเขภูมิภาคตะวันตกกลางของสหรัฐอเมริกา1โดยใช้ชื่อว่า “ผู้รุกราน” (Invaders), “รุกราน” (Invasion), “การรุกรานสมองของหนอนอวกาศ” (Attack of the Mind Worm) ซึ่งถูกจัดขึ้นโดย SCP-1438-1 ที่เป็นเว็บไซต์โดเมน [ข้อมูลถูกลบ] ที่สามารถเข้าถึงได้เฉพาะคอมพิวเตอร์ที่ถูกลงทะเบียน IP ให้เป็นของมหาวิทยาลัย ซึ่งหากมิใช้คอมพิวเตอร์ดังกล่าวนั้นจะทำให้หน้าต่างบราวเซอร์ขึ้นเป็นข้อผิดพลาดหมายเลข 404 การเข้าถึงและโจมตีเว็บไซต์ด้วยการใช้ระบบ DDoS หรือวิธีอื่นๆนั้นจะทำให้ IP ดังกล่าวถูกระงับการเข้าถึงทันที สถาบันนั้นได้ติดต่อกับผู้ที่คาดว่าเป็นแอดมินของ SCP-1438 ที่ใช่ชื่อว่า “มิสเตอร์ฟินนี่ย์” (ต่อไปนี้เรียกว่า SCP-1438-1) หลายต่อหลายครั้ง แต่ว่า SCP-1438-1 นั้นไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยขน์ใดๆกับสถาบันและมักจะโปรโมต SCP-1438 เสมอ

นักเรียกของมหาวิทยาลัยใดๆที่ลงทะเบียนสถาบันกับ SCP-1438-1 และได้รายชื่อของนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 30 คนใน SCP-1438 นักเรียนเหล่านั้นจะได้รับอุปกรณ์สำหรับเล่นเกมดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รวมไปถึงวันและเวลาที่เกมได้เริ่มต้นขึ้น

อุปกรณ์ต่อไปนี้จะถูกส่งไปยังผู้เข้าร่วมทั้ง 30 คน :

  • ปืนกระสุนโฟมยี่ห้อ ████ ควบคู่กับกระสุนโฟมอีกทั้งสิ้น 50 นัด หนึ่ง (1) กระบอก
  • ถุงเท้าก้อนจำนวนสิบสอง (12) คู่ โดยใช้เป็น “ระเบิดมือ” ในเกม SCP-1438
  • ดาบโพลิเธอรืนจำนวนหนึ่ง (1) เล่ม โดยเรียกว่า “ดาบพลาสม่าโจบลิน”
  • หนังสือกฎสำหรับเล่นเกม SCP-1438 ; โดยกฎนั้นจะระบุอย่างชัดเจนว่าหากฝ่าฝืนกฎต่อไปนี้จะถูก “ขับออก” จากเกมทันทีและส่งผลตามมาคือ “การเสียชีวิต” ของผู้เล่นเกม

ตราติดแขนที่ใช้แสดงยศทางทหารตั้งแต่พลทหารไปจนถึงร้อยเอกโดยจะแจกจ่ายแบบสุ่ม ซึ่ง ทุกคนที่ได้เข้าร่วมฝ่าย “ผู้รุกราน” ที่เล่นเกมนั้นจะได้รับรอยสักชั่วคราวดั่งรูปข้างต้น รอยสักนั้นไม่มีความผิดปกติใดๆ แต่สำหรับการเรียกและเพื่อให้สะดวกกับการทำเอกสาร สถาบันจะขึ้นทะเบียนเป็น SCP-1438-2

เป้าหมายหลักของเกมนั้นสำหรับฝ่ายมนุษย์ มนุษย์จะต้องกำจัดฝ่ายผู้รุกรานทั้งหมดด้วยกำลัง ซึ่งในขณะเดียวกัน ฝ่ายผู้รุกรานจะต้องเปลี่ยนให้ฝ่ายมนุษย์กลายเป็นพวกเดียวกันโดยใช้ SCP-1438-2 สักลงบนตัวมนุษย์และ “ทำการเปลี่ยนคลื่นสมองเพื่อให้เหมือนกันกับผู้รุกรานอื่นๆและปรับให้เข้ากับแหล่งกำเนิดสัญญานคลื่นสมอง”

scpinvaderpic.png

ตัวอย่างของ SCP-1438-A ที่อยู่ในระหว่างการต่อสู้ภายในมหาวิทยาลัย [ข้อมูลถูกลบ] รัฐวิสคอนซิล .

ในวันที่ระบุไว้ว่าเกมได้เริ่มต้นขึ้น ผู้เข้าร่วมทุกคนนั้นจะเข้าสู่สภาวะสองบุคลิกเมื่อมิได้อยู่ใน “เขตปลอดภัย” ซึ่งในสภาวะนี้ “มนุษย์” และ “ผู้รุกราน” (ต่อไปนี้จะเรียกว่า SCP-1438-A และ SCP-1438-B ตามลำดับ) จะได้รับอีกบุคคลิกหนึ่งที่รับรู้ว่าตนนั้นกำลังมีการต่อสู้เกิดขึ้นกันอย่างปิดบัง ซึ่ง SCP-1438-B นั้นมีเป้าหมายหลักในการที่เปลี่ยน SCP-1438-A เป็น SCP-1438-B ด้วยวิธีการสัก SCP-1438-2 ลงบนตัวเหยี่อ ซึ่งในเกมนั้นฝ่าย SCP-1438-B นั้นจะมีเพียงตัวอย่างเดียวโดยจะสัก SCP-1438-2 ไว้ในบริเวณที่ปิดมิดชิด

ในทางกลับกัน SCP-1438-A นั้นจะรับรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบการลงทะเบียนนักศึกษาและได้พบความผิดปกติในระหว่างการลงทะเบียนของนักศึกษาในลักษณะทางชีวภาพและได้เข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้

ในระหว่างนี้ SCP-1438-B นั้นจะไม่สามารถแสดงอารมณ์ของมนุษย์ได้และมักจะแสดงการแคะจมูก,กัดเล็บและกินผมตัวเอง,พูดภาษาที่ไม่สามารถระบุได้,และมักจะนำ SCP-1438-2 ไปทำสัญลักษณ์ไว้ตามตำแหน่งต่างๆที่เป็นพื้นที่ที่ถูกควบคุมโดย SCP-1438-B

เป้าหมายทางเลือกของเกมสำหรับ SCP-1438-A นั้นคือการจับตัว SCP-1438-B เพื่อสอบสวนเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้โดย SCP-1438-B ซึ่งมักจะสอบสวนเกี่ยวกับอาวุธ2 เนื่องจาก SCP-1438-B นั้นไม่สามารถฆ่าได้โดยใช้อาวุธที่ให้มากับในเซตอุปกรณ์เล่นเกม ซึ่งมักจะทำให้ SCP-1438-B “มึนงง” ชั่วขณะ การสอบสวนนั้นมักจะทำด้วยการทรมานโดยใช้ทั้งทางกายภาพและจิตใจ ซึ่งเมื่อทำสำเร็จนั้น อาวุธจำนวนที่อาจจะมากกว่าสี่ชิ้นของ SCP-1438-A นั้นจะถูกอัพเกรดและเปลี่ยนสภาพเป็น SCP-1438-3

SCP-1438-3 นั้นคืออาวุธที่มีลักษณะเดียวกันกับอุปกรณ์ที่ได้รับขณะเริ่มเล่นเกมยกเว้นเสียแต่ว่าถูกใช้งานโดย SCP-1438-A หรือ SCP-1438-B ซึ่งหากใช้โดยตัวอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น ปืนกระสุนโฟม (SCP-1438-3A) นั้นจะสามารถยิงลำแสงที่สามารถทำให้เกิดแผลพุพองระดับ 4 ได้ ส่วนถุงเท้า (ระเบิด) (SCP-1438-3B) นั้นจะเริ่มเปล่งแสงที่มีความเข้มข้นและสามารถสลายเนื้อของมนุษย์ได้ในพริบตาและดาบโพลิเธอรีน (SCP-1438-3C) นั้นจะเปลี่ยนเป็น [ข้อมูลถูกลบ]

ตัวอย่างใดๆที่ถูกฆ่าระหว่างเล่นเกมด้วย SCP-1438-3 นั้นจะเข้าใจโดยมนุษย์ที่มิได้เล่นเกมนั้นว่าถูกย้ายออกจากโรงเรียนหรือไม่ติดต่อกับเพื่อนและครอบครัว

หลังจากจบเกมลง ตัวอย่างทุกตัวของ SCP-1438-A และ SCP-1438-B จะกลับสู่ชีวิตปกติและมักจะพูดถึง SCP-1438 และมักจะแสดงความอยากกลับไปเล่นอีกครั้งหากมีโอกาสอีก ซึ่งหากตัวอย่างเก่าที่เคยเข้าร่วมเกมนั้นได้รับโอกาสกลับไปเล่นอีก ตัวอย่างเดิมนั้นจะแสดงฝ่ายเดิมที่เคยเล่นอีกครั้ง ในขณะเดียวกัน ในระหว่างที่ตัวอย่างกำลังเล่น SCP-1438 นั้น ตัวอย่างทั้งสองฝ่ายจะเริ่มแสดงอาการสองอารมณ์อีกครั้งเมื่ออยู่ในสภาวะเครียด ซึ่งมักคงอาการไปประมาณ 30 นาที ถึง 4 ชั่วโมง

นักเรียนที่ไม่เข้าร่วม SCP-1438 มักจะพูดถึงตัวอย่างทั้งสองฝ่ายว่ากำลังเล่นเกมบางอย่างและไม่ต้องการจะขัดจังหวะการแสดงบทบาท ส่วนอาจารย์ผู้ดูแลหรือบุคคลในคณะนั้นมักจะแสดงความรำคาญและมักจะพูดถึงว่าเป็นการขัดจังหวะในการเรียนและการศึกษา ส่วนผู้ใช้กฎหมายที่มหาวิทยาลัยนั้นมักจะไม่แสดงท่าทีใดๆในการยึด SCP-1438

เอกสารหมายเลข 1438-01 :เอกสารแสดงกฎของ SCP-1438

  • ในขณะที่อาวุธที่แจกจ่ายนั้นไม่สามารถฆ่าผู้รุกรานได้ ผู้รุกรานนั้นสามารถฆ่ามนุษย์ได้ ฉะนั้นจงรู้ไว้ซะว่าอะไรที่คุณกำลังจะเป่าหัวนั้นมันมีสัญลักษณ์ของผู้รุกรานบนตัว
  • ผู้รุกรานนั้นจะต้องเติ่มรอยสักทุกๆ สองถึงสามวันเสมอ เราจะมอบรอยสักให้คุณ ซึ่งน่าจะพอสำหรับให้คุณสักตอนระหว่างเล่นเกม
  • เขตปลอดภัยที่เราจะใช้นั้นคือห้องน้ำและห้องเรียน นอกเหนือจากนี้คือยิงหัวกันได้ตามสบาย ส่วนเขตปลอดภัยอื่นๆนั้นจะสามารถจัดตั้งได้ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศไว้ตามสถานการณ์
  • ห้ามให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในระหว่างเล่นเกมโดยเด็ดขาด สำหรับรายชื่อผู้ที่เล่นเกมนั้น สามารถอ่านได้ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยนั้นๆ
  • เกมนี้มักจะไม่ใช่เวลาเล่นที่นานนัก ฉะนั้นอย่าให้เกมนี้เป็นปัญหาสำคัญในการเรียนของคุณ พึงระลึกไว้เสมอว่าการเรียนนั้นสำคัญกว่าสิ่งไหน เราไม่อยากให้คนเล่นต้องสอบตกเพราะมาพะวงหน้าพะวงหลังว่าเพื่อนนั้นเป็นพวกเอเลี่ยนริเปล่า

เอกสารหมายเลข 1438-02 : เอกสารส่วนหนึ่งที่อยู่ใน SCP-1438 ซึ่งระบุถึงเรื่องเบื้องหลังของ SCP-1438

พวกมันมาจากฟ้าอันแสนไกล

ผู้รุกรานย่างกรายลงมาจากฟากฟ้าอันแสนไกลในยามราตรร ดูดกลืนผู้โชคร้ายคนแรกและมักจะเป็นฝันร้ายของรายต่อไป มันรุกรานสมองทำให้เหมือนกับพวกมัน หากไม่หยุดยั้ง เรื่องมันจะไม่จบแค่นี้

กองกำลังต่อต้านได้ต้านทานอยู่ ความหวังของมวลมนุษย์สุดท้ายอยู่ในมือของพวกเขา เราสู้กับพวกมันตั้งแต่มันลงมาบนโลห ตั้งแต่เหตุการณ์นอร์วอล์กเมื่อห้าปีก่อน คุณได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกับพวกเราและเรามีจุดประสงค์เดียว คือฆ่าแม่งให้หมด เราไม่สนว่าพวกมันเคยเป็นใคร ญาติสนิท มิตรสหาย พวกมันต้องตายให้หมด เมื่อมันโดนตราหัวแล้ว

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License