SCP-1435

วัตถุ# SCP-1435

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้เก็บ SCP-1435 ไว้ในห้องกักกันเสริมเหล็กกล้าขนาด 3 x 4 x 3 เมตร ส่วนพื้นนั้นให้ติดตั้งเครื่องตรวจจับระยะไกล ห้องกักกันของ SCP-1435 นั้นจะไม่มีหน้าต่างหรือช่องทางใดๆที่ใช้มองภายในได้ รวมถึงไม่ให้ใช้เครื่องตรวจสอบแบบภาพ หากว่าต้องทำการเคลื่อนย้าย SCP-1435 ไปยังห้องกักกันที่ใหญ่กว่าเดิมแล้ว ก็อนุญาตให้บุคลากร Dคลาสมองดูมันเท่านั้นและจะต้องถูกกำจัดทันทีที่ทำการกักกันใหม่เสร็จสิ้นแล้ว บุคลากรคนอื่นๆที่มองเห็นจุดสิ้นสุดของ SCP-1435 นั้นให้ทำการกำจัดทิ้งทั้งหมด

ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์เรื่อง ถ้ำกาลเวลาของกร็อกกับทูตตี้ ซึ่งรวมถึงการรับรู้ว่ามันมีอยู่นั้นจะต้องถูกนำออกไปจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ บันทึกภาพทั้งหมดของตอนเปิดเรื่องนั้นให้ทำลายทิ้งทั้งหมดโดยให้เก็บสำเนาในรูปแบบอิเล็กทรกนิกส์ไว้ในเซิร์ฟเวอร์เข้ารหัสเพื่อเก็บรักษาไว้เท่านั้น

รายละเอียด: SCP-1435 เป็นหุ่นเชิดซึ่งบริษัทจิมเฮนสันทำเพื่อใช้ในรายการเพื่อการศึกษาที่เตรียมออกอากาศเรื่อง ถ้ำกาลเวลาของกร็อกกับทูตตี้ (Grog and Tootie's Time Cave) ซึ่งในเรื่องนั้น SCP-1435 ได้รับการบรรยายว่าเป็น "สัตว์ประหลาดถ้ำ" มีเขา ฟันแหลม และเสื้อคลุมหนังปลอม จากการทดสอบนั้นไม่พบความผิดปกติในวัสดุของส่วนประกอบ

เมื่อมีบุคคลมองเห็นและคิดถึงจุดสิ้นสุดของ SCP-1435 ซึ่งก็คือช่องที่คนเชิดสวมมือเข้าไป SCP-1435 ก็จะเข้าสู่กระบวนการขยายตัว ความเช่นอย่างเช่นว่า "มันไปหยุดตรงไหน?" "มันลงไปใต้ดินเลยหรือเปล่า?" และ "ข้างใต้นั้นมีอะไร?" นั้นสามารถทำให้เกิดกระบวนการขยายตัวได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะทำให้ความยาวของ SCP-1435 เพิ่มขึ้นในอัตราประมาณ .4 เมตรต่อวินาที เป็นเวลาได้นานถึง 130 วินาที การเติมโตนี้ทำให้ส่วนล่างของผ้าที่เป็น "ขนปุย" ของ SCP-1435 สร้างตัวเองซ้ำ การมองดูจุดสิ้นสุดจากระยะไกลและภาพนิ่งนั้นก็สามารถทำให้เกิดกระบวนการขยายตัวได้เช่นกัน ได้ประเมินว่า SCP-1435 นั้นมีความยาวประมาณ 2 เมตรในตอนที่มันเริ่มการขยายตัวครั้งแรก ผลจากการพยายามกักกันและทดสอบ SCP-1435 หลังจากนั้นทำให้ความยาวของมันในปัจจุบันเพิ่มเป็น 113 เมตร

จุดสิ้นสุดของ SCP-1435 นั้นจะติดกับพื้นในตำแหน่งที่วางมันไว้ การพยายามยกมันขึ้นนั้นจะทำให้เกิดกระบวนการขยายตัว แต่การเคลื่อนย้าย SCP-1435 นั้นก็สามารถกระทำได้โดยการลากมันไปตามพื้นผิวที่สม่ำเสมอ เมื่อถูกมองดูนั้น ลำตัวช่วง 30 เมตรแรกของ SCP-1435 จะมีการกระเพื่อมขึ้นลง ส่วนที่เหลือนั้นจะยังคงอยู่ในจุดที่มันติดอยู่และส่วนปากกับแขนก็ขยับด้วย ทั้งนี้ยังได้สังเกตเห็นว่ามันส่งเสียงพูดเป็นข้อความที่ไม่ปะติดปะต่อจากบทสนทนาและเพลงประจำรายการโทรทัศน์ เช่นเดียวกับเสียงครามอย่างเจ็บปวด ซึ่งอันหลังนั้นจะเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการขยายตัวเท่านั้น

ภาพวิเคราะห์ของ SCP-1435 นั้นแสดงให้เห็นว่าช่วง 10 เมตรแรกของมันนั้นเต็มไปด้วยเศษกระดูกกับเนื้อเยื่อที่ดูเหมือนๆกัน ยังไม่สามารถระบุสิ่งที่อยู่ในส่วนที่เหลือได้

ภาคผนวก: จากการทดสอบในระยะหลังนั้นพบว่าผู้ถูกผลกระทบใดๆซึ่งเคยมองเห็นจุดสิ้นสุดของ SCP-1435 ก็สามารถทำให้เกิดกระบวนการขยายตัวได้โดยคิดถึงมัน ไม่ว่าในขณะนั้นจะมองดู SCP-1435 อยู่หรือไม่ก็ตาม ความเร็วในการขยายตัวนั้นจะลดลงมาอย่างมากเมื่อความคิดดังกล่าวไม่สัมพันธ์กับการสังเกตการณ์โดยตรง ภาพนิ่ง หรือวีดีโอของ SCP-1435 (ประมาณ .005 เมตรต่อวินาที) แต่การลบความทรงจำก็ด้อยประสิทธิภาพในการยับยั้งผลกระทบนี้ ผู้สังเกตการณ์ใดๆก็ตามที่ถูกเตือนถึงการคงอยู่ของ SCP-1435 ก็จะสามารถทำให้เกิดกระบวนการขยายตัวได้เมื่อเร่มคิดถึงมัน กลุ่มควบคุมซึ่งได้รับการบอกเล่าถึงการคงอยู่ของ SCP-1435 โดยที่ไม่เคยมองเห็นจุดสิ้นสุดของมันนั้นจะไม่ทำให้เกิดผลกระทบนี้ ปัจจัยนี้ทำให้การกักกัน SCP-1435 มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับที่ต้องขยายขนาดของห้องที่ต้องใช้ในการกักกัน

SCP-1435 ถูกเลื่อนระดับเป็น Euclid ในวันที่ ██/██/████ -ผู้อำนวยการศูนย์ อัลชาบัซ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License